در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

از هفته گذشته زباله گردی در شهر تهران ممنوع شد... در سطح شهر هستیم و هیچ نهاد نظارتی جلوی فعالیت...
به گزارش تابناک به نقل از تیترشهر با وجود... اینکه از هفته گذشته در شهر تهران فعالیت زباله گرد... کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در همین... رابطه با خبرنگار تیترشهر به گفت وگو پرداخت که مشروح...
کد خبر: ۹۶۵۷۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


بودجه غیرنقد در لایحه ۹۸ برای شهرداری در نظر گرفته... و هزینه های شهرداری نیز به دلیل شرایط افزایش یافته...
شهرداری تهران با قید دو فوریت ۱۱ ملک را برای... فروش به شورای شهر تهران معرفی کرد که این املاک... در دستور دویست و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران... اعضای شورای شهر تهران به لیست فروش خواهد رفت به...
کد خبر: ۹۶۳۶۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


به نظر می رسد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران غیبت... ای که بار زیاد فرهنگی و اجتماعی داشته و شهروندان... نگران برخی فعالیت ها در ارتباط با حضور در شهر...
در حالی که بسیاری از بخش های شهرداری تهران برای... خروجی از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران برای آموزش و... نقل از تیترشهر طی روز های گذشته دو نشست خبری... مجازی از سوی شورای شهر تهران و شهرداری تهران برگزار...
کد خبر: ۹۶۳۲۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


های شهر تهران است ورودی ها باید قرنطینه شوند افرادی... که وارد شهر می شوند حتما بررسی شده تا هر... کسی نتواند وارد شهر شود از این طریق می توان... شهر نیز خیلی زیاد نیستند ...
با توجه به گسترش ویروس کرونا در تهران همه دستگاه... اختصاص بودجه ده میلیارد تومانی در دستور کار شهرداری تهران... و اتوبوس های شهری شروع شد و به دنبال آن... ماسک ها در مقابل مدیریت شهری ظاهر و به تبع...
کد خبر: ۹۶۲۸۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


به گزارش تابناک به نقل از تیترشهر ویروس کرونا در... فقط در شهر تهران تولید می شود و حدود چهار... را در سطح شهر خانواده و دوستان منتقل می کنند... الهام فخاری عضو شورای شهر تهران اگر می خواهیم فضای...
کد خبر: ۹۶۲۷۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


دو تیم استقلال و پرسپولیس این بار یک مدیر شورای... شهری را روانه هیات مدیره آبی ها خواهد کرد به... با بک انتخاب سیاسی و غیرورزشی بشیر نظری عضو شورای... شهر تهران را برای اضافه شدن به هیات مدیره در...
کد خبر: ۹۶۲۰۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


عضو شورای شهر تهران به اظهارات رئیس جمهور درباره ویروس...
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم شهربانو امانی در...
کد خبر: ۹۶۲۰۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


شورای شهر تهران با ارسال نامه ای به حناچی شهردار... تهران درخواست طرح موضوع لغو ۱۰ روزه طرح ترافیک و... طرح کنترل آلودگی هوا طرح کاهش در شورای حمل و... نقل و ترافیک شهر تهران را مطرح کردند ...
فرهنگی و اجتماعی عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران... در نامه ای به شهردار تهران پیشنهاد لغو ۱۰ روزه... این نامه به شرح زیر است جناب آقای حناچی_شهردار محترم... تهران سلام علیکم احتراما مستحضر هستید که مطابق دستورالعمل کشوری...
کد خبر: ۹۶۱۷۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶


عضو شورای شهر تهران اعلام کرد ۷ نفر از اعضای...
نایب رئیس شورای شهر تهران در دویست امین جلسه شورای... شهر اظهار داشت برخی از همکاران ما امروز در شورا... به دلیل ارتباط کاری که با شهردار منطقه ۱۳ داشته... همه مراکز ورزشی حجت نظری عضو شورای شهر تهران در...
کد خبر: ۹۶۱۱۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران... با بیان اینکه مترو تهران ورشکسته است و دولت حمایت...
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران... حاضر شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی متضرر است... پردازد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر... تهران ادامه داد به طور مثال اگر قیمت بلیت مترو...
کد خبر: ۹۶۱۰۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


سخنگوی شورای شهر در توییتر اعلام کرد تصمیمى مبنى بر...
به گزارش تابناک علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران...
کد خبر: ۹۶۰۸۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


محمدرضا عارف با شرکت در افتتاح ۵۵ پروژه شهری که... امروز در منطقه ۲۲ تهران برگزار شد در بخشی از... سخنان خود تاکید کرد درست است در پروژه های شهری...
افتتاحیه پروژه های خرد شهری شرکت کرد که در لا... به بدهی های شهرداری اسبق تاکید و سپس عنوان کرد... خود تاکید کرد درست است در پروژه های شهری شرکت... تهران در مجلس شورای اسلامی در آیین بهره برداری از...
کد خبر: ۹۵۹۲۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


در جریان بررسی نامگذاری معابر و خیابان های شهر تهران... بین برخی اعضای شورای شهر درگیری لفظی رخ داد ...
نود و هفتمین جلسه شورای شهر حواشی زیادی در پی... شهر باعث شده تا به سمت نامگذاری های جدید برویم... شورای شهر تلاش کردند آروین را برای خروج از صحن...
کد خبر: ۹۵۷۸۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


در حالی که انتقادات بسیاری به فعالیت معاونت فرهنگی شهرداری... تهران وجود دارد و مشخص نیست که چه اقدامات موثری... از سوی این معاونت در سطح شهر انجام گرفته باز... هم بودجه این بخش از شهرداری افزایش داشته است ...
به گزارش تابناک به نقل از تیترشهر صبح دیروز... شورای شهر تهران لایحه بودجه 99 شهرداری تهران از سوی... حناچی به شورای شهر تقدیم شد با نگاهی به این... پروژه های شهری روی زمین مانده است پایتخت نشینان مشکل...
کد خبر: ۹۵۶۳۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


با تصویب شورای شهر تهران عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز...
با تصویب شورای شهر تهران عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز...
کد خبر: ۹۵۶۳۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


تهران راه اندازی شدند با وجود مشکلات زیاد برای ارتفاع... راه خیابان هفده شهریور باعث جمع آوری این خطوط شد...
به توسعه اتوبوس های برقی تهران منجر نخواهد شد به... کلانشهر ها به اتوبوس ها بازمی گردد که علت آن... بدون قیدوشرط است اما گاهی مدیران شهری از ساخت اتوبوس... های دست دوم از طرف شهرداری تهران محمد علیخانی رئیس...
کد خبر: ۹۵۵۸۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


در شهر دارند به شهروندان پیاده شهروندان دوچرخه سوار و...
در خیابان ها و محلات تهران قدم بزنید در کمتر... های تهران به ویژه در مناطق تاریخی ناپیوسته و بهم... ریخته خطوط ناممتد و نامتناسبی برای آمد و شد شهروندان... است اما در مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران این مناطق...
کد خبر: ۹۵۴۷۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت در خصوص گود...
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران و ناهید خداکرمی رییس... میلاد به عنوان نشانه شهر تهران بین مردم شناخته می... شود این مجموعه برای شهرداری تهران یک اعتبار است و... خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه باید تمهیداتی...
کد خبر: ۹۵۴۴۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


امیدواریم با تلاش شبانه روزی مهندسان و کارگران شهرداری بتوانیم...
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از افتتاح زیرگذر استاد... شهرداری به اعضاء شورا و مردم داده اند افتتاح می... اشاره به وعده شهرداری مبنی بر افتتاح این پروژه تا... و کارگران شهرداری بتوانیم قبل از اتمام سال جاری و...
کد خبر: ۹۵۴۰۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴


به بهانه ساماندهی پاتوق مشهور کارتن‌خواب‌ها در تهران؛
روز ها ساماندهی شده و شهرداری قصد دارد تا اکوپارک... در این فضا برای تفریح شهروندان ایجاد کند این در... جهنم دره تهران معروف است مدت هاست یکی از پهنه... تهران بر خلاف منظره زیبایش محلی برای تجمع کارتن خواب...
کد خبر: ۹۵۲۵۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv