در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رئیس شورای شهر تهران ضمن تبریک شکست ترامپ گفت امیدواریم...
صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران با اشاره... اعتماد نمی کنند رئیس شورای شهر تهران در ادامه به... وضعیت کرونا در تهران اشاره کرد و گفت موضوع دیگر... افزایش ابعاد تلفات و ابتلا کرونا در تهران است که...
کد خبر: ۱۰۱۳۷۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه... پس از سه سال تلاش کمیته شفافیت شورای شهر بالاخره... اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران به زودی روی وبسایت شفاف... تاریک خانه حوزه املاک شهرداری تهران تابانده می شود و...
ایسنا در مورد مصوبه شورای شهر برای اعلان عمومی اطلاعات... معاملات شهرداری تهران با بیان اینکه حوزه معاملات ملکی تا... معاملات شهرداری تهران انتشار انواع معاملات را موضوع خود قرار... درآمدی و مشارکتی با پیگیری های کمیته شفافیت و شهر...
کد خبر: ۱۰۱۲۲۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰


شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران به کرونا مبتلا شد...
شورای شهر تهران در توییتی اعلام کرد متاسفانه روند ابتلا... شهربانو امانی عضو شورا و عزیزانی از کارشناسان و پرسنل... مبتلا شدند در شهرداری و شورا محدودیت هایی برای حضور... دوهفته تهران است ...
کد خبر: ۱۰۱۲۰۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹


درپی انتقاد رئیس کمیته میراث شورای شهر تهران از راه... اندازی مجدد واحد شش کارخانه سیمان تهران همزمان با فصل... زیست شهرستان ری گفت این واحد فعال و از گذشته...
فعالیت کارخانه سیمان تهران اظهارکرد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان... جدید اقدامات لازم را انجام دهد البته کارخانه سیمان تهران... جلوگیری می شود رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری... شهرستان ری از واحدها و کارخانه های صنعتی گفت با...
کد خبر: ۱۰۱۱۶۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


رئیس شورای شهر تهران با اشاره به شرایط فعلی کشور... گفت پیشنهاد دادم تهران به مدت دو هفته کاملاً تعطیل...
تهران ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹ ۳۹ اخبار اجتماعی اخبار... تهران گلایه محسن هاشمی از بی توجهی دولت به پیشنهاد... تعطیلی تهران به گزارش « تابناک» به نقل ازتسنیم محسن... شورای شهر تهران با انتقاد از ستاد مبارزه با کرونا...
کد خبر: ۱۰۱۱۴۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره وضعیت کرونا در...
شورای شهر تهران با اشاره به اینکه وارد موج چهارم... کرونا شده ایم گفت اجرای تعطیلی کامل تهران حداقل به... نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره وضعیت کرونا... از جان باختگان مربوط به تهران است وی افزود به...
کد خبر: ۱۰۱۰۳۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


ضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه... تهران حداقل به مدت دو هفته جهت مقابله با کرونا...
به گزارش « تابناک» زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای... شهر تهران در گفت وگو با فارس درباره وضعیت کرونا... از جان باختگان مربوط به تهران است وی افزود به... فوری جهت تعطیلی دو هفته ای تهران انجام شود عضو...
کد خبر: ۱۰۱۰۲۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با توجه به افزایش... آلایندگی هوای تهران خواهان اعمال محدودیت های بیشتر شد ...
تهران گفت آلودگی هوا علت منفردی ندارد که یک سازمان... در تهران یا سایر کلانشهرها اقدام کند و از آنجایی... تهران علاوه بر عوامل جوی همچون نبود باد و باران... ادامه داد تشدید آلودگی هوا در تهران در حالی است...
کد خبر: ۱۰۰۹۷۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد تعطیلی کامل دو هفته ای... تهران برای کنترل شیوع کرونا را ارائه کرد ...
پیش از آغاز جلسه شورای شهر با حضور در جمع... است و در تهران نیز این عدد به ۱۵۰ فوتی... ای نه برخی صنوف در تهران و برخی کلانشهرها باشیم... است و باید فکر اساسی کنند رئیس شورای شهر تهران...
کد خبر: ۱۰۰۹۵۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب ۲ مصوبه کمیته... نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران به تغییر نام و نامگذاری... ۲۵ معبر خیابان و مکان در شهر تهران رای دادند...
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا اعضای شورای اسلامی... شهر تهران روز سه شنبه در جریان دویست و چهل... نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران را در دستور کار قرار... دادند « محمدجواد حق شناس» رییس کمیته نامگذاری شورای اسلامی...
کد خبر: ۱۰۰۸۷۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران بر لزوم اتخاذ محدودیت... های یک ماهه در تهران با توجه به شیوع بیماری... در تهران با توجه به وضعیت شیوع و همچنین دوره...
سخت گیرانه در تهران گفت شورای شهر تهران از همان... تهران در راستای کنترل شیوع کرونا بود که این اتفاق... های کرونا در تهران گفت شیوع بیماری سبب شده که... سلامت شورای شهر با تاکید بر اینکه ایجاد محدودیت یک...
کد خبر: ۱۰۰۷۵۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


اعضای شورای شهر تهران یک فوریت لایحه اصلاح نرخ بلیت...
و چهلمین جلسه شورای شهر تهران بررسی یک فوریت لایحه... مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان ها و... ما را نسبت به آنچه در بودجه شورای شهر مصوب... نیز این تجربه وجود داشته است و اواسط سال شورای...
کد خبر: ۱۰۰۶۸۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳


رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت انتقال پایتخت از تهران...
رئیس شورای شهر تهران در ابتدای جلسه علنی امروز این... شورا با تبریک پیروزی مسابقه پرسپولیس تهران در مقابل النصر... با مدیریت شهری نیز دارد روندی مثبت و بهبودی کیفی... با همکاری مدیریت شهری برطرف شود هاشمی با بیان اینکه...
کد خبر: ۱۰۰۶۷۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳


رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران بهوحواشی ایجاد شده در...
مسولان مدیران شهری و اعضای شورا در روز های عادی... و اطوار غیرواقعی باشد فخاری با بیان اینکه شهر ها... کل شبکه جابجایی همگانی تهران و استان تهران را زیروزبر... کند نیمی از جامعه شهروندی زنان هم برای به کارگیری...
کد خبر: ۱۰۰۴۴۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲


عضو شورای شهر تهران نسبت به تصمیم گیری های مدیریتی...
شورای شهر تهران در پستی توییتری که تصویر آن را... به کرونا در تهران انتقاد کرد وی نوشته است بر... از کرونا فقط در شهر تهران دو برابر شده است... عجیب آنکه شرایط دورکاری در استان تهران لغو شد و...
کد خبر: ۱۰۰۳۴۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۸


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
بانوی ۱۰۲ ساله عراقی درباره اربعین + فیلم تهران چهارراه... استان ماجرای این روز های مسئولان شهر تهران تغییر سیاست... در آزمون دستیاری برقراری ۳ پرواز تهران استانبول نمایشگاه کتاب... تهران مجازی برگزار می شود تعطیلی ۱۰۰ مهد کودک در...
کد خبر: ۱۰۰۲۹۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


علیخانی از ارسال نامه حناچی شهردار تهران به دفتر مقام...
های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران... نقل عمومی خواهند شد که از آخر شهریور ورود اتوبوس... و نقل شورای شهر تهران همچنین از تلاش مدیریت شهری... اتوبوس سهم شهر تهران است که متأسفانه تا به امروز...
کد خبر: ۱۰۰۲۳۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


محسن هاشمی به مناسبت سالگرد ۱۷ شهریور نوشت باید از...
کشتار۱۷شهریور قرار داریم باید از برخورد دفعی و حذفی با...
کد خبر: ۱۰۰۱۱۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


رئیس شورای شهر تهران نسبت به نامه احمد توکلی درباره... معرفی افرادی که املاکی از شهرداری تهران را در اختیار...
دهم برای اینکه املاک تصاحب شده شهرداری به سرنوشت املاک... نشویم وی اضافه کرد جناب توکلی به شهرداری بیایند و... نامه ای به رئیس شورای شهر تهران آمادگی دیده بان... را برای بررسی املاک واگذار شده به مسئولین در شهرداری...
کد خبر: ۱۰۰۱۰۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از اجرای طرح ارتقاء...
است زنان با وجود اینکه امنیت در سطح شهر برقرار... تشدید می کند افزود مسئله تامین امنیت زنان در شهر... اجتماعی شهرداری تهران یک طرحی را در مورد امنیت زنان... یک پروژه شهری آن هم در کل منطقه ۱۰ تسری...
کد خبر: ۹۹۹۷۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv