در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
تعریف کلی

منظور از بازار سرمایه یا Capital market بازاری است مالی که برای خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید تدارک دیده شده است و به دو بازار اولیه یا بازار دست اول و بازار ثانویه و یا بازار دست دوم تقسیم می‌شود.

بازار سرمای‌های ایران از نظر شرایط شرکتها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقهبندی میشود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخشبندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آن‌ها شرایط و ضوابط خود را داراست.

 بازار سرمایه پلی است، که پسانداز واحد‌های اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را، به واحد‌های سرمایهگذاری که بدان نیازمندند، انتقال میدهد؛ بنابراین بازار سرمایه، واحد‌های پسانداز و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد. از سوی دیگر، سازوکار‌های تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پسانداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع میکنند.

استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمیترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصاد‌های مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر میکنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وامدهندگان را جذب میکند.
 
تقسیم بندی بازار سرمایه

همانطور که اشاره شد در معمول ترین تقسیم بندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. از سوی دیگر بازار‌های سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌شود که بازار سهام و بازار اوراق قرضه نام دارد.
 
کارکردهای بازار سرمایه

توضیح بیشتر اینکه در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایه پذیر ملزم به بازپرداخت مبالغ نیست.

مردم اغلب بازار سـرمایه را با بازار پول اشتباه میگیرند یا هر دو آن‌ها را با هم تلفیق میکنند. این دو بازار از هم بسیار متمایز بوده و از چند منظر مهم با هم تفاوت دارند. بازار سرمایه از بازار پول از این نظر متمایز است که بهصورت منحصربه فرد برای سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلندمدت یکساله یا بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد.
 
از طرف دیگر بازار پول اغلب به خریدوفروش ابزار‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال محدود میشود. بازار پول همچنین از ابزار‌های مالی متفاوتی نسبت به بازار سرمایه بهره میجوید. درحالیکه بازار سرمایه از اوراق بهادار سهام و اوراق مشارکت استفاده میکند، بازار پول از سپرده ها، وام با وثیقه، حواله و برات بهره می جوید. 

به خاطر تفاوت آشکار بین این دو نوع بازار، آن‌ها اغلب به روش‌های متفاوتی مورداستفاده قرار میگیرند. بسته افق سرمایه گذاری، بازار سرمایه اغلب برای خرید دارایی‌هایی استفاده میشود که شرکت خریدار یا سرمایه گذار امیدوار است تا ارزش آن دارایی طی زمان افزایش یابد. همچنین برای فروش آن دسته از دارایی‌هایی به کار میرود که شرکت یا سرمایه گذار بهمحض اینکه فکر کند زمان درست آن فرارسیده است. شرکت‌ها اغلب از بازار سرمایه برای رشد دارایی‌های خود در بلندمدت بهره میگیرند.

از سوی دیگر بازار پول، اغلب برای مقادیر کوچک سرمایه یا به عنوان محل اندوخته موقت سرمایه شرکت استفاده میشود. از طریق ارتباط منظم با بازار پول، شرکت‌ها و دولت‌ها قادر هستند تا سطح مطلوبی از نقد شوندگی را بهطور منظم تأمین کنند. علاوه بر این، به خاطر طبیعت کوتاهمدت بازار‌های پول، این بازار اغلب بهعنوان محل سرمایه گذاری امنتری نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می آید.
 
نظر به این حقیقت که افق زمانی طولانی تر عموماً به سرمایه گذاری در بازار سرمایه مربوط است، زمان بیشتری نیاز است تا سرمایه گذاران شاهد عملکرد مثبت یا منفی بازار سهام باشند. همینطور، اوراق مشارکت و سهام عموماً سرمایه گذاری‌های پر ریسک تری نسبت به ابزاری که در بازار پول معامله میشوند، هستند.
 
 

در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۱۰۵۰۰۰۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


بورس و اوراق بهادار که به منظور حمایت از بازار... سرمایه ارائه شده بود به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران... تثبیت اصلاح رفتار ناظر بازار حذف دستکاری قیمتی شفافیت ریزداده... ها رفع انحصار مجوز ها اصلاح فرهنگ سرمایه گذاری و...
کد خبر: ۱۰۴۹۹۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


و حمایت از بازار سرمایه روز دوشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت... توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک... توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت صادر شدن مجوز صندوق... توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی...
کد خبر: ۱۰۴۹۹۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


رونق بازار سرمایه خوانده می شود به تصویب شورای عالی... ضمن آنکه این بسته را عامل رونق بازار سهام به...
برای آنچه تقویت و رونق بازار سرمایه خوانده می شود... رونق بازار سهام به ویژه در بلندمدت نمی دانند مخالف... زا می دانند آنان مهم ترین مشکل بازار سرمایه را... در بلندمدت اثر گذار نیست و بازار سرمایه را به...
کد خبر: ۱۰۴۹۹۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


قوا همه 7 پیشنهاد این سازمان جهت حمایت از بازار... سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسید ...
حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسید... انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه... هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه... و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین...
کد خبر: ۱۰۴۹۹۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


در پیش گشایش بازار از ۵۷۰ نماد حدود ۱۱ نماد... دلاری ۶- صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در... بازار های مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد ۷-... مجوز افزایش سرمایه ۱۱۶۷ درصدی قثابت از محل مازاد تجدید...
کد خبر: ۱۰۴۹۹۵۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


رونق بازار سرمایه خوانده می شود به تصویب سران قوا... ها می تواند راه نجات بازار سرمایه باشد در وهله... اول باید توجه داشت احیای بازار سهام نیازمند کنترل انتظارات... تورمی و جلوگیری از ورود سرمایه های سرگردان به بازارهای...
برای آنچه تقویت و رونق بازار سرمایه خوانده می شود... بازار سرمایه باشد در وهله اول باید توجه داشت احیای... بازار سهام نیازمند کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از ورود... سرمایه های سرگردان به بازارهای طلا و ارز است در...
کد خبر: ۱۰۴۹۹۵۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


بازار سرمایه همچنان تلخ است و سهام داران شاهد کاهش... ملی به صندوق تثبیت بازار رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار... سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج... ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام از سه...
کد خبر: ۱۰۴۹۸۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴


کارشناس بازار سرمایه گفت افزایش عرضه ها در بازار در... در بازار سرمایه حاکم شود ...
ها در بازار سرمایه گفت بازار سرمایه هفته گذشته را... شد این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد کاهش نرخ ارز... ها داشته باشند جاویدی افزود در بازار دیروز بیشترین افت... یکی از فاکتورها در ریزش های اخیر بورس بازار ارز...
کد خبر: ۱۰۴۹۶۳۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


عسکری مارانی تشریح کرد:
کارشناس بازار سرمایه تحلیلی جامع از صحبت های اخیر برخی... داشت که هر بازار بسته ای به خصوص بازار سهام... بازار کامودیتی بر قیمت دلار نیز به دلیل سیاست های... شده توسط سیاست گذاران بازار سرمایه ماندگار باشد ...
به گزارش بورس تابناک علیرضا عسکری مارانی از کارشناسان بازار... سرمایه به تشریح نظرات ارائه شده از سوی برخی فعالان... اقتصادی در خصوص تورم زا بودن بورس و تاثیر بازار... گروه به بازار مخابره می شود هر چند برای اقتصاددانان...
کد خبر: ۱۰۴۹۶۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


کارشناس بازار سرمایه با توجه به سقوط دوباره بازار سرمایه... مطرح کرد علت اصلی افت بازار سقوط قیمت دلار بود...
به گزارش بورس تابناک سهامداران بازار سرمایه دیروز هم روی... وفروش و سنگینی کفه فروش و خروج سرمایه همچنان ادامه... امروز روی بازار اثر منفی گذاشت یکی دیگر از عوامل... موثر روی بازار خبر توافقات است که می تواند شرایط...
کد خبر: ۱۰۴۹۵۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


بوده اند تا حرکت دماسنج بازار بر مدار منفی ادامه... با اجرای دستورالعمل هایی سعی در متعادل کردن بازار دارد...
هفته گذشته بازار سرمایه یکی از پرحاشیه ترین روزهای خود... مواجه شد گرچه بازار بعد از اعلام این بسته پر... بازار سهام بیشترین ریزش از تاریخ ۱۸ بهمن سال گذشته... سرمایه گذاران این بازار نقطه پایانی نداشته باشد با اینکه...
کد خبر: ۱۰۴۹۵۹۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


بازار سرمایه نیازمند حمایت است این جمله همه روزه... دیده می شود این طور که فعالان بازار سرمایه می... گویند این بازار نیازمند دریافت حمایت جدی از سوی مسوولان...
به گزارش بورس تابناک « بازار سرمایه نیازمند حمایت است»... فعالان بازار سرمایه می گویند این بازار نیازمند دریافت حمایت... نیست و اگر حمایتی که منظور نظر فعالان بازار سرمایه... است جذب این بازار شود احتمالا خود بورس به عاملی...
کد خبر: ۱۰۴۹۵۹۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


در پیش گشایش بازار از ۵۴۶ نماد حدود ۱۷ نماد... مجوز افزایش سرمایه گرفت ۲- غمینو با افزایش ۱۲۸ درصدی... نخواهد بود ۹- درج گروه صنعتی انتخاب دربازار اول فرابورس... داد گزارش نیمه اول بازار ساعت ۹ ۰۰ تا ۱۰...
کد خبر: ۱۰۴۹۵۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


کارشناس بازار سرمایه گفت بیمه سهام طرح بسیار خوبی است...
به گزارش بورس تابناک هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در... برای اینکه سهامداران و سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه... کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که این... طرح چه اثری می تواند روی بازار سرمایه داشته باشد...
کد خبر: ۱۰۴۹۴۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


که در سال گذشته و دوران اوج بورس سرمایه هایشان...
مذاکرات برجامی دسته ای معتقدند وضعیت بازار سهام در نیمه... بازار سهام در نیمه دوم عملکردی بهتر از نیمه اول... در رفتار سرمایه گذاران بورسی خواهد داشت حسین عبده تبریزی... موضوع چشم انداز بازارها در ۱۴۰۰ اختصاص داشت به موضوع...
کد خبر: ۱۰۴۹۴۵۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


رو است در حالی که انتظار می رفت بازار سهام... ارائه شده برای بازار سهام در شرایط فعلی تحت تاثیر... زمان معاملات بورسی و بلاتکلیف بودن بازار در مواجهه با... ها به خرید بیشتر سهام بازار سرمایه را با افقی...
کد خبر: ۱۰۴۹۳۸۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
در پیش گشایش بازار از ۴۴۰ نماد حدود ۱۳ نماد... سرمایه جدید افزایش ۱۴۵ درصدی سود خالص برای هر سهم... غپاذر رقم خورد ۴- ساینا و لغو افزایش سرمایه پیشنهادی... ۵- افزایش بی سابقه قیمت شکر هر کیلوگرم در بازار...
کد خبر: ۱۰۴۹۳۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛
کامیار فراهانی کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در... دولت بتواند بخش قابل توجهی سهم در این بازار بفروش... به دولت وارد شود به عقیده این کارشناس بازار سرمایه... به این بازار که توانست سال گذشته در حدود 70...
کد خبر: ۱۰۴۹۳۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


یک کارشناس اقتصادی در خصوص سپر تورمی بودن بازار سرمایه... از تکانه های تورمی باشد اما نباید بازار سرمایه را... فقط در سهام دید بلکه بازار سرمایه مجموعه بازار بدهی... سهام و بازار اولیه است و به این ترتیب بازار...
بازار سرمایه دارند کاملا با اتفاقی که در بازار بدهی... روی داده متفاوت است بازار بدهی بخش عمده ای از... هزینه های دولت را پوشش داده است و بازار سهام... دولت باشد در مجموع اگر سال قبل حضور موثر بازار...
کد خبر: ۱۰۴۹۲۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv