در مورد نمودار بورس در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

شاخص بورس امروز تا ساعت ۱۰ ۱۸ با رشد ۲۹...
کد خبر: ۹۹۸۷۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... بورس تهران از ابتدای سال تا به امروز یعنی هفت...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... بورس تهران از ابتدای سال تا به امروز یعنی هفت... فرابورس شاخص کل با رشد 117 واحدی به رقم 7... هزار و 342 واحد رسید به گزارش بورس تابناک امروز...
کد خبر: ۹۷۰۳۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... فرابورس شاخص کل با رشد 89 واحدی به رقم 6...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... فرابورس شاخص کل با رشد 89 واحدی به رقم 6... هزار و 552 واحد رسید به گزارش بورس تابناک امروز... گزارش نبض بورس نماد معدنی و صنعتی چادر ملو کچاد...
کد خبر: ۹۶۱۴۵۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 90 واحدی به رقم...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 90 واحدی به رقم... 6 هزار و 206 واحد رسید به گزارش بورس تابناک... کل بورس داشتند در مقابل نماد معاملاتی ومعادن متعلق به...
کد خبر: ۹۶۰۲۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... است که در فرابورس شاخص کل با افت 98 واحدی...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... است که در فرابورس شاخص کل با افت 98 واحدی... بورس تابناک امروز تالار شیشه ای سعادت آباد در سومین... شاخص کل بورس داشتند در مقابل نماد معاملاتی فخاس متعلق...
کد خبر: ۹۵۸۲۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 11 واحدی به رقم...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 11 واحدی به رقم... 5 هزار و 759 واحد رسید به گزارش بورس تابناک... به نقل از گزارش نبض بورس ارزش معاملات امروز بورس...
کد خبر: ۹۵۷۹۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 92 واحدی به رقم...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 92 واحدی به رقم... 5 هزار و 747 واحد رسید به گزارش بورس تابناک... بورس داشتند در مقابل نماد معاملاتی اخابر متعلق به مخابرات...
کد خبر: ۹۵۷۶۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... که در فرابورس شاخص کل با رشد 121 واحدی به...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... که در فرابورس شاخص کل با رشد 121 واحدی به... رقم 5 هزار و 537 واحد رسید به گزارش بورس... بورس تهران بیش از 4786 7 میلیارد تومان بود که...
کد خبر: ۹۵۶۸۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد ۱۲۱ واحدی به رقم...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 121 واحدی به رقم... 5 هزار و 537 واحد رسید به گزارش بورس تابناک... را در رشد شاخص کل بورس داشتند در مقابل نماد...
کد خبر: ۹۵۶۵۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد ۰ ۶۳ واحدی به...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 0 63 واحدی به... رقم 5 هزار و 415 واحد رسید به گزارش بورس... کل بورس داشتند در مقابل نماد معاملاتی فارس متعلق به...
کد خبر: ۹۵۶۱۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 10 واحدی به رقم...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 10 واحدی به رقم... 5 هزار و 414 واحد رسید به گزارش بورس تابناک... بورس داشتند در مقابل نماد معاملاتی خودرو متعلق به ایران...
کد خبر: ۹۵۵۹۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... که در فرابورس شاخص کل با رشد 81 واحدی به...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... که در فرابورس شاخص کل با رشد 81 واحدی به... رقم 5 هزار و 404 واحد رسید به گزارش بورس... و آمدها به نقل از گزارش نبض بورس نماد معاملاتی...
کد خبر: ۹۵۵۲۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با افت 17 واحدی به رقم...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با افت 17 واحدی به رقم... 5 هزار و 323 واحد رسید به گزارش بورس تابناک... معامله گران بورس امروز 6 میلیارد و 735 میلیون برگه...
کد خبر: ۹۵۵۰۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با افت 10 واحدی به رقم...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با افت 10 واحدی به رقم... 5 هزار و 340 واحد رسید به گزارش بورس تابناک... کل بورس داشتند در مقابل نماد معاملاتی فارس متعلق به...
کد خبر: ۹۵۴۶۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 29 واحدی به رقم...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... در فرابورس شاخص کل با رشد 29 واحدی به رقم... 5 هزار و 287 واحد رسید به گزارش بورس تابناک... را در رشد شاخص کل بورس داشتند در مقابل نیز...
کد خبر: ۹۵۳۸۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از نبض بورس شاخص... کل بورس تهران در حالی در معاملات امروز با کاهش...
کد خبر: ۹۵۳۱۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... است که در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۳ واحدی...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... است که در فرابورس شاخص کل با رشد 23 واحدی... بورس تابناک امروز تالار شیشه ای سعادت آباد در دومین... کل بورس داشتند در مقابل نماد معاملاتی شبندر متعلق به...
کد خبر: ۹۵۲۹۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... است که در فرابورس شاخص کل با رشد 162 واحدی...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... است که در فرابورس شاخص کل با رشد 162 واحدی... بورس تابناک امروز تالار شیشه ای سعادت آباد در اولین... در رشد شاخص کل بورس داشتند در مقابل نماد معاملاتی...
کد خبر: ۹۵۲۶۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... است که در فرابورس شاخص کل با رشد 16 واحدی...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... است که در فرابورس شاخص کل با رشد 16 واحدی... بورس تابناک امروز تالار شیشه ای سعادت آباد در پنجمین... بر اساس این گزارش معامله گران بورس امروز 6 میلیارد...
کد خبر: ۹۵۱۹۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


گزارش «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد؛
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... حالی است که در فرابورس شاخص کل با رشد 49...
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران... حالی است که در فرابورس شاخص کل با رشد 49... گزارش بورس تابناک امروز تالار شیشه ای سعادت آباد در... رشد شاخص کل بورس داشتند در مقابل نماد معاملاتی فارس...
کد خبر: ۹۵۱۷۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv