در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

اعضای شورای شهر تهران با کلیات لایحه برنامه اجرایی توسعه... و تسهیل دوچرخه سواری در شهر تهران موافقت کردند ...
دویست و نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران بررسی... لایحه برنامه اجرایی توسعه و تسهیل دوچرخه سورای در شهر... تهران در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت زهرا... شهری و همچنین کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر...
کد خبر: ۱۰۵۵۱۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


پیروز حناچی به تصویب طرح تحقیق و تفحص شورای شهر... از شهرداری تهران واکنش نشان داد ...
به گزارش تابناک چندی پس از آنکه شورای شهر... تهران طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را به تصویب... رساند شهردار پایتخت نسبت به این طرح واکنش نشان داد... پیگیری اعضای شورای شهر باید حتما انجام می شد و...
کد خبر: ۱۰۵۴۶۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶


رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید... گفت شهرداری اعلام کند بر پایه چه مستنداتی استفاده از...
حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران... از آقای شهردار درباره مستنداتی که منجر به نصب این... شدند رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود... در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری مجاز به...
کد خبر: ۱۰۵۳۹۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت ما می دانیم... تردد در شهر برخوردیم ...
به گزارش « تابناک» زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای... شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره... دستگیری سه مامور متجاوز به حقوق شهروند دستفروش در شهرری... نداشتیم چرا که رویکرد مدیریت شهری به ویژه پس از...
کد خبر: ۱۰۵۳۳۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱


به شورای ائتلاف نیرو های انقلاب برای شورای شهر تهران...
با اشاره به جلسه شورای عالی جبهه ایستادگی برای تصمیم... گیری درباره لیست کاندیدا های پیشنهادی شورای شهر تهران به... شورای ائتلاف انقلاب گفت تمرکز ما بر تنظیم فهرستی مبتنی... بر وجود افرادی کارآمد و متخصص در اداره شهر بود...
کد خبر: ۱۰۵۲۳۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶


بودیم که گویی هیچ ضابطه ای در حوزه شهرداری وجود... قسمت های شهرداری نیز تسری دادند که البته این بی... مدیریت شهری وارد خواهد کرد ...
کارشناس مدیریت شهری با اشاره به یکی از اصلی ترین... عوامل ناکارآمدی و شیوع فساد در شهرداری تهران گفت برخی... اعضای شورای شهر دادگاه تفتیش عقاید درست کرده و شهرداری... مدیریت شهری درباره سیاسی کاری در مدیریت شهری پنجم اظهارداشت...
کد خبر: ۱۰۵۲۳۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶


حق شناس و محمود میر لوحی پنج عضو فعلی شورای... شهر تهران هستند به رغم تمایل به حضور دوباره در... این نهاد و ثبت نام در انتخابات شورای ششم در...
در پی اعتراض اعضای ردصلاحیت شده شورای فعلی شهر تهران... اعضای فعلی شورای شهر تهران که پیشتر صلاحیتشان برای حضور... در میان کاندیدا های شورای ششم شهر تهران رد شده... دریافت کردند این خبری است که اعطا سخنگوی شورای پنجم...
کد خبر: ۱۰۵۲۳۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶


به گزارش تابناک به نقل از برنا رئیس شورای شهر... تهران در حاشیه صحن علنی شورای شهر تهران در خصوص...
کد خبر: ۱۰۵۱۲۴۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱


داغ شدن دوباره بحث تخلفات پرشمار «بام لند» در موسم انتخاباتی
از اعضای شورای شهر تهران از حجم تخلفات صورت گرفته...
پروژه ای که در آن سهم شهرداری تهران اختصاص ۶... و پرداخت اجاره به شهرداری البته ماجرا به این سادگی... است » این گزارش یکی از اعضای شورای شهر تهران... شگفت آور برای شهروندانی که می دانند شهرداری بر اجرای...
کد خبر: ۱۰۵۱۰۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰


رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت از اعضای شورای فعلی... ۱۲ نفر برای انتخابات شورای شهر دوره بعد ثبت نام...
کلی از میان اعضای فعلی شورای شهر پایتخت ۱۰ نفر... تا دلایل رد صلاحیت را جویا شویم رئیس شورای شهر... تهران گفت به علاوه درخواست بررسی مجدد را نیز داده... خصوص مصوبه تحقیق و تفحص درباره قرارداد شهرداری با یکی...
کد خبر: ۱۰۵۰۸۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹


عبارت بهتر سهم شهرفروشی در بودجه شهرداری در دوره پنجم... شورای شهر چه میزان کاهش یافت برای پاسخ دادن به...
گزارش « تابناک» از جمله شعار هایی که اعضای شورای... پنجم شهر تهران با تکیه بر آن در انتخابات حضور... یافته و پیروز شدند مبارزه با « شهر فروشی» بود... مالی برای اداره کلانشهر پایتخت ناتوان بوده و به جایش...
کد خبر: ۱۰۴۹۷۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


رئیس ستاد انتخابات استان تهران اعلام کرد
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت از اعضای شورای شهر... نظارت و هیئت اجرایی ۸۱ درصد اعضای فعلی شورای شهر... استان تهران رد صلاحیت شدند ...
استان تهران گفت در مجموع آمار بررسی هیئت نظارت و... هیئت اجرایی ۸۱ درصد اعضای فعلی شورا های شهر استان... تهران رد صلاحیت شدند شکرالله حسن بیگی در نوزدهمین جلسه... تهران اقدامات لازم را از نیمه دوم سال گذشته با...
کد خبر: ۱۰۴۹۶۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


شهردار تهران گفت ۴۴ نفر پرسنل بازیافت ۱۰۰ نفر پاکبان... ۱۲ نفر کارمند ۱۳ نفر فاقد رابطه استخدامی با شهرداری... تهران با هویت مشخص ۲ نفر راننده جرثقیل ۹ نفر... راننده خودرو سرویس یک نفر شهربان و ۱۷ نفر کارگر...
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا پیروز حناچی شهردار... تهران طی جلسه امروز شورای شهر تهران با حضور در... پرسنل شهرداری تهران ارائه داد حناچی گفت لازم دیدم که... اطلاعاتی داریم که مدیران شهرداری از سهمیه پاکبان ها استفاده...
کد خبر: ۱۰۴۹۴۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


در دوره فعلی شورای شهر هم به دلیل رای مردم...
ورود می انتخابات شورای شهر تهران ماندند به گزارش تابناک... ورزشی تا دوره قبل شورای شهر تهران حداقل پنج یا... داشتند به شورای شهر گام گذاشتند بعد از رسول خادم... بودند که راهی شورای شهر پایتخت شدند و روزهای پرحاشیه...
کد خبر: ۱۰۴۸۸۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹


نشان داد تهران نه در وضعیت هشدار که در وضعیت... است اما تصویر این روزهای تهران حتی شبیه اولین روزهای... های شدید بازهم تعداد زیادی از شهروندان پناهشان را در... در گفت وگو با محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران...
کد خبر: ۱۰۴۸۸۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹


ما آخرین سال شورای پنجم را می گذرانیم و آخرین... حالی است که ما در شورای پنجم توانستیم در بعد... توقف شهر فروشی حمل و نقل عمومی بافت فرسوده و...
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم رئیس شورای شهر... تهران درباره لغو طرح ترافیک در پایتخت گفت تجربه لغو... مسایل صنفی و جاری شهر ها و روستاها به صورتی... شوراها به حقشان برسند رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت...
کد خبر: ۱۰۴۸۱۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵


مدیریت شهری در کشور های در حال توسعه با مشکلات... روبرو است همراه با رشد سریع و سرسام آور شهرنشینی... در چند دهه اخیر نقش شهر ها در چارچوب اقتصاد... پنجم مدیریت شهری تهران برای بررسی عملکرد این دوره و...
کد خبر: ۱۰۴۷۴۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱


شورای شهر یا شهرداری تهران ندارد برای همین مدیریت شهری... تهران در این حوزه ورود پیدا نمی کند به گزارش... میزان عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران درباره سرنوشت... توزیع واکسن های کرونا برای کارکنان شهرداری گفت تا به...
کد خبر: ۱۰۴۶۷۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


تلفات کرونا در تهران به بیش از ۱۳۰ نفر در روز رسیده
رییس شورای شهر تهران تاکید کرد از مسئولان مدیریت شهری... انتظار داریم مساله واکسیانسیون پرسنل صف مقدم شهرداری تهران را... پاکبانان زحمت کش کارگران میادین میوه وتره بار کارکنان شهروند... و پرسنل بخش سلامت شهرداری بصورت جدی در معرض ابتلا...
در ابتدای دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهر... تهران ضمن گرامیداشت روز ارتش و تسلیت به سید ابراهیم... عبادات تمام شهروندان تهرانی در ماه مبارک رمضان تشدید تلفات... کرونایی در تهران موجب نگرانی گردیده است رسیدن آمار تلفات...
کد خبر: ۱۰۴۶۷۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


محسن هاشمی:
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا رییس شورای شهر... تهران با تاکید بر شرایط حاد کرونایی در شهر تهران... از نزدیک شدن تعداد فوتی های این شهر به حدود... هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع...
کد خبر: ۱۰۴۵۸۰۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv