در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

در جریان بررسی نامگذاری معابر و خیابان های شهر تهران... بین برخی اعضای شورای شهر درگیری لفظی رخ داد ...
نود و هفتمین جلسه شورای شهر حواشی زیادی در پی... شهر باعث شده تا به سمت نامگذاری های جدید برویم... شورای شهر تلاش کردند آروین را برای خروج از صحن...
کد خبر: ۹۵۷۸۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


در حالی که انتقادات بسیاری به فعالیت معاونت فرهنگی شهرداری... تهران وجود دارد و مشخص نیست که چه اقدامات موثری... از سوی این معاونت در سطح شهر انجام گرفته باز... هم بودجه این بخش از شهرداری افزایش داشته است ...
به گزارش تابناک به نقل از تیترشهر صبح دیروز... شورای شهر تهران لایحه بودجه 99 شهرداری تهران از سوی... حناچی به شورای شهر تقدیم شد با نگاهی به این... پروژه های شهری روی زمین مانده است پایتخت نشینان مشکل...
کد خبر: ۹۵۶۳۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


با تصویب شورای شهر تهران عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز...
با تصویب شورای شهر تهران عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز...
کد خبر: ۹۵۶۳۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


تهران راه اندازی شدند با وجود مشکلات زیاد برای ارتفاع... راه خیابان هفده شهریور باعث جمع آوری این خطوط شد...
به توسعه اتوبوس های برقی تهران منجر نخواهد شد به... کلانشهر ها به اتوبوس ها بازمی گردد که علت آن... بدون قیدوشرط است اما گاهی مدیران شهری از ساخت اتوبوس... های دست دوم از طرف شهرداری تهران محمد علیخانی رئیس...
کد خبر: ۹۵۵۸۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


در شهر دارند به شهروندان پیاده شهروندان دوچرخه سوار و...
در خیابان ها و محلات تهران قدم بزنید در کمتر... های تهران به ویژه در مناطق تاریخی ناپیوسته و بهم... ریخته خطوط ناممتد و نامتناسبی برای آمد و شد شهروندان... است اما در مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران این مناطق...
کد خبر: ۹۵۴۷۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت در خصوص گود...
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران و ناهید خداکرمی رییس... میلاد به عنوان نشانه شهر تهران بین مردم شناخته می... شود این مجموعه برای شهرداری تهران یک اعتبار است و... خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه باید تمهیداتی...
کد خبر: ۹۵۴۴۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


امیدواریم با تلاش شبانه روزی مهندسان و کارگران شهرداری بتوانیم...
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از افتتاح زیرگذر استاد... شهرداری به اعضاء شورا و مردم داده اند افتتاح می... اشاره به وعده شهرداری مبنی بر افتتاح این پروژه تا... و کارگران شهرداری بتوانیم قبل از اتمام سال جاری و...
کد خبر: ۹۵۴۰۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴


به بهانه ساماندهی پاتوق مشهور کارتن‌خواب‌ها در تهران؛
روز ها ساماندهی شده و شهرداری قصد دارد تا اکوپارک... در این فضا برای تفریح شهروندان ایجاد کند این در... جهنم دره تهران معروف است مدت هاست یکی از پهنه... تهران بر خلاف منظره زیبایش محلی برای تجمع کارتن خواب...
کد خبر: ۹۵۲۵۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


دکل های مخابراتی در سراسر شهر گسترده شده است و... به صورت چتری روی سر شهروندان پهن می شود و...
های غیر مجاز همچنان در سطح شهر جولان می دهد... طبق مصوبه شورای شهر تهران دکل های مخابراتی با رعایت... از سوی شهرداری و اپراتور ها نادیده گرفته می شود... از سوی دیگر بسیاری از شهروندان حاضر می شوند این...
کد خبر: ۹۵۲۵۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر... گفت اگر شورای شهر محلی برای امید و حل مشکلات...
نوری در پایان یکصد و نودمین جلسه شورای شهر تهران... در اتفاقات رخ داده شورای شهر و مدیریت شهری نقشی... به استعفا و برخی معتقد نیستند و اگر شورای شهر... شورای شهر با خانواده برخی جان باختگان داشتند گفت دیدار...
کد خبر: ۹۵۱۷۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


عضو شورای شهر تهران در پیامی مجازی؛
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از ابتدای شورای پنجم... انتشار همه اسناد و داده ها و قرارداد های شهری...
شورای شهر تهران در فضای مجازی منتشر شد استعفایی که... شورای شهر تهران درست پیش از برگزاری نشست علنی شورا... شورای شهر تهران آن را نپذیرند متن استعفای بهاره آروین... به شرح زیر است مردم شریف تهران دو سال قبل...
کد خبر: ۹۵۱۱۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


رئیس شورای اسلامی شهر تهران توضیحاتی در خصوص استعفای بهاره...
در پایان جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع... تغییر کاربری ها در سطح شهر رخ می دهد به... شهر تهران و در این حوزه ساماندهی را محقق کنند... هاشمی ادامه داد در دستور کار دوم الزام شهرداری تهران...
کد خبر: ۹۵۱۱۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


بهاره آروین عضو شورای شهر تهران با اعلام پیامی از...
آروین عضو شورای شهر تهران با اعلام پیامی از عضویت... آروین عضو شورای شهر تهران با اعلام پیامی از عضویت... در شورای شهر تهران استعفا کرد متن پیام بهاره آروین... به مردم تهران مردم شریف تهران دو سال قبل که...
کد خبر: ۹۵۱۱۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


هاشمی:
رییس شورای شهر تهران با اشاره به حوادث اخیر کشور... هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران با... چرا باید حقیقت از رییس جمهور ورییس شورای عالی امنیت... آسیب پذیر خواهیم بود رییس شورای شهر تهران تاکید کرد...
کد خبر: ۹۵۱۰۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


برف شهروندان انتظار دارند که مأموران شهرداری از همان ابتدای...
همزمان با بارش برف شهرداری های سراسر کشور اقدام به... بارش برف و باران شهرداری های مناطق ۲۲ گانه پایتخت... ترکیباتی طی سال&lrm های گذشته در سطح شهر سبب وارد... به تبع آن خسارات مالی جبران ناپذیری به ساختار شهری...
کد خبر: ۹۵۰۷۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


ساختار تنها شامل مدیران شهری خواهد شد و در پایان... سال با تورم نیرو های متخصص در شهرداری مواجه خواهیم...
اصلاح ساختار شهرداری در صورتی انجام شده که رئیس شورای... شهر تهران معتقد است اصلاح ساختار به کاهش نیرو های... شهرداری منجر نخواهد شد و این امر سبب تناقض در... سوال می برد به گزارش « تابناک» اعضای شورای شهر...
کد خبر: ۹۵۰۱۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


هرچند رویکرد مدیریت شهری در واگذاری سوله بحران به سیما... تحت عنوان آموزش صورت گرفته است در گذشته اعضای شورای... شهر نسبت به اشغال سوله بحران انتقاد های جدی داشتند... چون در صورت رخداد زلزله بزرگ تهران و یا سیل...
مدیریت شهری پنجم از واگذاری سوله های بحران به صدا... واگذار می شود به گزارش « تابناک» مدیریت شهری پنجم... پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از افتتاح و بهره... برداری « استودیو شهر آماده» با هدف آموزش و اطلاع...
کد خبر: ۹۴۷۵۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


جوادی یگانه در صحن شورا:
شود از آنجا که شورای شهر تهران با اصلاح اساسنامه... شورایاری ها برای اثربخشی بیشتر شورایاری ها یک جراحی عمیق...
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در توضیح فراخوان... کاندیداهای مدیریت سرای محله در جلسه علنی شورای شهر گفت... مطلقا موضوعی با عنوان جذب شهرداری تهران در خصوص مدیریت... روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران محمد...
کد خبر: ۹۴۷۵۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


اعضای شورای شهر تهران معتقدند خلأ قانونی در بحث تذکرات... از اعضای شورای شهر تهران معتقد است اگر شورای شهر... همانند مجلس بتواند صلاحیت معاونین شهردار را همچون وزرا بررسی... کند و به معاون شهردار رای اعتماد بدهد در مواجهه...
یکی از مهم ترین اتفاقات صحن علنی شورای شهر تذکرات... اعضا به شهردار و معاونانش است تذکراتی که هیچ گاه... « تابناک» در پنج دوره شورای شهر تهران اعضای شورا... می تواند منجر به طرح سوال از شهردار و استیضاح...
کد خبر: ۹۴۶۴۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


اعضای شورای اسلامی شهر تهران در طرحی تحقیق و تفحص... از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهر تهران را در... املاک و مستغلات شهرداری تهران در جلسه علنی امروز مطرح... شهرداری طراح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و...
کد خبر: ۹۴۵۸۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv