در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات

افغانستان کشوری با اقتصاد کشاورزی سنّتی و میزان پایینی از سطح آگاهی (سواد عمومی و تخصصی)، و فاصله ی روشن از زندگی نوین صنعتی شناخته می شود. این ویژگی‌ها یک کشور عقب نگاه داشته شده را در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان می دهند. بنابراین، افغانستان کشوری است که بافت کلی اجتماع آن از معیار‌های نوین جهانی فاصله دارد؛ از جمله آنکه میزان شهرنشینی و زندگی شهری در این کشور پایین است؛ زیرا شهرنشینی تنها ۳۰ درصد جمعیت این کشور را شامل میشود.

افغانستان دارای ۳۴ استان و حدود چهارصد شهرستان است. اقتصاد عمومی افغانستان کشاورزی سنّتی است. در این زمینه نیز امکانات و شیوه‌های صنعتی بسیار ضعیف و کمرنگ هستند. برای نمونه، درصد پایینی از تخصص و اصلاحات در بخش کشاورزی در ابعاد آبیاری، کشت و برداشت محصولات وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند: جامعه افغانستان یک جامعه قومی و قبیله‌ای است و ملّت سازی در این کشور، روند درستی را طی نکرده و یا اصلا شکل نگرفته است. بهترین دلیل آن این است که هویّت ملّی در این کشور شکل کاملی پیدا نکرده و افراد این کشور پیش از آنکه افغانی (هویّت ملّی) باشند، هزاره، ازبک، پشتون و تاجیک هستند. بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان از بافت سنّتی و بسته آن کشور نشأت گرفته است. بر این اساس، تمامی ساختارهی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ماهیت خود، از روند جدید و شیوه معمول دنیایی کنونی فاصله دارند.

نظام سیاسی افغانستان از حیث نهاد‌های سیاسی و اداری، وضعیت بدی را سپری می کند. از این لحاظ، ساختار به شدت ساده، کهنه و ناکارآمدی دارد. در این زمینه، بخشی از مشکلات به خاطر فقدان تخصص نیرو‌ها و بخشی دیگر نبود سازماندهی درست و عدم امکانات لازم است.

جامعه عقب نگاه داشته شده افغانستان در بعد اجتماعی، رفتاری و روانی نیز وضعیتی بسته دارد. میزان تنش های فردی و گروهی افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعی، فرهنگی و همگرایی بین اقوام بسیار ضعیف. در نتیجه، تاریخ سیاسی این کشور «تاریخ کشمکش اقوام بری خودمختاری و یا سیطره قومی» لقب یافته است، به نحوی که پیش از دوره کنونی هیچ نوع مشارکت فراگیر قومی در این کشور شناخته شده نیست.

تاریخ افغانستان دهه ۱۳۴۰ و سال ۱۳۴۳ را اوج موفقیت تلاش های دموکراسی خواهی معرفی میکند. در این دوره، پادشاهی مطلقه به مشروطه تبدیل شد، قانون اساسی نسبتاً دموکراتیکی تدوین گردید و برخی از آزادی‌های ناموفق سیاسی و اجتماعی نیز تجربه شد. اما این تلاش‌ها قدم های ابتدایی محسوب می شدند و نشانه کمتری از یک ایده عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در خود داشتند. همانگونه که بستر اصلی آن‌ها نیز از سطحی بودن باور‌ها و فعالیت‌های دموکراتیک در رنج بود.

پس از این تاریخ، هرچند همواره اصطلاح دموکراسی و آزادی رواج یافته و تداوم داشت، اما هیچگاه بعد سیاسی نیافته و به گفتمان مسلّط سیاسی و اجتماعی افغانستان تبدیل نشد.

مهمترین دلیل عدم موفقیت روند دموکراسی خواهی در افغانستان، سطحی بودن تفکر و اندیشه دموکراسی خواهان بوده است، در عین آنکه باور سطحی آنان به ارزش‌های دموکراسی نیز تابع مهمی از این شکست به حساب میآید. دلیل دیگر این شکست را میتوان غلبه تفکر و گرایش‌های قومی ـ. قبیله‌ای دانست. سومین عامل ناشی از سنّتی بودن بافت کلی جامعه افغانستان است، که این عامل تاکنون نیز چالش اصلی روند دموکراسیخواهی و عملیاتیشدن آن در حال و آینده این کشور به شمار می آید.

جغرافیا

افغانستان حدفاصل آسیای میانه و آسیای جنوب غربی به مرکزیت کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. این کشور با ۶۵۲٬۸۶۴ کیلومتر مربع مساحت چهل و یکمین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۱ میلیون نفر بود. فارسی دری و پشتو زبان‌های رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است. این کشور در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که خاور، جنوب، باختر و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند.

افغانستان کشوری محصور در خشکی و کوهستانی است که بین جنوب آسیا و آسیای میانه در طول جغرافیایی ۶۰ تا ۷۵ درجه شرقی و عرض ۲۹ تا ۳۸ درجه شمالی قرار گرفته‌است. بلندترین نقطه کشور قله نوشاخ به ارتفاع ۷٬۴۸۵ متر از سطح دریا در شمال شرقی کشور در مرز تاجیکستان است.

این کشور از نظر جغرافیایی به سه منطقه متمایز از یکدیگر تقسیم می‌شود؛ دشت‌های شمالی کشور که ناحیه‌ای عمدتاً زراعی است. فلات جنوب غربی که بیشتر چشم‌اندازی بیابانی و نیمه‌خشک دارد و ارتفاعات مرکزی از جمله رشته‌کوه هندوکش که این دو را از هم جدا می‌کند.

افغانستان آب‌وهوایی خشک، تابستان گرم و زمستان سرد دارد. زمستان‌های ارتفاعات مرکزی و شمال شرقی افغانستان بسیار سرد و خشن است. به طوری‌که میانگین دما در دی ماه به زیر ۱۵- درجه سانتیگراد می‌رسد. از سوی دیگر مناطق کم ارتفاع جنوب غربی (حوضه سیستان)، منطقه جلال‌آباد در شرق و دشت‌های ترکستان در کنار رود آمودریا در شمال، تابستان‌هایی گرم دارند و میانگین دمای آن‌ها در تیرماه به بیش از ۳۵ درجه می‌رسد.

بیشتر رودخانه‌های مهم افغانستان از ارتفاعات مرکزی کشور سرچشمه گرفته و به دریاچه‌های کوچک داخلی ریخته یا در شنزار‌های بیابانی فرو می‌روند. آمودریا، هلمند، کابل‌رود و هریرود مهمترین حوضه‌های آبی کشور را تشکیل می‌دهند.

آمودریا که ۲۵۴۰ کیلومتر طول دارد و از یخچال‌های پامیر سرچشمه می‌گیرد و حدود ۲۴۱ هزار کیلومتر مربع از خاک افغانستان را آبیاری می‌کند. حدود هزار کیلومتر از این رود مرز بین افغانستان و جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان است. آمودریا از جایی که رود کوکچه در غرب شهر فیض‌آباد به آن می‌ریزد قابل کشتیرانی می‌شود. 

ساختار حاکمیتی فعلی افغانستان

روند جدید سیاسی افغانستان پس از انهدام برج‌های تجارت جهانی نیویورک و حملات نظامی آمریکا به افغانستان به وجود آمد. در این زمان و با سرنگونی طالبان، با وساطت سازمان‌های بین المللی و کشور‌های فعال در بحران افغانستان، اجلاس بزرگی از سوی طرف‌های سیاسی افغانستان در شهر بن آلمان شکل گرفت.

این اجلاس در نهایت، به معاهده بین المللی «بن» منجر شد که همانند اصل برگزاری اجلاس، از سوی سازمان‌های بین المللی، کشور‌های قدرتمند جهانی و کشور‌های همسایه، مورد حمایت و تأیید بود. در این معاهده، تمامی طرف‌های سیاسی مؤثر افغانستان متعهد شدند فرایند جدید نظام سیاسی این کشور را با نظارت سازمان ملل و تأمین مشارکت فراگیر همه اقوام و گروه‌های سیاسی به انجام رسد و هر کدام همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند. معاهده «بن» تمام مراحل شکل گیری نهاد‌ها و مراحل تأسیس نظام سیاسی جدید افغانستان را بر مبنی اصول دموکراسی، انتخابات عمومی و آزاد و مشارکت متناسب تمامی اقوام و گروه‌های سیاسی افغانستان قرار داد.
 

بسیاری از صاحبنظران افغانستان معتقدند: شرایط جدید افغانستان پس از معاهده «بن»، سرآغاز فصل جدید و متفاوتی در تاریخ این کشور است. از این رو، از نظر حاکمیت مردمی و روی آوری به ارزش‌های دموکراتیک، این دوره متفاوت از تمام دوره‌های تاریخی این کشور است. نقطه تمایز بعدی این دوره تعامل گسترده افغانستان با کشور‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی است.

به طور کلی شرایط جدید یا افغانستان نوین با سرنگونی حکومت استبدادی و فرقهی طالبان، اولین مرحله از دموکراسیسازی خویش را آغاز کرد. در این مرحله، شرایطی به وجود آمد که حکومت طالبان در نتیجه قیامهی مردمی فروپاشید. در این زمینه، همکاری نیروهی بین المللی نیز کاملا مشهود بود.

در مرحله دوم، روند جدید دموکراسی سازی با شکل گیری نظام جدید تداوم یافت که برگزاری اولین لویه جرگه بری تأسیس نظام، سرآغاز این روند بود. در اولین لویه جرگه افغانستان، ریاست جمهوری حامد کرزی مورد تأیید قرار گرفت و تمامی وزری او به رأی گذاشته شد. همانگونه که فرایند‌های بعدی تشکیل نظام نیز مورد بحث قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیمگیری شد.

برگزاری «لویه جرگه» یا مجلس بزرگان اقوام، در سنّت سیاسی و اجتماعی افغانستان، یک اقدام مردمی بری شکل گیری نظام سیاسی محسوب میشود. البته در ماهیت واقعی این مجلس اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخی دیگر متفاوت از آن، ارزیابی می کنند.

اقتصاد افغانستان

کشور افغانستان به دلیل محدودیت عای جغرافیایی از جمله محصور بودن در خشکی و عدم توان بهره برداری از منابع زیرزمینی و نیز درگیری با جنگ در طول سالیان متمادی دارای یک اقتصاد ضعیف و شکننده است. با این حال اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجهی پس از سال ۲۰۰۲ با توجه به کمک‌های بین‌المللی بهبود یافت.
 

برای مثال در سال ۲۰۰۲ جامعه جهانی در شهر بن مبلغ ۹۷ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرد که از آن جمله ۳۹ میلیارد دلار درعرصه‌های ساختمانی، راه ومیدان سازی، عمران کانالها، آبرسانی شهر و روستاها، کمک به کشاورزان و... به مصرف رسید.

به طور کلی افغانستان از نظر صادرات و واردات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و در سال ۲۰۱۰ صادرات این کشور قریب به ۵۴۷ میلیون دلار بود که با این مبلغ این کشور در رده ۱۶۴ مین کشور صادرکننده جهان قرار می‌گیرد. عمده صادرات کشور افغانستان تریاک و حشیش است که این کالا به کشور پاکستان ۲۵٫۹ ٪، هند (۲۵٫۵ ٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، تاجیکستان ۹٫۶ ٪، آلمان ۵ ٪ صادر می‌شود.

همچنین واردات افغانستان در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است که نشان از ضعف اقتصادی بالا در این کشور دارد. به طور کلی واردات افغانستان طور عبارت است از: منسوجات، محصولات نفتی، ماشین آلات و دیگر کالا‌ها نظیر مواد ساختمانی و مواد غذایی.

واردات محصول در این کشور بیشتر از طریق کشور‌های روسیه، آمریکا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، کنیا و پاکستان صورت می‌گیرد.

سیاست خارجی افغانستان

حکومت کنونی افغانستان جز با اسرائیل با همهٔ کشور‌های دنیا دارای روابط سیاسی است. دولت افغانستان اعلام داشته که در صورت تشکیل کشور کاملاً مستقل فلسطین روابط کامل خود را با اسرائیل برقرار خواهد کرد. در رابطه با ارتباطات افغانستان با ایران نیز نکته آن است که به سبب ارتباطات ریشه دار فرهنگی، ایران نقش مهمی در سیاست خارجی افغانستان دارد، علاوه بر این ایران یکی از بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری افغانستان است. پس از سرنگونی طالبان و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان روابط تجاری افغانستان و ایران افزایش چشمگیری داشته‌است. البته این روابط تاکنون بیشتر صادرات ایران به افغانستان بوده‌است. ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بازسازی شبکه حمل و نقل افغانستان همکاری دارند.
 

افغانستان و ایران اگرچه بر توافقنامهٔ امضا شده توسط امیر عباس هویدا و محمد موسی شفیق نخست وزیر‌های وقت هر دو کشور در مورد تقسیم حق آب هیرمند تاکید دارند ولی در سال‌های اخیر که مشکل کمبود باران وجود دارد بر سر تقسیم آب رودخانه هیرمند در منطقهٔ سیستان اختلاف نظر دارند.
 

در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

افغانستان را برای کشورش و شرکای ناتو محفوظ می داند...
افغانستان رونق بگیرد انگلیس و متحدان ناتو حق اقدام نظامی... ابراز امیدواری کرده نتایج سیاسی موفقیت آمیزی در افغانستان حاصل... صلح ماندگار» نیرو های طالبان بخشی از دولت افغانستان را... گذشته اعلام کرد ۲۵۰۰ نظامی آمریکا که در افغانستان حضور...
کد خبر: ۱۰۴۷۲۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱


برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در عین حال از...
افغانستان تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ انتقاد کرد و تسریع در... محدوده زمانی برای عقب نشینی نیروهای ما از افغانستان استفاده... ایالات متحده از افغانستان باید به شکلی سریعتر انجام شود... تروریست این کشور را از افغانستان خارج خواهد کرد روزنامه...
کد خبر: ۱۰۴۶۹۲۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


رئیس جمهور افغانستان:
رئیس جمهوری افغانستان نقش سازمان ملل متحد را در تعامل... افغانستانی مستقل متحد و بی طرف دست یافت ...
افغانستان در پی حمله طالبان پس از خروج نیرو های... امنیتی و انتظامی افغانستان انجام شده است وی افزود در... جمهوری افغانستان ادامه داد همچنین اکنون حاکمیت ما اکنون برجسته... کرد مایل هستیم که افغانستان به طور دائمی وضعیت بی...
کد خبر: ۱۰۴۶۹۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


جنگ در افغانستان طولانی ترین جنگ دنیا تا امروز شناخته...
کد خبر: ۱۰۴۶۸۹۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


های آمریکایی از افغانستان می افتد وجود ندارد ...
افغانستان از اهتمام به افغانستان خودداری نخواهد کرد وی که... ضمانتی درباره رویداد هایی که در افغانستان پس از خروج... نیرو های آمریکایی به افغانستان در آینده ندارد سالیوان اضافه... تقویت توانایی نیرو ها و ملت افغانستان در دفاع از...
کد خبر: ۱۰۴۶۸۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


ظریف:
افغانستان تحمل یک جنگ دیگر را ندارند تاکید کرد که...
امکان ندارد &rdquo زیرا افغانستان جدید با افغانستان دهه ۹۰... نظامیان خارجی از افغانستان هشدار داد که تلاش طالبان برای... ایجاد یک فضای خالی به معنای رفتن افغانستان به یک... افغانستان کمک کنند تا یک دولت دموکراتیک که نماینده همه...
کد خبر: ۱۰۴۶۴۳۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷


مرکزی در مورد افغانستان به صورت مجازی برگزار شد ...
در مورد افغانستان در قالب ویدیو کنفرانس برپا شد در... افغانستان از جمله توسعه ابتکارات مشترک اختصاص داشت « پیتر... رولاند کابیا» فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و همچنین... امور افغانستان شرکت کردند « تالغات کالی اف» نماینده ویژه...
کد خبر: ۱۰۴۶۴۱۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷


شهروندان افغانستان اطمینان داد که پس از خروج نیرو های... امریکایی افغانستان وارد جنگ های داخلی نخواهد شد ...
از دیدار با اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله... افغانستان خواهان برگشت این کشور به یک جنگ داخلی نیستند... خواهند افغانستان به جنگ داخلی پیش برود مردم افغانستان هم... در افغانستان است من هم فکر می کنم وقتی که...
کد خبر: ۱۰۴۶۳۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷


کیوسک بین الملل تابناک
نظامیان آمریکا از افغانستان توسط بایدن و درخواست فرانسه از...
ای اعلام رسمی خروج نظامیان آمریکا از افغانستان توسط بایدن... خروج نظامیان آمریکا از افغانستان توسط بایدن رئیس جمهور آمریکا... از افغانستان خارج خواهند شد « جو بایدن» رئیس جمهور... چرخه گسترش و توسعه حضور ایالت متحده در افغانستان ادامه...
کد خبر: ۱۰۴۶۲۷۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


در سفری اعلام نشده؛
وزیر خارجه آمریکا لحظاتی قبل وارد افغانستان شد ...
افغانستان خبر داد به نوشته اسپوتنیک بلینکن به محض ورود... افغانستان به ارگ کاخ ریاست جمهوری رفته است این سفر... نظامیان آمریکایی از افغانستان انجام شده است ...
کد خبر: ۱۰۴۶۲۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت از روند... صلح افغانستان حمایت می کنیم ...
گرفتیم که حضور ما در افغانستان چگونه باشد وی ادامه... داد ما نزدیک به ۲۰ سال در افغانستان بودیم ما... اضافه کرد ما به اتفاق از تبدیل شدن افغانستان به... سپتامبر هیچ حمله تروریستی طراحی شده از افغانستان علیه هم...
کد خبر: ۱۰۴۶۱۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


کیوسک بین الملل تابناک
درباره خروج از افغانستان اجرای بزرگترین رزمایش جنگ سایبری در...
ناتو برای تصمیم گیری درباره خروج از افغانستان اجرای بزرگترین... نیروهای نظامی خارجی از افغانستان و برنامه جامع اقدام مشترک... اصلی این گفت وگوها افغانستان خواهد بود دیگر مسائلی که... نیرو از افغانستان منطبق خواهد کرد وی افزود انتظار می...
کد خبر: ۱۰۴۶۰۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر سال جاری گرفته شده...
نیروهایش را از افغانستان خارج کند این تصمیم در پی... خروج برنامه ریزی شده ی نیروهای آمریکایی از افغانستان در... آموزش سربازان افغان به دولت افغانستان کمک می کنند تنظیم... افغانستان حضور دارند مقامات بریتانیایی گفته اند نیروهای ارتش این...
کد خبر: ۱۰۴۶۰۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


در گفت و گوی تلفنی نماینده ظریف در امور افغانستان... با عبدالله عبدالله آخرین تحولات افغانستان و منطقه روند جاری...
امور افغانستان امروز دوشنبه با « عبدالله عبدالله» رئیس شورای... مصالحه ملی افغانستان درباره آخرین تحولات افغانستان و روند مذاکرات... ها با مقامات افغانستان انجام شده است در این گفتگو... آخرین تحولات افغانستان و منطقه روند جاری مذاکرات بین الافغانی...
کد خبر: ۱۰۴۵۶۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


کیوسک بین الملل تابناک
ایران و افغانستان و هشدار وزیر خارجه آمریکا به روسیه...
به اروپا با محوریت ایران و افغانستان و هشدار وزیر... مقامات ارشد آمریکا به اروپا با محوریت ایران و افغانستان... ایران افغانستان و اوکراین به بروکسل مقر اتحادیه اروپایی می... داشت وی درباره مذاکرات صلح افغانستان نیز گفت به نفع...
کد خبر: ۱۰۴۵۶۳۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


درپی اقدام جدید دولت افغانستان و افتتاح سد کمال خان...
طبیعی صاحب حق است و دولت های ایران و افغانستان... دو کشور افغانستان و ایران قرار دارد اظهار کرد رودخانه... افغانستان در زمینه احداث سد کمال خان بر بستر روخانه... هیرمند هلمند اظهار کرد ایران با کشور افغانستان تنها همسایه...
کد خبر: ۱۰۴۵۴۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت سرکرده گروهک تروریستی...
اطلس دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز... اول ریاست جمهوری افغانستان در این خصوص آمده است که...
کد خبر: ۱۰۴۵۲۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


منجر به کشته شدن سه نیروی ارتش افغانستان شد ...
کد خبر: ۱۰۴۴۰۶۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


استاندار خراسان رضوی:
استاندار خراسان رضوی گفت اختلاف مرزی با کشور افغانستان موسوم...
بین وزارتخانه های مربوطه در ایران و افغانستان رفع شده... کامیون های افغانستانی گرفته نمی شد در صورتی که افغانستانی... پارسال ۷ ۱ میلیون تن کالا از مرز دوغارون افغانستان... ایران و افغانستان از سوی راهداری خراسان رضوی در حال...
کد خبر: ۱۰۴۳۸۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


رئیس جمهور افغانستان در ضمن شرکت در کنفرانس موسوم به...
امنیت در افغانستان در حالی در سال جاری میلادی برگزار... سریع فرآیند صلح افغانستان با یک طرح پیشنهادی در خصوص... یک دولت انتقالی جدید هستند اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان... ریاست جمهوری افغانستان رسیده و سال گذشته میلادی برای یک...
کد خبر: ۱۰۴۳۲۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv