در مورد تالش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


 قوم تالش در جنوب غربی دریای خزر، منطقه‌ای میان شهرستان رودبار گیلان و شهرستان سالیان در جمهوری آذربایجان ساکن‌اند.


نام تالش


در اسناد و منابع پیش از اسلام کلمۀ تالش دیده نشده است. برخی از پژوهشگران، تالش را با قوم «کادوس» که از آن بار‌ها در منابع یونان و روم باستان یاد شده است، یکی می‌دانند.  
 در منابع سده‌های نخست هجری از این قوم با نام «طیلسان» یاد کرده‌اند.  یاقوت ذیل مادۀ طیلسان، به نقل از اصمعی‌ می‌گوید که طیلسان با تالشان یکی است.  
 واژۀ طیلسان ظاهراً از اواسط سدۀ ۷ق متروک، و به جای آن کلمۀ «تالش» تدریجاً وارد منابع تاریخی و جغرافیایی ایران شد.  


پیشینه تاریخی


از کادوسان در زمرۀ اقوام ساکن در نجد ایران، پیش از ورود آریایی‌ها به این سرزمین یاد کرده‌اند.    به گفتۀ دیاکونف کادوسیان قبیله‌ای مهم و مستقل بودند که در کوه‌های جنوبی رود ارس زندگی می‌کردند.  
 با توجه به برخی روایات، ظاهراً این قبیله در اتحادیه‌ای که به تشکیل دولت ماد انجامید، عضویت داشته‌اند که در اواخر دورۀ مادی از ماد‌ها جدا شده‌اند.  
کادوسیان در سدۀ ۶ق‌م به اطاعت از کورش درآمدند.  
 به روایتی دیگر قوم سلحشور و کوه‌نشین کادوس نه تنها در زمان ماد‌ها در استقلال به سر می‌برد، بلکه تبعیت هخامنشیان را نیز نپذیرفت.  
 کادوسیان تا زمان سلطنت شاپور اول (۲۴۰م) از استقلال کامل برخوردار بودند.  
در اوایل اسلام سرزمین تالشان (طیلسان) هم‌زمان با دیار دیلم و بَبَر، یک‌بار به وسیلۀ براء بن عازب و بار دیگر به‌وسیلۀ ولید بن عُقبة بن اَبی مُعَیط گشوده شد.  
از سکوت منابع تاریخی دربارۀ قوم تالش تا دورۀ ایلخانان مغول می‌توان دریافت که این قوم در رویداد‌های مهم آن دوران حضور چندانی نداشته است. در دورۀ مغول، تالشان به لحاظ حفظ اقتدار سنتی خود سرکش به‌شمار می‌آمدند و گویا به امر اولجایتو (۶۸۰ – ۷۱۶ق) سرکوب و تاراج شدند.  
پس از مرگ تیمور (۸۰۷ق/۱۴۰۴م) و بروز آثار ضعف در دولت گورکانی، تالشان بر جانشینان وی سرکش شدند.
 با این‌همه، گویا تیموریان با قوم تالش رابطه‌ای همراه با مدارا داشته‌اند؛ چنان‌که به نوشتۀ حافظ ابرو   بزرگان تالش در ۸۲۴ق/۱۴۲۱م به ملاقات شاهرخ تیموری در قره‌باغ رفته‌اند. تالشان تا اواخر دورۀ تیموری نزدیک‌ترین روابط را با خانقاه شیخ صفی داشته‌اند. تاریخ عالم آرای امینی گواهی می‌دهد که پشتیبانان اصلی شیخ صفی (د ۷۳۵ق/۱۳۳۵م) دو گروه بودند: یکی امرای ولایات تالش و دیگر اکابر آسیای صغیر. همین دو گروه بودند که از فرزند او، شیخ صدرالدین به صورت گسترده حمایت کردند.  
 در لشکرکشی شیخ حیدر به داغستان، بخش مهمی از لشکریان وی را تالشان تشکیل می‌دادند.  
 پس از مرگ شیخ حیدر سرپرستی فرزند وی، اسماعیل، برعهدۀ تالشان بود و گروه اندکی از صوفیان از جمله دده بیگ و خادم بیگ تالش در آن امر نقش اصلی داشتند.  
در زمان افشاریان، قوم تالش در آغاز از آن دولت تبعیت می‌کرد و ۵۰۰ تن از فرزندان اعیان تالش داوطلبانه مأمور خدمت در اردوی نادر بودند،  
 اما فشار‌های مالیاتی و سیاسی بر تالشان در ۱۱۵۷ق/۱۷۴۴م آن‌ها را به قیام گسترده‌ای برای براندازی نادرشاه برمی‌انگیزاند.  
در دورۀ زندیان و اوایل قاجاریان، قوم تالش در ۳ حاکم‌نشین لنکران و گسکر و فومن تمرکز یافته بودند.  
 در جنگ‌های روسیه با ایران و پس از عقد قرارداد ترکمان‌چای (۲۱ فوریۀ ۱۸۲۸) نیمۀ شمالی سرزمین قومی تالش به مرکزیت لنکران تا رودخانۀ آستارا به تصرف روسیه درآمد و نیمۀ جنوبی آن به صورت دو حاکم‌نشین با نام‌های خمسۀ توالش و فومنات همچنان در قلمرو حکومت ایران باقی ماند. ولایت تالش‌نشین فومنات از آغاز سدۀ ۲۰م تالشستان نیز خوانده شده است.  


سرزمین قوم تالش


منطقۀ قومی تالش از حدود شهرستان رودبار گیلان آغاز می‌شود و سراسر آبریز شرقی البرز شمالی، جبال تالش و جلگه‌های ساحلی آن از کپورچال بندر انزلی تا مغان شرقی و شهرستان سالیان، در خاک جمهوری آذربایجان را دربر می‌گیرد.  
 مارسل بازن با ترسیم نقشه‌هایی، حدود این منطقه را مشخص کرده است.  
 این منطقه به ۳ حوزه تقسیم می‌شود:
۱. حوزۀ شمالی شهرستان‌های آستارا، لنکران، لریک، ماساللی، بیله‌سوار، یاردیملی و جلیل‌آباد،  
 منطبق است با دیاری که زمانی گشتاسفی خوانده می‌شد 
۲. حوزۀ میانی شامل شهرستان‌های آستارا، تالش، رضوان‌شهر و ماسال؛
۳. حوزۀ جنوبی شامل شهرستان‌های فومن و شفت است که حدود آن از شاندرمن تا چنار رودخان است.  
بخش‌هایی از منطقۀ قومی تالش نیز در محدودۀ شهرستان‌های نمین، رودبار، انزلی و صومعه‌سرا قرار گرفته است. در گذشته، نقاط مسکونی تالشان بیش از موقعیت کنونی آن به سوی شمال پیش رفته بود و با نقاط تات‌نشین جنوب قفقاز تماس می‌یافت.  


جمعیت قوم تالش


به سبب گسترش نفوذ زبان ترکی در منطقۀ قومی تالش، بسیاری از خانواده‌های تالش تغییر زبان داده، و برخی نیز دو زبانه شده‌اند. امروزه آماری رسمی از شمار تالشان وجود ندارد. باتوجه به آمار‌های غیررسمی (تخمینی) می‌توان گفت که در تالش جمهوری آذربایجان حدود ۷۰۰ هزار نفر و در تالش ایران بیش از ۴۰۰ هزار نفر تالشی‌زبان زندگی می‌کنند.  


پراکندگی قوم تالشافزون بر افراد و خانواده‌های نسبتاً بسیاری که به علت‌های مختلف، تدریجاً زادبوم خود را ترک کرده، و در استان‌های دیگر، و حتی در خارج از کشور ایران مقیم شده‌اند، گروه‌ها و تیره‌های متعددی از آن‌ها در سده‌های گذشته به نقاط دیگر کوچانده شده‌اند.  
 تالشان مهاجر در محل جدید غالباً از لحاظ زبان و فرهنگ تحلیل رفته‌اند، اما نامشان بر روی روستا‌ها و محله‌هایی که در آن‌ها می‌زیسته‌اند، باقی مانده است. اکنون در بخش‌های مرکزی رشت، چهار اویماق مراغه، نشتارود تنکابن، مسیر جادۀ لاهیجان به لنگرود، رامسر، گیلخوران قائم‌شهر، بهشهر، محله‌هایی با نام «تالش محله» وجود دارد.  
 در شهرستان‌های جواد، شماخی و جوانشیر جمهوری آذربایجان نیز ۹ روستای تالش‌نشین وجود دارد.  
در میان برخی گروه‌ها در جامعۀ سنتی قوم تالش، به خصوص در تالش میانی (از اسالم تا شاندرمن) نوعی ساختار ایلی مبتنی بر کوچ (خانواده)، دَدَزوا (دودمان)، طایفه، تیره و اِل (ایل) باقی مانده است. این ساختار در بخش‌هایی از جامعه، به خصوص در نقاطی که فرهنگ و زبان ترکی بر فرهنگ و زبان تالشی تأثیر و نفوذ یافته، درهم ریخته و از میان رفته است.  


کار و پیشه


قوم تالش از دو بخش کلی کوه‌نشین = «کواَج» و جلگه‌نشین = «گی لونَج» تشکیل شده است. بخش کوه‌نشین دربر گیرندۀ دو گروه اصلی شغلی دامدار کوچنده و چند پیشۀ اسکان یافته، و بخش جلگه‌نشین دو گروه اصلی شهرنشین و روستانشین است. شهرنشینان در صنعت، خدمات،  تجارت و کار در ادارات و شرکت‌ها اشتغال دارند و بیش‌تر آن‌ها قطعه زمینی هم برای کشت برنج در روستا‌ها و حاشیۀ شهر‌ها دارند. گروه روستانشین عموماً در زمینۀ کشت برنج و اموری جنبی مانند باغداری، زنبورداری، پرورش ابریشم و طیور فعالیت می‌کنند.  


زبان


زبانی که قوم تالش بدان سخن می‌گوید «تالشی» نامیده می‌شود. این زبان از گروه زبان‌های ایرانی به‌شمار می‌آید و به شاخۀ شمال غرب و به لهجه‌های ساحل دریای خزر تعلق دارد.  
 زبان تالشی فاقد سابقۀ خط و ادبیات مکتوب است،  
 از این‌رو، در سیر تحولات تاریخی به لهجه‌های متعددی تقسیم شده است که فاصلۀ میان این لهجه‌ها از شمال تا جنوب منطقه گاه به حدی می‌رسد که اهالی دو منطقۀ دور از هم، به دشواری سخن یکدیگر را در می‌یابند.  


مذهب


تالشان مسلمان (شیعه و سنی شافعی) اند. در سدۀ۴ق بیشترگیلانیان سنی‌ بودند.  
 به‌نوشتۀ ابن فضل‌الله عمری در مسالک الابصار، گیلان‌بیه‌پس شامل ۴ شهر بزرگ با نام‌های فومن، تولَم، گسکر و رشت بوده است و مردم آن بر مذهب حنبلی بودند.  
 به نوشتۀ حمدالله مستوفی مردم تالش بر مذهب شافعی بودند.  
 آن بخش از جامعۀ قومی تالش که حنبلی بودند، بعد‌ها تغییر مذهب داده، و شیعه امامی شده‌اند. در حال حاضر رواج مذهب شافعی به موازات مذهب تشیع از مرز شاندرمن آغاز می‌شود و به سوی شمال تا حدود آستارا ادامه می‌یابد و پس از آن جای خود را به اکثریت شیعه می‌دهد.  
 تنها طریقت صاحب نفوذ در میان تالشان سنی طریقت نقشبندیه به‌شمار می‌آید.


اعتقادات


فرهنگ قومی تالش به موازات درآمیختگی با فرهنگ اسلامی، دربرگیرندۀ عناصر فراوانی از باور‌های مربوط به مظاهر طبیعت و ادیان و آیین‌های ایران باستان به خصوص دین مزدیسنا ست. این آیین‌ها و باور‌ها همراه اسطوره‌ها، ادبیات و موسیقی تالش اسناد زنده‌ای هستند که ویژگی، دیرینگی و غنای فرهنگ قوم تالش را بیان می‌کند.
در گسترۀ فرهنگ عامۀ تالش قداست شمشاد و دیگر درختان همیشه سبز، بستن دخیل به برخی از درختان، سوگند خوردن به آب و آتش و آفتاب و روشنی چراغ، سفید کردن درون و بیرون خانه با آهک،  حرمت گذاشتن به خروس سفید و سگ گله، گرامی داشتن آداب و آیین‌های نوروزی و زنده نگه داشتن شخصیت‌های اسطوره‌ای مشترک با دیگر اقوام ایرانی، مانند شخصیت‌های شاهنامه، از نشانه‌های بارز هویت ایرانی و دیرینگی کیان فرهنگی تالش هر دو سوی رود آستارا ست.  

در مورد تالش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

یک روز برفی در ارتفاعات تالش...
کد خبر: ۱۰۲۸۶۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹


سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش گیلان از ضرب...
مناطق جنگلی جوکندان تالش پنج قاچاقچی چوب آلات جنگلی را... به بیمارستان شهید نورانی تالش منتقل شده بودند و امروز... منابع طبیعی و آبخیزداری تالش ادامه داد قاچاقچیان فراری بومی... وقوع به دادسرای عمومی و انقلاب تالش گزارش شده و...
کد خبر: ۱۰۲۵۰۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲


رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت ۲ برگزارکننده شرط...
محسوب می شود رئیس اداره محیط زیست تالش گفت قانون... تالش به محض اطلاع از مصادیق حیوان آزاری با متخلفان... و خوشبختانه با توجه به فرهنگ مردم تالش و مهربانی... فتاحی خواربار فروش ساکن سد ساحلی تالش نیز با اشاره...
کد خبر: ۱۰۲۲۷۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


تالش را بر عهده گرفت به گزارش تابناک ورزشی مدیران... باشگاه چوکای تالش در روزهای گذشته مذاکراتی را با علی... را به عنوان سرمربی تیم چوکای تالش با این باشگاه... علی چینی دستیاران لطیفی در چوکای تالش خواهند بود ...
کد خبر: ۱۰۱۸۹۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


آبشار زمرد در شهر حویق در شهرستان تالش قرار دارد...
کد خبر: ۱۰۱۴۲۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰


نماینده مردم تالش و رضوان شهر در مجلس در حاشیه بازدید از کروز؛
نماینده مردم تالش و رضوان شهر در مجلس در حاشیه... و خودرو استفاده خواهیم کرد نماینده مردم تالش و رضوان... مختلف همراه بود حسن محمدیاری نماینده مردم تالش و رضوان... ساماندهی شود نماینده مردم تالش و رضوان شهر با ابراز...
کد خبر: ۱۰۱۳۶۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


تیم فوتبال استقلال در جریان بازی تدارکاتی مقابل چوکا تالش... زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی به مصاف چوکا تالش...
کد خبر: ۱۰۱۲۱۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹


معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار تالش از یک قتل...
مرکزی تالش در غرب استان گیلان دریافت شد و به... داده است معاون فرماندار تالش ادمه داد در این نزاع...
کد خبر: ۱۰۰۷۱۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴


به زیرساخت های شهرستان تالش را ۱۸۸ میلیارد تومان دانست و... خاطرنشان کرد دستگاه های سنگین استان های قزوین و اردبیل به تالش...
با بیان اینکه سیل وحشتناک اخیر در شهرستان تالش ۵۰... تالش دچار مشکل شده و لذا نیروهای راهدار در حال... مبرم شهرستان تالش به تجهیزات راهداری اضافه کرد در این... خود را در اختیار شهرستان تالش قرار دهند وی خسارت...
کد خبر: ۱۰۰۴۷۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳


در شهرهای تالش اسالم آستارا و چوبر و روستاهای جوکندان...
کد خبر: ۱۰۰۴۲۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


مدیرعامل هلال احمر گیلان خبر داد
تالش طی روز گذشته و امروز خبر داد و تصریح...
شهرستان تالش اظهار کرد در همان ابتدای جاری شدن سیل... از شهرستان های آستارا و تالش و رضوانشهر در مناطق... تالش طی روز گذشته و امروز خبر داد و تصریح...
کد خبر: ۱۰۰۴۱۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


و چه کاربردی دارد سیل تالش راه آب برق و...
کد خبر: ۱۰۰۴۰۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


وقوع حادثه سیل در شهرستان تالش استان گیلان خبر داد... دیدگان سیل شهرستان تالش در استان گیلان گفت متأسفانه بر... اثر جاری شدن سیل در شهرستان های تالش اسالم و...
کد خبر: ۱۰۰۴۰۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
اعتدال پاییزی قرار می گیرد ویدیویی از سیل تالش کلیپی...
کد خبر: ۱۰۰۳۹۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


در شهرستان تالش خبر داد و گفت در تالش هم...
ای که اکنون شهرستان تالش وضعیت بحرانی دارد مطابق پیش... شهرستان تالش به ویژه در بخش اسالم رضوانشهر ماسال بیش... یک ساعت برای شهرستان تالش ۱۶ میلی متر و برای... مرکزی تالش نیز سقوط تیر های برق نیز به وقوع...
کد خبر: ۱۰۰۳۹۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


گرفت به گونه ای که اکنون شهرستان تالش وضعیت بحرانی...
به گزارش « تابناک» به نقل از فارس از تالش... حیران شهرستان تالش به ویژه در بخش اسالم رضوانشهر ماسال... طی یک ساعت برای شهرستان تالش ۱۶ میلی متر و... بخش مرکزی تالش نیز سقوط تیرهای برق نیز به وقوع...
کد خبر: ۱۰۰۳۸۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


تالش نگین ارشادی دختر ۱۹ ساله چوبری بخش حویق تالش...
به گزارش تابناک به نقل از رکنا منابع محلی تالش... گفتند نگین ارشادی دختر ۱۹ ساله چوبری بخش حویق تالش... کردن خود زد منابع محلی تالش گفتند خودکشی دختر ۱۹... حویق تالش در منطقه ییلاق گشا چوله زندگی می کرد...
کد خبر: ۱۰۰۰۹۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


مردم شیعه و سنی در روستا های کوهستانی تالش با...
به گزارش تابناک به نقل از فارس تالشان قومی بزرگ... از دل کوهستان های تالش بزرگ نوایی آشنا به گوش... دارد و اهالی روستا همچون کوه های استوار تالش پای... کوهستان های تالش فریاد آزاد خواهی حسین ع را فریاد...
کد خبر: ۹۹۸۰۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


و شهرستان تالش است که به واسطه آثار تاریخی و...
خطبه سرای تالش واقع است از داخل بازار خطبه سرا...
کد خبر: ۹۹۰۴۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


فرماندار تالش:
فرماندار تالش گفت براثر شدت بارش باران و رانش زمین...
خصوص سیل امروز در ارتفاعات شهرستان تالش اظهار کرد عصر... فرماندار شهرستان تالش با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه خسارات...
کد خبر: ۹۹۰۳۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv