افغانستان

 

کلیات

افغانستان کشوری با اقتصاد کشاورزی سنّتی و میزان پایینی از سطح آگاهی (سواد عمومی و تخصصی)، و فاصله ی روشن از زندگی نوین صنعتی شناخته می شود. این ویژگی‌ها یک کشور عقب نگاه داشته شده را در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان می دهند. بنابراین، افغانستان کشوری است که بافت کلی اجتماع آن از معیار‌های نوین جهانی فاصله دارد؛ از جمله آنکه میزان شهرنشینی و زندگی شهری در این کشور پایین است؛ زیرا شهرنشینی تنها ۳۰ درصد جمعیت این کشور را شامل میشود.

افغانستان دارای ۳۴ استان و حدود چهارصد شهرستان است. اقتصاد عمومی افغانستان کشاورزی سنّتی است. در این زمینه نیز امکانات و شیوه‌های صنعتی بسیار ضعیف و کمرنگ هستند. برای نمونه، درصد پایینی از تخصص و اصلاحات در بخش کشاورزی در ابعاد آبیاری، کشت و برداشت محصولات وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند: جامعه افغانستان یک جامعه قومی و قبیله‌ای است و ملّت سازی در این کشور، روند درستی را طی نکرده و یا اصلا شکل نگرفته است. بهترین دلیل آن این است که هویّت ملّی در این کشور شکل کاملی پیدا نکرده و افراد این کشور پیش از آنکه افغانی (هویّت ملّی) باشند، هزاره، ازبک، پشتون و تاجیک هستند. بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان از بافت سنّتی و بسته آن کشور نشأت گرفته است. بر این اساس، تمامی ساختارهی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ماهیت خود، از روند جدید و شیوه معمول دنیایی کنونی فاصله دارند.

نظام سیاسی افغانستان از حیث نهاد‌های سیاسی و اداری، وضعیت بدی را سپری می کند. از این لحاظ، ساختار به شدت ساده، کهنه و ناکارآمدی دارد. در این زمینه، بخشی از مشکلات به خاطر فقدان تخصص نیرو‌ها و بخشی دیگر نبود سازماندهی درست و عدم امکانات لازم است.

جامعه عقب نگاه داشته شده افغانستان در بعد اجتماعی، رفتاری و روانی نیز وضعیتی بسته دارد. میزان تنش های فردی و گروهی افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعی، فرهنگی و همگرایی بین اقوام بسیار ضعیف. در نتیجه، تاریخ سیاسی این کشور «تاریخ کشمکش اقوام بری خودمختاری و یا سیطره قومی» لقب یافته است، به نحوی که پیش از دوره کنونی هیچ نوع مشارکت فراگیر قومی در این کشور شناخته شده نیست.

تاریخ افغانستان دهه ۱۳۴۰ و سال ۱۳۴۳ را اوج موفقیت تلاش های دموکراسی خواهی معرفی میکند. در این دوره، پادشاهی مطلقه به مشروطه تبدیل شد، قانون اساسی نسبتاً دموکراتیکی تدوین گردید و برخی از آزادی‌های ناموفق سیاسی و اجتماعی نیز تجربه شد. اما این تلاش‌ها قدم های ابتدایی محسوب می شدند و نشانه کمتری از یک ایده عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در خود داشتند. همانگونه که بستر اصلی آن‌ها نیز از سطحی بودن باور‌ها و فعالیت‌های دموکراتیک در رنج بود.

پس از این تاریخ، هرچند همواره اصطلاح دموکراسی و آزادی رواج یافته و تداوم داشت، اما هیچگاه بعد سیاسی نیافته و به گفتمان مسلّط سیاسی و اجتماعی افغانستان تبدیل نشد.

مهمترین دلیل عدم موفقیت روند دموکراسی خواهی در افغانستان، سطحی بودن تفکر و اندیشه دموکراسی خواهان بوده است، در عین آنکه باور سطحی آنان به ارزش‌های دموکراسی نیز تابع مهمی از این شکست به حساب میآید. دلیل دیگر این شکست را میتوان غلبه تفکر و گرایش‌های قومی ـ. قبیله‌ای دانست. سومین عامل ناشی از سنّتی بودن بافت کلی جامعه افغانستان است، که این عامل تاکنون نیز چالش اصلی روند دموکراسیخواهی و عملیاتیشدن آن در حال و آینده این کشور به شمار می آید.

جغرافیا

افغانستان حدفاصل آسیای میانه و آسیای جنوب غربی به مرکزیت کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. این کشور با ۶۵۲٬۸۶۴ کیلومتر مربع مساحت چهل و یکمین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۱ میلیون نفر بود. فارسی دری و پشتو زبان‌های رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است. این کشور در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که خاور، جنوب، باختر و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند.

افغانستان کشوری محصور در خشکی و کوهستانی است که بین جنوب آسیا و آسیای میانه در طول جغرافیایی ۶۰ تا ۷۵ درجه شرقی و عرض ۲۹ تا ۳۸ درجه شمالی قرار گرفته‌است. بلندترین نقطه کشور قله نوشاخ به ارتفاع ۷٬۴۸۵ متر از سطح دریا در شمال شرقی کشور در مرز تاجیکستان است.

این کشور از نظر جغرافیایی به سه منطقه متمایز از یکدیگر تقسیم می‌شود؛ دشت‌های شمالی کشور که ناحیه‌ای عمدتاً زراعی است. فلات جنوب غربی که بیشتر چشم‌اندازی بیابانی و نیمه‌خشک دارد و ارتفاعات مرکزی از جمله رشته‌کوه هندوکش که این دو را از هم جدا می‌کند.

افغانستان آب‌وهوایی خشک، تابستان گرم و زمستان سرد دارد. زمستان‌های ارتفاعات مرکزی و شمال شرقی افغانستان بسیار سرد و خشن است. به طوری‌که میانگین دما در دی ماه به زیر ۱۵- درجه سانتیگراد می‌رسد. از سوی دیگر مناطق کم ارتفاع جنوب غربی (حوضه سیستان)، منطقه جلال‌آباد در شرق و دشت‌های ترکستان در کنار رود آمودریا در شمال، تابستان‌هایی گرم دارند و میانگین دمای آن‌ها در تیرماه به بیش از ۳۵ درجه می‌رسد.

بیشتر رودخانه‌های مهم افغانستان از ارتفاعات مرکزی کشور سرچشمه گرفته و به دریاچه‌های کوچک داخلی ریخته یا در شنزار‌های بیابانی فرو می‌روند. آمودریا، هلمند، کابل‌رود و هریرود مهمترین حوضه‌های آبی کشور را تشکیل می‌دهند.

آمودریا که ۲۵۴۰ کیلومتر طول دارد و از یخچال‌های پامیر سرچشمه می‌گیرد و حدود ۲۴۱ هزار کیلومتر مربع از خاک افغانستان را آبیاری می‌کند. حدود هزار کیلومتر از این رود مرز بین افغانستان و جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان است. آمودریا از جایی که رود کوکچه در غرب شهر فیض‌آباد به آن می‌ریزد قابل کشتیرانی می‌شود. 

ساختار حاکمیتی فعلی افغانستان

روند جدید سیاسی افغانستان پس از انهدام برج‌های تجارت جهانی نیویورک و حملات نظامی آمریکا به افغانستان به وجود آمد. در این زمان و با سرنگونی طالبان، با وساطت سازمان‌های بین المللی و کشور‌های فعال در بحران افغانستان، اجلاس بزرگی از سوی طرف‌های سیاسی افغانستان در شهر بن آلمان شکل گرفت.

این اجلاس در نهایت، به معاهده بین المللی «بن» منجر شد که همانند اصل برگزاری اجلاس، از سوی سازمان‌های بین المللی، کشور‌های قدرتمند جهانی و کشور‌های همسایه، مورد حمایت و تأیید بود. در این معاهده، تمامی طرف‌های سیاسی مؤثر افغانستان متعهد شدند فرایند جدید نظام سیاسی این کشور را با نظارت سازمان ملل و تأمین مشارکت فراگیر همه اقوام و گروه‌های سیاسی به انجام رسد و هر کدام همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند. معاهده «بن» تمام مراحل شکل گیری نهاد‌ها و مراحل تأسیس نظام سیاسی جدید افغانستان را بر مبنی اصول دموکراسی، انتخابات عمومی و آزاد و مشارکت متناسب تمامی اقوام و گروه‌های سیاسی افغانستان قرار داد.
 

بسیاری از صاحبنظران افغانستان معتقدند: شرایط جدید افغانستان پس از معاهده «بن»، سرآغاز فصل جدید و متفاوتی در تاریخ این کشور است. از این رو، از نظر حاکمیت مردمی و روی آوری به ارزش‌های دموکراتیک، این دوره متفاوت از تمام دوره‌های تاریخی این کشور است. نقطه تمایز بعدی این دوره تعامل گسترده افغانستان با کشور‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی است.

به طور کلی شرایط جدید یا افغانستان نوین با سرنگونی حکومت استبدادی و فرقهی طالبان، اولین مرحله از دموکراسیسازی خویش را آغاز کرد. در این مرحله، شرایطی به وجود آمد که حکومت طالبان در نتیجه قیامهی مردمی فروپاشید. در این زمینه، همکاری نیروهی بین المللی نیز کاملا مشهود بود.

در مرحله دوم، روند جدید دموکراسی سازی با شکل گیری نظام جدید تداوم یافت که برگزاری اولین لویه جرگه بری تأسیس نظام، سرآغاز این روند بود. در اولین لویه جرگه افغانستان، ریاست جمهوری حامد کرزی مورد تأیید قرار گرفت و تمامی وزری او به رأی گذاشته شد. همانگونه که فرایند‌های بعدی تشکیل نظام نیز مورد بحث قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیمگیری شد.

برگزاری «لویه جرگه» یا مجلس بزرگان اقوام، در سنّت سیاسی و اجتماعی افغانستان، یک اقدام مردمی بری شکل گیری نظام سیاسی محسوب میشود. البته در ماهیت واقعی این مجلس اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخی دیگر متفاوت از آن، ارزیابی می کنند.

اقتصاد افغانستان

کشور افغانستان به دلیل محدودیت عای جغرافیایی از جمله محصور بودن در خشکی و عدم توان بهره برداری از منابع زیرزمینی و نیز درگیری با جنگ در طول سالیان متمادی دارای یک اقتصاد ضعیف و شکننده است. با این حال اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجهی پس از سال ۲۰۰۲ با توجه به کمک‌های بین‌المللی بهبود یافت.
 

برای مثال در سال ۲۰۰۲ جامعه جهانی در شهر بن مبلغ ۹۷ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرد که از آن جمله ۳۹ میلیارد دلار درعرصه‌های ساختمانی، راه ومیدان سازی، عمران کانالها، آبرسانی شهر و روستاها، کمک به کشاورزان و... به مصرف رسید.

به طور کلی افغانستان از نظر صادرات و واردات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و در سال ۲۰۱۰ صادرات این کشور قریب به ۵۴۷ میلیون دلار بود که با این مبلغ این کشور در رده ۱۶۴ مین کشور صادرکننده جهان قرار می‌گیرد. عمده صادرات کشور افغانستان تریاک و حشیش است که این کالا به کشور پاکستان ۲۵٫۹ ٪، هند (۲۵٫۵ ٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، تاجیکستان ۹٫۶ ٪، آلمان ۵ ٪ صادر می‌شود.

همچنین واردات افغانستان در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است که نشان از ضعف اقتصادی بالا در این کشور دارد. به طور کلی واردات افغانستان طور عبارت است از: منسوجات، محصولات نفتی، ماشین آلات و دیگر کالا‌ها نظیر مواد ساختمانی و مواد غذایی.

واردات محصول در این کشور بیشتر از طریق کشور‌های روسیه، آمریکا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، کنیا و پاکستان صورت می‌گیرد.

سیاست خارجی افغانستان

حکومت کنونی افغانستان جز با اسرائیل با همهٔ کشور‌های دنیا دارای روابط سیاسی است. دولت افغانستان اعلام داشته که در صورت تشکیل کشور کاملاً مستقل فلسطین روابط کامل خود را با اسرائیل برقرار خواهد کرد. در رابطه با ارتباطات افغانستان با ایران نیز نکته آن است که به سبب ارتباطات ریشه دار فرهنگی، ایران نقش مهمی در سیاست خارجی افغانستان دارد، علاوه بر این ایران یکی از بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری افغانستان است. پس از سرنگونی طالبان و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان روابط تجاری افغانستان و ایران افزایش چشمگیری داشته‌است. البته این روابط تاکنون بیشتر صادرات ایران به افغانستان بوده‌است. ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بازسازی شبکه حمل و نقل افغانستان همکاری دارند.
 

افغانستان و ایران اگرچه بر توافقنامهٔ امضا شده توسط امیر عباس هویدا و محمد موسی شفیق نخست وزیر‌های وقت هر دو کشور در مورد تقسیم حق آب هیرمند تاکید دارند ولی در سال‌های اخیر که مشکل کمبود باران وجود دارد بر سر تقسیم آب رودخانه هیرمند در منطقهٔ سیستان اختلاف نظر دارند.
 

افغانستان

برچسب: افغانستان
یکی از مقام های دولت افغانستان امروز جمعه گفت برنامه...
یکی از مقام های دولت افغانستان امروز جمعه گفت برنامه... افغانستان بودند به دوحه نرفتند ...
کد خبر: ۹۳۷۴۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۴


تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین بازی دور رفت رقابت... گلزنی کرد در این نیمه ملی پوشان افغانستان خوش درخشیدند... همان یک گل به سود افغانستان به پایان برسد با... است و افغانستان با 4 امتیاز رده سوم را به...
کد خبر: ۹۳۷۳۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۴


سخنگوی وزارت کشور افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد در اثر... بر اثر انفجار خودرویی در نزدیکی ساختمان وزارت کشور افغانستان... رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد در اثر انفجار...
کد خبر: ۹۳۷۰۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


یک کاروان نظامی آمریکایی در افغانستان هدف حمله انتحاری قرار... کاروان نظامی آمریکایی در افغانستان امروز - سه شنبه- هدف...
کد خبر: ۹۳۶۷۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


با سفر مقام های ارشد دولت افغانستان به امارات انتظار... به گزارش ایبِنا سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان طی... افغانستان در صفحه خود در شبکه های اجتماعی اعلام کرد... سرمایه گذاری در بخش های مختلف در داخل افغانستان زمینه...
کد خبر: ۹۳۶۵۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به مبادلات... تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان گفت به دلیل... بازار افغانستان را گرفته است ...
تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان حدود ۲ ۷... افغانستان افزود با توجه به ممنوعیت های وارداتی به خصوص... کشور از جمله ترکیه در بازار افغانستان بوجود آمده است... رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه ترکیه...
کد خبر: ۹۳۶۱۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به مبادلات... تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان گفت به دلیل... بازار افغانستان را گرفته است ...
مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان حدود 2... و افغانستان افزود با توجه به ممنوعیت های وارداتی به... کشور از جمله ترکیه در بازار افغانستان بوجود آمده است... رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه ترکیه...
کد خبر: ۹۳۶۱۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


مقامات محلی در شمال افغانستان از حضور دوباره داعشی های... « سرپل» سخن گفته اند اوضاع افغانستان طی ۲۰ سال... زمانی شده است مقامات محلی در شمال افغانستان بتازگی از... فایق» استاندار فاریاب افغانستان که در این روز ها در...
کد خبر: ۹۳۵۰۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


رییس جمهور افغانستان با وزیر امور خارجه چین دیدار و... طالبان و افغانستان گفتگو کرد ...
رییس جمهور افغانستان با وزیر امور خارجه چین دیدار و... طالبان و افغانستان گفتگو کرد به گزارش ایسنا این نشست... متوقف شد طبق بیانیه افغانستان که امروز سه شنبه منتشر... شده اشرف غنی رییس جمهور افغانستان و وانگ یی وزیر...
کد خبر: ۹۳۵۰۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


افغان و پاکستانی چهارصد خانواده از ساکنان استان کنر افغانستان... مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان اعلام کرد درپی درگیری میان... و چهار غیرنظامی دیگر زخمی شدند وزارت دفاع افغانستان نیز... و کشورشان هستند ریاست جمهوری افغانستان نیز بر پایان فوری...
کد خبر: ۹۳۴۵۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


مرکز خبرنگاران افغانستان با انتشار گزارشی اعلام کرد با کشته... سال گذشته ۱۰۹ خبرنگار در افغانستان کشته شده است که... پلیس ملی افغانستان معرفی شده اند مرکز خبرنگاران افغانستان با... شدند « موسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان» نی...
کد خبر: ۹۳۴۴۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


بسیاری از کهنه سربازان آمریکایی معتقدند که جنگ افغانستان و...
بسیاری از کهنه سربازان آمریکایی معتقدند که جنگ افغانستان و... عراق و افغانستان تاکید دارند به گزارش روزنامه نیویورک تایمز... پسر حامی عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق بود... عراق دارند مخالفت با درگیری افغانستان اما کمتر بوده و...
کد خبر: ۹۳۴۱۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


سیا در جریان سفر آوریل خود به افغانستان پیشنهاد افزایش...
کد خبر: ۹۳۴۰۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰


در جریان تبادل آتش در مرز پاکستان و افغانستان بین... بیانیه ایی اعلام کرد نیروهای امنیتی افغانستان با خمپاره و... کندی و دیلبر افغانستان را که از آنجا تیراندازی آغاز... های مرزی افغانستان وارد شد و تبادل آتش "پس از...
کد خبر: ۹۳۳۴۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


وزارت امورخارجه افغانستان روز سه شنبه کارمندان خود را از...
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران وزارت امورخارجه افغانستان... خارجه افغانستان گفت طبق تصمیمات گرفته شده کارمندان رسمی و... کنند براساس بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان در صورت تخلف... خواهد گرفت به دنبال انتشار بیانیه وزارت امورخارجه افغانستان سازمان...
کد خبر: ۹۳۳۴۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷


مقامهای افغانستان با عقب انداختن اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوی...
مقامهای افغانستان با عقب انداختن اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوی... انتخابات افغانستان امروز یکشنبه رسماً اعلام کرد نتایج مقدماتی انتخابات... نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه ۲۷ مهر و... ریاست جمهوری افغانستان در حالی به عقب انداخته شده که...
کد خبر: ۹۳۲۹۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ در حوزه افغانستان امروز یکشنبه...
مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ در حوزه افغانستان امروز یکشنبه... خلیل زاد مذاکره کننده ارشد آمریکا در امور افغانستان به... رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد هدف از این سفر روشن... افغانستان به اشرف غنی ارائه دهد مذاکرات با طالبان برای...
کد خبر: ۹۳۲۹۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


ستاد مبارزه با مواد مخدر:
آمریکا به دنبال توسعه تولید مواد مخدر در افغانستان مدیرکل... ریزی برای افزایش کشت و تولید خشخاش در افغانستان است... وی افزود حضور آمریکا در افغانستان علاوه بر افزایش مزارع... ابتدا باید گفت این کشور افغانستان و سپس کشور های...
کد خبر: ۹۳۲۸۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


وزارت دفاع افغانستان امروز جمعه اعلام کرد منطقه درقد واقع...
وزارت دفاع افغانستان امروز جمعه اعلام کرد منطقه درقد واقع... افغانستان در بیانیه ای گفت این عملیات برای باز پس...
کد خبر: ۹۳۲۶۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


مقام های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کردند در...
مقام های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کردند در...
کد خبر: ۹۳۲۶۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv