در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
تعریف کلی

منظور از بازار سرمایه یا Capital market بازاری است مالی که برای خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید تدارک دیده شده است و به دو بازار اولیه یا بازار دست اول و بازار ثانویه و یا بازار دست دوم تقسیم می‌شود.

بازار سرمای‌های ایران از نظر شرایط شرکتها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقهبندی میشود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخشبندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آن‌ها شرایط و ضوابط خود را داراست.

 بازار سرمایه پلی است، که پسانداز واحد‌های اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را، به واحد‌های سرمایهگذاری که بدان نیازمندند، انتقال میدهد؛ بنابراین بازار سرمایه، واحد‌های پسانداز و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد. از سوی دیگر، سازوکار‌های تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پسانداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع میکنند.

استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمیترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصاد‌های مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر میکنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وامدهندگان را جذب میکند.
 
تقسیم بندی بازار سرمایه

همانطور که اشاره شد در معمول ترین تقسیم بندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. از سوی دیگر بازار‌های سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌شود که بازار سهام و بازار اوراق قرضه نام دارد.
 
کارکردهای بازار سرمایه

توضیح بیشتر اینکه در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایه پذیر ملزم به بازپرداخت مبالغ نیست.

مردم اغلب بازار سـرمایه را با بازار پول اشتباه میگیرند یا هر دو آن‌ها را با هم تلفیق میکنند. این دو بازار از هم بسیار متمایز بوده و از چند منظر مهم با هم تفاوت دارند. بازار سرمایه از بازار پول از این نظر متمایز است که بهصورت منحصربه فرد برای سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلندمدت یکساله یا بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد.
 
از طرف دیگر بازار پول اغلب به خریدوفروش ابزار‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال محدود میشود. بازار پول همچنین از ابزار‌های مالی متفاوتی نسبت به بازار سرمایه بهره میجوید. درحالیکه بازار سرمایه از اوراق بهادار سهام و اوراق مشارکت استفاده میکند، بازار پول از سپرده ها، وام با وثیقه، حواله و برات بهره می جوید. 

به خاطر تفاوت آشکار بین این دو نوع بازار، آن‌ها اغلب به روش‌های متفاوتی مورداستفاده قرار میگیرند. بسته افق سرمایه گذاری، بازار سرمایه اغلب برای خرید دارایی‌هایی استفاده میشود که شرکت خریدار یا سرمایه گذار امیدوار است تا ارزش آن دارایی طی زمان افزایش یابد. همچنین برای فروش آن دسته از دارایی‌هایی به کار میرود که شرکت یا سرمایه گذار بهمحض اینکه فکر کند زمان درست آن فرارسیده است. شرکت‌ها اغلب از بازار سرمایه برای رشد دارایی‌های خود در بلندمدت بهره میگیرند.

از سوی دیگر بازار پول، اغلب برای مقادیر کوچک سرمایه یا به عنوان محل اندوخته موقت سرمایه شرکت استفاده میشود. از طریق ارتباط منظم با بازار پول، شرکت‌ها و دولت‌ها قادر هستند تا سطح مطلوبی از نقد شوندگی را بهطور منظم تأمین کنند. علاوه بر این، به خاطر طبیعت کوتاهمدت بازار‌های پول، این بازار اغلب بهعنوان محل سرمایه گذاری امنتری نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می آید.
 
نظر به این حقیقت که افق زمانی طولانی تر عموماً به سرمایه گذاری در بازار سرمایه مربوط است، زمان بیشتری نیاز است تا سرمایه گذاران شاهد عملکرد مثبت یا منفی بازار سهام باشند. همینطور، اوراق مشارکت و سهام عموماً سرمایه گذاری‌های پر ریسک تری نسبت به ابزاری که در بازار پول معامله میشوند، هستند.
 
 

در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

یک کارشناس بازار سرمایه ایجاد ثبات در معاملات را مهمترین... نیاز بازار سرمایه دانست و گفت با دست به دست... های فعلی برای سهام فراهم شده و از سرمایه گذاری...
موجود در بازار به عنوان ریسک های اصلی بازار در... وین مطرح است که به شدت روند معاملات بازار را... تحت تاثیر خود قرار داده اند وی اظهار داشت بازار... شدن تحریم ها است این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد...
کد خبر: ۱۰۵۵۰۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


در پیش گشایش بازار از ۶۲۸ نماد حدود ۱۰۶ نماد... الف ۲- مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی دابور از محل... آورده نقدی با سلب حق تقدم و افزایش سرمایه ۳۲۳... به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده...
کد خبر: ۱۰۵۵۰۶۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


بازار سهام به اتمام رسید در این روز خالص خرید... نسبت آینده بازار افزوده شود ...
این نوید را به سرمایه گذاران بازار سهام داد که... فصل مجامع شاهد بازگشت رونق به این بازار باشیم این... بدهند آیا وارد فاز جدید رونق بازار سهام شده ایم... نماگر خروج پول حقیقی از بازار یاد شده بودند نسبت...
کد خبر: ۱۰۵۵۰۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


به اندازه سرمایه ثبت و پرداخت شده یا ۷۰ درصد... سرمایه گذاری در اوراق بهادار از میان برداشت برای بررسی... گو نشستیم علی احمد زاده اصل کارشناس بازار سرمایه در... مورد تاثیر رفع موانع معاملاتی شرکت های کارگزاری بر بازار...
کد خبر: ۱۰۵۴۸۶۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸


در پیش گشایش بازار از ۵۹۸ نماد حدود ۶۶ نماد... سرمایه در پخش البرز/ ۳- شرکت ذوب روی اصفهان ۱۹... مالیات بر عایدی سرمایه کلیات درمجلس به تصویب رسید/ ۵-... مجموعه فرهنگیان در راه بازار سرمایه/ ۷- فباهنر وفروش حدود...
کد خبر: ۱۰۵۴۸۶۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸


زمانیان اقتصاددان می گوید که تزریق منابع خارج از بازار... سرمایه تورم زا است و آنچه که اکنون در بازار... سرمایه مشاهده می کنید نتیجه مداخلات ناجوری بود که در... بازار سرمایه شکل گرفت ...
کنون به طور میانگین هر ماه سه تصمیم برای بازار... سرمایه توسط نهادهای مختلف مثل سازمان بورس مجلس شورای عالی... تصمیمات مهمی که برای بازار سرمایه گرفته می شد چند... قدرت نقدشونگی بازار شده است تمامی تحلیل های این روزهای...
کد خبر: ۱۰۵۴۶۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶


آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه وضعیت بورس را رو به تعادل...
بهه گزارش بورس تابناک فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه... آقابزرگی با بیان اینکه وضعیت بازار سرمایه ارتباط خاصی با... های سازمان بورس در بازار سرمایه به تناسب شرایط بوده... این یک ضعف است کارشناس ارشد بازار سرمایه بر لزوم...
کد خبر: ۱۰۵۴۶۶۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶


شد باعث شروع حدس و گمان هایی از واکنش بازار... های بین المللی کشور و بازارسرمایه به آرامش و عقلانیت... نیاز دارد ریاست محترم قوه قضائیه همواره حامی کامل بازار... سرمایه بوده است تعامل با سایر قوا و حمایت از...
کد خبر: ۱۰۵۴۳۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵


بازار سرمایه در ماه های اخیر شاهد اتخاذ تصمیمات بسیاری... ماه های گذشته در این بازار رخ داده نشان می... قیمت ها در بازار سهام تصمیمات یاد شده بیش از... آنکه به درد این بازار بخورند منجر به سردرگمی فعالان...
بر بازار سرمایه تبدیل شده و به جای آنکه تدبیر... از کنشگر اصلی بازار به واکنش دهنده صرف تبدیل شود... عضو شورای عالی بورس و دبیر کل کانون نهادهای سرمایه... سطح کیفی و کارآمدی سیاستگذاری در بازار سرمایه مورد بررسی...
کد خبر: ۱۰۵۴۳۹۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵


درآمد آینده نگر بازار از اوج ۲۲ واحدی در میانه... شاخص کل و البته رکود بازارهای سرمایه پذیر و رقیب... بورس می توانند بار دیگر بازار سهام را جذاب کنند... البته اثرگذاری تمام عوامل مذکور منوط به بازگشت اعتماد سرمایه...
حالا دیگر بسیاری از سرمایه گذاران امیدی به کسب سود... از این بازار ندارند و شاید به دنبال بازار جایگزینی... برای سرمایه گذاری باشند با وجود این بررسی ها نشان... بازار به ارمغان بیاورند با این حال آنچه مشخص است...
کد خبر: ۱۰۵۴۳۹۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵


در پیش گشایش بازار از ۵۸۶ نماد حدود ۳۰ نماد... کرونا از ماه جاری/ ۱۰-نرخ سبوس آزاد شد/نرخ در بازار... آزاد کیلویی ۴۷۰۰ تومان/ گزارش بازار ساعت ۹ ۰۰ تا... در نیمه اول بازار در روز جاری بیشتر شاخص های...
کد خبر: ۱۰۵۴۳۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵


کشور با محوریت بازار سرمایه برگزار شد در این جلسه... که مسئولان بازار سرمایه حضور داشتند ۱۰ بسته پیشنهادی به... منظور حمایت از بازار سرمایه ارائه دادند که طبق بررسی... تثبیت بازار سرمایه واریز کند با وجود گذشته چند هفته...
کد خبر: ۱۰۵۴۲۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


و به این روزهای ریزشی بازار موکول شد بر این... گیاهی و حیوانی" در فهرست نرخ های بازار دوم و... که داشتند و دیگر به دلیل صعود شارپی بازار سرمایه... بازار از جذابیت این عرضه ها نیز کاسته شد و...
کد خبر: ۱۰۵۴۲۲۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


که نماگراصلی بازار نوسانات جدی را از سرگذراند به طوری... نماگر بازار بر روند نزولی از زمان اجرای دامنه نوسان... نامتقارن شدت گرفت و بیشتر سرمایه گذاران از همان ۲۵...
بازگشت سرمایه گذاران به تالارهای شیشه ای باشد اما آنچه... بر بازارهای موازی رخ می دهد نیز قابل تامل است... بررسی وضعیت بازارهای دیگر نشان می دهد سرمایه گذاران بازارهای... ممکن به سر می برند و سرمایه گذاران این بازارها...
کد خبر: ۱۰۵۴۲۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


در پیش گشایش بازار از ۵۵۲ نماد حدود ۱۹ نماد... ثابت گزارش بازار ساعت ۹ ۰۰ تا ۱۰ ۴۵ شاخص... بازار در روز جاری بیشتر شاخص های بورس با افزایش... یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۴۱۴ واحد شاخص بازار...
کد خبر: ۱۰۵۴۱۸۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


در شورای هماهنگی سران قوا؛
پیشنهادات تکمیلی برای مدیریت بهینه بازار سرمایه عصر امروز در...
از وضعیت بازار سرمایه پیشنهاد های تکمیلی برای مدیریت بهینه... بازار سرمایه ارائه کرد که پس از بحث و بررسی...
کد خبر: ۱۰۵۴۱۱۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است اولین اقدام برای بهبود... بازار سرمایه کم کردن صف های فروش است و تا... اعتماد به بازار بازنمی گردد ...
کرد و با وجود وعده های بسیار روند کلی بازار... بازار سرمایه شده است بعد از اوج گیری های غیر... منطقی بازار سرمایه که از اواخر سال ۹۸ بازار سرمایه... مسئولان دیگر رنگ سبز را به بازار بازنمی گرداند تا...
کد خبر: ۱۰۵۴۱۰۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


یک کارشناس بازار سرمایه به عوامل تاثیرگذار در بهبود روند... آنها روند بازار رو به بهبود می رود ...
به گزارش بورس تابناک همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه با... تاکید بر اینکه بازار سرمایه همیشه با چنین روند و... روالی همراه بوده است افزود زمانی که بازار با صعودی... بازار روند نزولی شاخص بورس هم فرسایشی می شود وی...
کد خبر: ۱۰۵۴۱۰۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


های اجرایی برداشته شد خبر مهم وزیر اقتصاد برای بازار... سرمایه/ صد هزار میلیارد تومان سهم در راه بازار وی...
کد خبر: ۱۰۵۴۰۹۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


به اثرات کرونا در بازار کار گفت سال گذشته ۲... ۳ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند به گفته... ۲ ۳ میلیون نفر از بازار کار شد که نوعی... تومان یارانه نقدی پرداخت شد چطور بازار سرمایه متلاطم شد...
کد خبر: ۱۰۵۴۰۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv