در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رییس کمیته ورزش شورای شهر تهران از برنامه ریزی برای...
سوم توسعه شهر تهران بناست در پنج پهنه تهران مجتمع... آمده و شهرداری تهران هم از آن مستثنی نیست ما... ورزشی بکر پایتخت مجموعه شهر ورزش در جنوب تهران و... شهروندان بتوانند با حضور در آن نوعی از باهم بودن...
کد خبر: ۹۷۸۷۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت در تهران و اطراف... ۴۷ کیلومتر مربع آن در داخل شهر است ...
خبری آنلاین « علی اعطا» سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران... کمیته شهرسازی شورای شهر تهران امروز سه شنبه بعد از... جلسه علنی شورای شهر برگزار شد اعطا در این نشست... شود وی افزود شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی...
کد خبر: ۹۷۸۲۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴


رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران...
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران... توسط شهرداری درباره برچیده شدن این پل انجام گرفت و... در نهایت شورای ترافیک تهران هم با این موضوع موافقت... سازی شود رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای...
کد خبر: ۹۷۷۴۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت متاسفانه هر بار که... زلزله در تهران رخ می دهد چند روزی همه درباره...
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آغاز جلسه علنی امروز... شورای شهر تهران گفت مجددا بعد از دو سال در... تهران زلزله ای رخ داد و برای مردم نگرانی ایجاد... مناسبتی برخورد شود رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت شهر...
کد خبر: ۹۷۷۴۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از احتمال ورود فروشگاه... شهروند به بازار بورس خبر داد ...
شهرداری تهران به بازار بورس گفت با ورود سهام شرکت... ها و سازمان های شهرداری تهران به بازار بورس نه... تنها عملا مشارکت مردم در اداره شهر افزایش می یابد... یابد افزود برخی از شرکت های شهرداری تهران توان گذراندن...
کد خبر: ۹۷۷۱۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


نژاد بهرام جزئیات پرداخت وام به اقشار مرتبط با شهرداری... تهران و آسیب دیده از کرونا را تشریح کرد ...
شورای شهر تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان... که مدیریت شهری تهران برای کمک به اقشار آسیب دیده... تومانی در دو نوبت بین دستفروشان تهرانی توزیع شد وزارت... انجام دهد عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران افزود در...
کد خبر: ۹۷۶۶۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷


اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه محرک اقتصادی... شهرداری تهران به ماده ۸ این لایحه که بخشی از...
دویست و یازدهمین جلسه شورای شهر تهران جزئیات لایحه محرک... اقتصادی شهرداری تهران در شرایط کرونا مورد بررسی قرار گرفت... ماده ۸ این بسته پیشنهادی شهرداری را مجاز می داند... که درخصوص فضاهای مربوط به فضاهای ناتمام شهری"نظیر پارکینگ تجهیز...
کد خبر: ۹۷۶۰۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴


عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سدمعبر طبق... قانون مشمول مجازات است گفت شهرداری نمی تواند پیاده راه...
آبادی عضو شورای شهر تهران درباره موضوع اجاره پیاده راه... با اشاره به اینکه شهرداری مجاز نیست پیاده راه ها... عضو شورای شهر تهران گفت نباید با سد معبر در... قابل انجام است چرا که این بخش از شهر متعلق...
کد خبر: ۹۷۵۹۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴


رییس شورای شهر تهران یادآور شد کاهش آمار قربانیان و... مبتلایان به ‎کرونا نتیجه همراهی شهروندان با طرح فاصله گذاری...
شورای شهر تهران در توییتی در رابطه با طرح فاصله... و مبتلایان به &lrm کرونا نتیجه همراهی شهروندان با طرح...
کد خبر: ۹۷۵۵۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲


لایحه ای از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران... های تهران برای انجام فعالیت های مجاز اختصاص خواهد یافت...
شورای اسلامی شهر تهران در حال بررسی است که در... صورت تصویب شهرداری مجاز است « به مجموعه ای از... برداری از پیاده رو ها آمده است « شهر به... فضای شهری سرزنده که پیاده رو ها یکی از آنهاست...
کد خبر: ۹۷۵۴۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱


عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت اگر فاصله گذاری اجتماعی...
ویروس کرونا کلان شهر تهران با مشکلات زیادی رو به... به اینکه بر اساس قانون مدیریت شهری در زمان شیوع... هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم گفت فوت شدگان... در تهران خیلی بیشتر از آمار رسمی است و باید...
کد خبر: ۹۷۳۷۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


محسن هاشمی مطرح کرد:
رئیس شورای شهر تهران در خصوص ایجاد موج جدید بیماری...
در ابتدای جلسه علنی امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه شورای... شهر تهران با بیان این که دو ماه از اعلام... ها تحت تاثیر قرار گرفته اند گفت مدیریت شهری تهران... که بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹ برای اداره شهر تهران...
کد خبر: ۹۷۳۲۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در... نشست اینستاگرامی چالش های مدیریت شهری در دوران کرونا به...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا مجید... فراهانی در نشست مجازی چالش های مدیریت شهری در دوران... نیمه تعطیل شدن شهر حدود ۷۰ درصد از پاسخگویان گفته... یکی دو ماه دیگر می توانند ادامه دهند عضو شورای...
کد خبر: ۹۷۲۱۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵


عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه... تهران اختصاص یافت جزییات پرداخت این کمک را تشریح کرد...
تومان میان دستفروشان تهرانی توزیع می شود به گفته وی... شهرداری تهران می دهد « نژاد بهرام» که خبر اختصاص... شهرداری تهران اختصاص یافت که از بنیاد برای اختصاص این... شورای تهران خاطرنشان کرد همچنین شرکت ساماندهی مشاغل نیز دستفروشان...
کد خبر: ۹۷۱۰۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


در حالی که اعضای شورای شهر تهران گلایه بسیاری از... ستاد مبارزه با کرونا داشتند رئیس ستاد کرونای تهران این...
به گزارش تابناک به نقل از تیتر شهر اعضای شورای... شهر تهران در جلسه علنی پس از استعماع بخش اول... بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر گفت باید این سوال... تا شهروندان از روز شنبه با ازدحام و ترافیک روبرو...
کد خبر: ۹۷۰۸۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه...
عضو شورای شهر تهران درباره خبر الزامی شدن تست کرونا... در تهران و انجام آن در خانه های سلامت اظهار... داشت مراجعه شهروندان به خانه های سلامت جهت دریافت خدمات... کمیته سلامت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه انجام...
کد خبر: ۹۷۰۴۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


رئیس شورای شهر تهران گفت شهرداری بستر انجام تست آسان... ارزان وسریع کرونا را برای شهروندان فراهم کند ...
در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار کرد آغاز... تعیین نشده مواجه شده است رئیس شورای شهر تهران افزود... در این رابطه شورای شهر تهران طی نامه به شوراهای... شهر کلانشهرها و پایتختهای کشورهای جهان خواستار استفاده از ظرفیت...
کد خبر: ۹۷۰۲۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


سخنگوی شورای شهر:
سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد که تصمیم گیری نهایی... تأیید ستاد استانی به ریاست استاندار تهران یا ستاد ملی...
بیان اینکه "امروز مطلع شدیم در جلسه روز گذشته شورای... فرماندهی ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران که... به ریاست دکتر زالی تشکیل شد" گفت پیشنهاد شورای شهر... مبنی بر تعطیلی ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر...
کد خبر: ۹۶۸۴۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از ارائه کارت های...
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران درباره موضوع ارائه کمک... داشت پیروز حناچی شهردار تهران نامه ای در این زمینه... توسط شهرداری تهران خواهد بود این عضو شورای شهر تهران... از سوی بنیاد مستضعفان به شهرداری طی فردا و پس...
کد خبر: ۹۶۶۱۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


از هفته گذشته زباله گردی در شهر تهران ممنوع شد... در سطح شهر هستیم و هیچ نهاد نظارتی جلوی فعالیت...
به گزارش تابناک به نقل از تیترشهر با وجود... اینکه از هفته گذشته در شهر تهران فعالیت زباله گرد... کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در همین... رابطه با خبرنگار تیترشهر به گفت وگو پرداخت که مشروح...
کد خبر: ۹۶۵۷۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv