در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات

افغانستان کشوری با اقتصاد کشاورزی سنّتی و میزان پایینی از سطح آگاهی (سواد عمومی و تخصصی)، و فاصله ی روشن از زندگی نوین صنعتی شناخته می شود. این ویژگی‌ها یک کشور عقب نگاه داشته شده را در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان می دهند. بنابراین، افغانستان کشوری است که بافت کلی اجتماع آن از معیار‌های نوین جهانی فاصله دارد؛ از جمله آنکه میزان شهرنشینی و زندگی شهری در این کشور پایین است؛ زیرا شهرنشینی تنها ۳۰ درصد جمعیت این کشور را شامل میشود.

افغانستان دارای ۳۴ استان و حدود چهارصد شهرستان است. اقتصاد عمومی افغانستان کشاورزی سنّتی است. در این زمینه نیز امکانات و شیوه‌های صنعتی بسیار ضعیف و کمرنگ هستند. برای نمونه، درصد پایینی از تخصص و اصلاحات در بخش کشاورزی در ابعاد آبیاری، کشت و برداشت محصولات وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند: جامعه افغانستان یک جامعه قومی و قبیله‌ای است و ملّت سازی در این کشور، روند درستی را طی نکرده و یا اصلا شکل نگرفته است. بهترین دلیل آن این است که هویّت ملّی در این کشور شکل کاملی پیدا نکرده و افراد این کشور پیش از آنکه افغانی (هویّت ملّی) باشند، هزاره، ازبک، پشتون و تاجیک هستند. بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان از بافت سنّتی و بسته آن کشور نشأت گرفته است. بر این اساس، تمامی ساختارهی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ماهیت خود، از روند جدید و شیوه معمول دنیایی کنونی فاصله دارند.

نظام سیاسی افغانستان از حیث نهاد‌های سیاسی و اداری، وضعیت بدی را سپری می کند. از این لحاظ، ساختار به شدت ساده، کهنه و ناکارآمدی دارد. در این زمینه، بخشی از مشکلات به خاطر فقدان تخصص نیرو‌ها و بخشی دیگر نبود سازماندهی درست و عدم امکانات لازم است.

جامعه عقب نگاه داشته شده افغانستان در بعد اجتماعی، رفتاری و روانی نیز وضعیتی بسته دارد. میزان تنش های فردی و گروهی افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعی، فرهنگی و همگرایی بین اقوام بسیار ضعیف. در نتیجه، تاریخ سیاسی این کشور «تاریخ کشمکش اقوام بری خودمختاری و یا سیطره قومی» لقب یافته است، به نحوی که پیش از دوره کنونی هیچ نوع مشارکت فراگیر قومی در این کشور شناخته شده نیست.

تاریخ افغانستان دهه ۱۳۴۰ و سال ۱۳۴۳ را اوج موفقیت تلاش های دموکراسی خواهی معرفی میکند. در این دوره، پادشاهی مطلقه به مشروطه تبدیل شد، قانون اساسی نسبتاً دموکراتیکی تدوین گردید و برخی از آزادی‌های ناموفق سیاسی و اجتماعی نیز تجربه شد. اما این تلاش‌ها قدم های ابتدایی محسوب می شدند و نشانه کمتری از یک ایده عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در خود داشتند. همانگونه که بستر اصلی آن‌ها نیز از سطحی بودن باور‌ها و فعالیت‌های دموکراتیک در رنج بود.

پس از این تاریخ، هرچند همواره اصطلاح دموکراسی و آزادی رواج یافته و تداوم داشت، اما هیچگاه بعد سیاسی نیافته و به گفتمان مسلّط سیاسی و اجتماعی افغانستان تبدیل نشد.

مهمترین دلیل عدم موفقیت روند دموکراسی خواهی در افغانستان، سطحی بودن تفکر و اندیشه دموکراسی خواهان بوده است، در عین آنکه باور سطحی آنان به ارزش‌های دموکراسی نیز تابع مهمی از این شکست به حساب میآید. دلیل دیگر این شکست را میتوان غلبه تفکر و گرایش‌های قومی ـ. قبیله‌ای دانست. سومین عامل ناشی از سنّتی بودن بافت کلی جامعه افغانستان است، که این عامل تاکنون نیز چالش اصلی روند دموکراسیخواهی و عملیاتیشدن آن در حال و آینده این کشور به شمار می آید.

جغرافیا

افغانستان حدفاصل آسیای میانه و آسیای جنوب غربی به مرکزیت کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. این کشور با ۶۵۲٬۸۶۴ کیلومتر مربع مساحت چهل و یکمین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۱ میلیون نفر بود. فارسی دری و پشتو زبان‌های رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است. این کشور در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که خاور، جنوب، باختر و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند.

افغانستان کشوری محصور در خشکی و کوهستانی است که بین جنوب آسیا و آسیای میانه در طول جغرافیایی ۶۰ تا ۷۵ درجه شرقی و عرض ۲۹ تا ۳۸ درجه شمالی قرار گرفته‌است. بلندترین نقطه کشور قله نوشاخ به ارتفاع ۷٬۴۸۵ متر از سطح دریا در شمال شرقی کشور در مرز تاجیکستان است.

این کشور از نظر جغرافیایی به سه منطقه متمایز از یکدیگر تقسیم می‌شود؛ دشت‌های شمالی کشور که ناحیه‌ای عمدتاً زراعی است. فلات جنوب غربی که بیشتر چشم‌اندازی بیابانی و نیمه‌خشک دارد و ارتفاعات مرکزی از جمله رشته‌کوه هندوکش که این دو را از هم جدا می‌کند.

افغانستان آب‌وهوایی خشک، تابستان گرم و زمستان سرد دارد. زمستان‌های ارتفاعات مرکزی و شمال شرقی افغانستان بسیار سرد و خشن است. به طوری‌که میانگین دما در دی ماه به زیر ۱۵- درجه سانتیگراد می‌رسد. از سوی دیگر مناطق کم ارتفاع جنوب غربی (حوضه سیستان)، منطقه جلال‌آباد در شرق و دشت‌های ترکستان در کنار رود آمودریا در شمال، تابستان‌هایی گرم دارند و میانگین دمای آن‌ها در تیرماه به بیش از ۳۵ درجه می‌رسد.

بیشتر رودخانه‌های مهم افغانستان از ارتفاعات مرکزی کشور سرچشمه گرفته و به دریاچه‌های کوچک داخلی ریخته یا در شنزار‌های بیابانی فرو می‌روند. آمودریا، هلمند، کابل‌رود و هریرود مهمترین حوضه‌های آبی کشور را تشکیل می‌دهند.

آمودریا که ۲۵۴۰ کیلومتر طول دارد و از یخچال‌های پامیر سرچشمه می‌گیرد و حدود ۲۴۱ هزار کیلومتر مربع از خاک افغانستان را آبیاری می‌کند. حدود هزار کیلومتر از این رود مرز بین افغانستان و جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان است. آمودریا از جایی که رود کوکچه در غرب شهر فیض‌آباد به آن می‌ریزد قابل کشتیرانی می‌شود. 

ساختار حاکمیتی فعلی افغانستان

روند جدید سیاسی افغانستان پس از انهدام برج‌های تجارت جهانی نیویورک و حملات نظامی آمریکا به افغانستان به وجود آمد. در این زمان و با سرنگونی طالبان، با وساطت سازمان‌های بین المللی و کشور‌های فعال در بحران افغانستان، اجلاس بزرگی از سوی طرف‌های سیاسی افغانستان در شهر بن آلمان شکل گرفت.

این اجلاس در نهایت، به معاهده بین المللی «بن» منجر شد که همانند اصل برگزاری اجلاس، از سوی سازمان‌های بین المللی، کشور‌های قدرتمند جهانی و کشور‌های همسایه، مورد حمایت و تأیید بود. در این معاهده، تمامی طرف‌های سیاسی مؤثر افغانستان متعهد شدند فرایند جدید نظام سیاسی این کشور را با نظارت سازمان ملل و تأمین مشارکت فراگیر همه اقوام و گروه‌های سیاسی به انجام رسد و هر کدام همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند. معاهده «بن» تمام مراحل شکل گیری نهاد‌ها و مراحل تأسیس نظام سیاسی جدید افغانستان را بر مبنی اصول دموکراسی، انتخابات عمومی و آزاد و مشارکت متناسب تمامی اقوام و گروه‌های سیاسی افغانستان قرار داد.
 

بسیاری از صاحبنظران افغانستان معتقدند: شرایط جدید افغانستان پس از معاهده «بن»، سرآغاز فصل جدید و متفاوتی در تاریخ این کشور است. از این رو، از نظر حاکمیت مردمی و روی آوری به ارزش‌های دموکراتیک، این دوره متفاوت از تمام دوره‌های تاریخی این کشور است. نقطه تمایز بعدی این دوره تعامل گسترده افغانستان با کشور‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی است.

به طور کلی شرایط جدید یا افغانستان نوین با سرنگونی حکومت استبدادی و فرقهی طالبان، اولین مرحله از دموکراسیسازی خویش را آغاز کرد. در این مرحله، شرایطی به وجود آمد که حکومت طالبان در نتیجه قیامهی مردمی فروپاشید. در این زمینه، همکاری نیروهی بین المللی نیز کاملا مشهود بود.

در مرحله دوم، روند جدید دموکراسی سازی با شکل گیری نظام جدید تداوم یافت که برگزاری اولین لویه جرگه بری تأسیس نظام، سرآغاز این روند بود. در اولین لویه جرگه افغانستان، ریاست جمهوری حامد کرزی مورد تأیید قرار گرفت و تمامی وزری او به رأی گذاشته شد. همانگونه که فرایند‌های بعدی تشکیل نظام نیز مورد بحث قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیمگیری شد.

برگزاری «لویه جرگه» یا مجلس بزرگان اقوام، در سنّت سیاسی و اجتماعی افغانستان، یک اقدام مردمی بری شکل گیری نظام سیاسی محسوب میشود. البته در ماهیت واقعی این مجلس اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخی دیگر متفاوت از آن، ارزیابی می کنند.

اقتصاد افغانستان

کشور افغانستان به دلیل محدودیت عای جغرافیایی از جمله محصور بودن در خشکی و عدم توان بهره برداری از منابع زیرزمینی و نیز درگیری با جنگ در طول سالیان متمادی دارای یک اقتصاد ضعیف و شکننده است. با این حال اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجهی پس از سال ۲۰۰۲ با توجه به کمک‌های بین‌المللی بهبود یافت.
 

برای مثال در سال ۲۰۰۲ جامعه جهانی در شهر بن مبلغ ۹۷ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرد که از آن جمله ۳۹ میلیارد دلار درعرصه‌های ساختمانی، راه ومیدان سازی، عمران کانالها، آبرسانی شهر و روستاها، کمک به کشاورزان و... به مصرف رسید.

به طور کلی افغانستان از نظر صادرات و واردات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و در سال ۲۰۱۰ صادرات این کشور قریب به ۵۴۷ میلیون دلار بود که با این مبلغ این کشور در رده ۱۶۴ مین کشور صادرکننده جهان قرار می‌گیرد. عمده صادرات کشور افغانستان تریاک و حشیش است که این کالا به کشور پاکستان ۲۵٫۹ ٪، هند (۲۵٫۵ ٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، تاجیکستان ۹٫۶ ٪، آلمان ۵ ٪ صادر می‌شود.

همچنین واردات افغانستان در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است که نشان از ضعف اقتصادی بالا در این کشور دارد. به طور کلی واردات افغانستان طور عبارت است از: منسوجات، محصولات نفتی، ماشین آلات و دیگر کالا‌ها نظیر مواد ساختمانی و مواد غذایی.

واردات محصول در این کشور بیشتر از طریق کشور‌های روسیه، آمریکا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، کنیا و پاکستان صورت می‌گیرد.

سیاست خارجی افغانستان

حکومت کنونی افغانستان جز با اسرائیل با همهٔ کشور‌های دنیا دارای روابط سیاسی است. دولت افغانستان اعلام داشته که در صورت تشکیل کشور کاملاً مستقل فلسطین روابط کامل خود را با اسرائیل برقرار خواهد کرد. در رابطه با ارتباطات افغانستان با ایران نیز نکته آن است که به سبب ارتباطات ریشه دار فرهنگی، ایران نقش مهمی در سیاست خارجی افغانستان دارد، علاوه بر این ایران یکی از بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری افغانستان است. پس از سرنگونی طالبان و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان روابط تجاری افغانستان و ایران افزایش چشمگیری داشته‌است. البته این روابط تاکنون بیشتر صادرات ایران به افغانستان بوده‌است. ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بازسازی شبکه حمل و نقل افغانستان همکاری دارند.
 

افغانستان و ایران اگرچه بر توافقنامهٔ امضا شده توسط امیر عباس هویدا و محمد موسی شفیق نخست وزیر‌های وقت هر دو کشور در مورد تقسیم حق آب هیرمند تاکید دارند ولی در سال‌های اخیر که مشکل کمبود باران وجود دارد بر سر تقسیم آب رودخانه هیرمند در منطقهٔ سیستان اختلاف نظر دارند.
 

در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

مقام های وزارت کشور افغانستان از وقوع یک انفجار در... طارق آرین سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که تا کنون... افغانستان می گوید آمبولانس ها به محل انفجار رسیده و... داده است در این منطقه یک واحد نیروهای ارتش افغانستان...
کد خبر: ۱۰۱۴۸۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۳


راه آهن افغانستان برای ترانزیت کالا به ظرفیت ١ ٧...
به افغانستان را داد و گفت ظرف یک ماه آینده... راه آهن وارد افغانستان خواهد شد و خطوط ریلی دو... در غرب افغانستان است که طول این پروژه ریلی ۲۱۸... ۶۳ کیلومتر داخل خاک افغانستان است قطعه چهارم نیز از...
کد خبر: ۱۰۱۴۸۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۳


به سمت « هرات» افغانستان در ماه آینده خبر داد... بنادر جنوبی ایران و هم خروج افغانستان از بن بستی...
کد خبر: ۱۰۱۴۶۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲


سقوط دو فروند بالگرد در افغانستان به کشته شدن ۱۰...
فروند بالگرد در افغانستان به کشته شدن ۱۰ تن انجامید... شده و سقوط کردند وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که...
کد خبر: ۱۰۱۴۵۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


مقامات محلی در استان قندهار افغانستان اعلام کردند که انفجار...
به گزارش تابناک خبرگزاری جمهور افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد...
کد خبر: ۱۰۱۴۱۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


خانم دبورا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان... خصوص مسائل افغانستان وارد تهران شده است صبح یکشنبه ۱۸...
تحولات افغانستان و وضعیت سیاسی و امنیتی آن کشور و... افغانستان بار دیگر حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح... با مالکیت دولت افغانستان و مشارکت تمام گروه های سیاسی... لزوم حفاظت از دستاورد های مردم افغانستان در دو دهه...
کد خبر: ۱۰۱۳۹۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


در پی کشتار دانشگاه کابل
با سفیر افغانستان در ایران دیدار کرد ...
دیداری با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران عبدالغفور لیوال... او و « ملت دوست و برادر افغانستان» تسلیت گفت... ایران و افغانستان دو کشورند با یک فرهنگ و ما... هیچ نوع دوگانگی ای از نظر فرهنگی با ملت افغانستان...
کد خبر: ۱۰۱۳۷۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


نمایندگان ویژه ایران و آلمان در امور افغانستان در گفت... وگویی ضمن رایزنی درباره آخرین تحولات افغانستان از گسترش ناامنی...
افغانستان بعدازظهر امروز شنبه با « مارکوس پوتزل» همتای آلمانی... خود درباره آخرین تحولات افغانستان و راه های گسترش همکاری... افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت دستیابی به توافقی... تلفنی با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارج افغانستان گفتگو...
کد خبر: ۱۰۱۳۷۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


افغانستان و خانواده های جان باختگان حادثه تروریستی دانشگاه کابل...
« عبدالغفور لیوال» سفیر افغانستان در ایران روی برج آزادی... تهران اجرا شد اکران پرچم افغانستان و تصاویری با هشتگ... تلفنی با سفیر افغانستان این حمله تروریستی را محکوم و... مردم افغانستان پرداخته است ...
کد خبر: ۱۰۱۳۳۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
با افغانستانی ها جریمه ۵۰۰ هزار تومانی ۱۰ هزار و...
کد خبر: ۱۰۱۳۳۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶


قالیباف ضمن محکومیت جنایت داعش علیه دانشجویان افغانستان در توییتی...
هشتک « #افغانستان_تسلیت» نوشت مسئول مستقیم تمامی جنایت های داعش... فرزندان نازنین افغانستان دل همۀ ما را به درد آورد... اما دلخوشیم که جوانان غیور و مجاهد افغانستانی سرانجام بانیان... عاملان مجریان و حامیان تروریسم و اشغال را در افغانستان...
کد خبر: ۱۰۱۲۹۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴


درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغانستان در داخل دانشگاه... کابل حدود ۶ ساعت ادامه یافت دولت افغانستان امروز سه... افغانستان گفته که در این حمله ۲۲ نفر کشته و... به عهده گرفته است اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در...
کد خبر: ۱۰۱۲۸۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳


به کدامین گناه کشته شدند؟
روز گذشته جوانان دانشجوی افغانستانی به دست دژخیمان سفاک در...
کد خبر: ۱۰۱۲۸۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳


مراسم گشایش نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان در دانشگاه کابل...
ایران و افغانستان ویژه دانشجویان و دانشگاهیان که قرار بود... ناشر از افغانستان و ۴۰ ناشر از ایران برگزار شود... کشور افغانستان اعلام کرده هم زمان با حضور چندین مقام... یک منبع آگاه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان...
کد خبر: ۱۰۱۲۷۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲


مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند که فرد دوم گروه تروریستی...
امنیت ملی افغانستان اعلام کرد فرد شماره دوم القاعده در... وزارت کشور افغانستان نیز گفت که با کشته شدن فرد... شماره دوم القاعده در افغانستان نشان می دهد که هنوز... امنیت ملی افغانستان بیانگر رابطه نزدیک طالبان با گروه های...
کد خبر: ۱۰۱۱۰۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴


افغانستان و مردم این کشور طالبان را مسئول این رویداد... و مردم افغانستان با خانواده های شهدا اظهار همدردی و... تروریستی در برخی مناطق شهر کابل و سایر نقاط افغانستان... قومی و مذهبی در افغانستان داشته و لازم است در...
کد خبر: ۱۰۱۰۹۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴


رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به جنگ... های داخلی کشورش گفت مردم افغانستان از درگیری و جنگ...
دوم سیما اظهار کرد مردم افغانستان می دانند که ما... برای مردم افغانستان محسوس باشد چراکه ایجاد صلح تقاضا و... خواسته اصلی مردم افغانستان است وی تاکید کرد جمهوری اسلامی... افغانستان آمادگی لازم برای مذاکره را دارد اما طالبان هنوز...
کد خبر: ۱۰۰۹۸۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در رشته توییتی محور های...
شورای عالی مصاحله افغانستان روز یکشنبه در رشته توییتی نوشت... ایران خشنود شدم ما در خصوص روند صلح افغانستان گفتگو... صلح و ثبات در افغانستان به مثابه صلح و ثبات... افغانستان اطمینان داد به گزارش ایسنا عبدالله عبدالله روز یکشنبه...
کد خبر: ۱۰۰۹۷۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


دوحه متهم می کند سخنگوی نیرو های آمریکایی در افغانستان...
که نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان را به دلیل حمله... ارتش آمریکا در افغانستان ضمن رد این ادعا گفته است... حال سخنگوی ارتش افغانستان در واکنش به این ادعا گفته...
کد خبر: ۱۰۰۹۷۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


رئیس شورای عالی مصاحله افغانستان در توییتی محور دیدار خود...
شورای عالی مصالحه افغانستان روز یکشنبه در توییتی نوشت دیدار... داشتم ما در خصوص روند صلح افغانستان و پیشرفت در... که مجلس از صلح پایدار در افغانستان حمایت می کند...
کد خبر: ۱۰۰۹۷۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv