در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

وزارت آموزش و پرورش ایران به لحاظ بودجه و نیز جمعیت مرتبط بزرگ‌ترین وزارتخانه ایران است که مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان (معمولاً ۶ تا ۱۸ سالگی) و نیز تریبت معلم را عهدهدار است. این وزارتخانه از سال ۱۳۴۳ که از وزارت فرهنگ جدا و مسئولیت آموزش عالی (دانشگاهها) را نیز عهدهدارشد، اما پس از تشکیل وزارت علوم، برای اداره امور دانشگاه‌ها و امور پژوهشی در سطوح عالی، وزارت آموزش و پرورش وظیفه آموزش رایگان همه افراد در مقاطع پیش دبستان، دبستان، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه و همچنین اداره دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بر عهده گرفت. سید محمد بطحایی وزیر کنونی آموزش و پرورش است. همچنین تمامی مهد کودک‌ها باید برای فعالیت خود از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرند.

معاونت‌ها

وزارت آموزش و پرورش برای انجام بهتر وظایف خود معاونت‌های فراوانی را زیر نظر خود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به معاونت‌های آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، تربیت بدنی و سلامت، پرورشی و فرهنگی، حقوقی و امور مجلس و توسعه مدیریت و پشتیبانی اشاره کرد.

سازمان‌های زیر مجموعه

این وزارتخانه در ساختار تشکیلاتی اش تعدادی سازمان را نیز پوشش می دهد که عبارتند از: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
سازمان دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده و سازمان نهضت سوادآموزی.

وزیران آموزش پرورش در دوران انقلاب اسلامی

آموزش و پرورش که پس از انقلاب اسلامی با هدف حذف بی عدالتی‌های آموزشی و گسترش زمینه‌های تحصیل در اقصی نقاط کشور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وزرای فراوانی را در رأس هرم مدیریتی خود دیده است که به ترتیب زمانه در ادامه به نام آن‌ها اشاره می‌شود.

غلام حسین شکوهی ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸، محمد علی رجایی ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹، محمد جواد باهنر ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰، علی اکبر پرورش ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، سید کاظم اکرمی ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، محمد علی نجفی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، حسین مظفر ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مرتضی حاجی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، محمود فرشیدی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، علی رضا علی احمدی ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، حمید رضا حاجی بابایی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، علی اصغر فانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، فخرالدین دانشآشتیانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ و سید محمد بطحایی از سال ۱۳۹۶.

وظایف وزارت آموزش و پرورش

براساس مفاد قانون، وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگى و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى دوره هاى پیش دبستانی، دبستانی، راهنمائى تحصیلی، متوسطه و مراکز وابسته به خود را در سراسر کشور بهع هده دارد.

در این قانون تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانش آموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع)، یکى از هدف هاى اساسى وزارت آموزش و پرورش ذکر و محدودهٔ فعالیت آن در دو بخش کلی، آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصی، مطرح شده است. این قانون به زمینه هاى جلب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن تأکید و این وزارتخانه را به تشکیل شوراى عالى و شوراهاى منطقه اى آموزش و پرورش مکلف کرده است.
 

اهم وظایف

به موجب قانون، براى وزارت آموزش و پرورش ۲۷ وظیفه تعیین شده است که بعضى از آن‌ها عبارتند از:

۱- تشکیل شوراى عالى آموزش و پرورش براساس قانون (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸) و اصلاحیههاى آن

۲- تشکیل شوراهاى منطقهاى که حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسید

۳- هماهنگى با وزارتخانههاى فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سایر دستگاههائى که بهنحوى در امر آموزش دخالت دارند به منظور هماهنگ کردن آموزش‌ها در چارچوب نظام آموزشى کشور

۴- تهیه و پیشنهاد برنامههاى میانمدت و بلندمدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش

۵- زیر پوشش قراردادن کلیه کودکان لازمالتعلیم و تقویت نهضت سوادآموزى

۶- تأمین نیروى انسانى آموزشى و پرورشى وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسرا‌ها و مراکز تربیتمعلم و آموزشکدههاى فنى و حرفهاى

۷- تأمین آموزش و پرورش رایگان براى همهٔ مردم تا پایان دورهٔ متوسطه

۸- آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بهمنظور ارتقاء سطح توانائى شغلى آنان

۹- تألیف، چاپ و توزیع کتابهاى درسى و نشریات کمک آموزشى براساس برنامهریزىهاى زمانبندى شده در چارچوب نظام آموزشى با رعایت اصل پانزده قانون اساسى جمهورىاسلامى ایران و با رعایت بافت متناسب زندگى روستائی، عشایرى و شهرى

۱۰- نظارت بر اجراء صحیح و دقیق کلیه آئیننامه‌ها و سنجش و ارزیابى نتایج حاصل از برنامه‌ها

۱۱- ارتباط مستمر با اولیاء دانشآموزان و استمداد از آن‌ها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر

۱۲- توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانشآموزان، پرورش خلاقیتهاى هنرى آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیتهاى آموزشى و تربیتى

۱۳- برنامه ریزى و اجراء برنامههاى جاذب و متنوع به منظور استفادهٔ مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدودهٔ اعتبارات مصوب دستگاههاى اجرائى ذىربط با استفاده از کمکهاى مردمى.

اهداف اساسى وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود و در اسناد بالا دستی اش اهدافی را ترسیم کرده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

- ماده ۱: تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانشآموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).

- تبصره ۱:وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل ۱۲ قانون اساسى در مناطقى که پیروان دیگر مذاهب اسلامى سکونت دارند ترتیبى اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینى دانشآموزان مطابق فقه مذهب آنان باشد.

- تبصره ۲:اقلیتهاى دینى طبق اصل ۱۳ قانون اساسى در تألیف کتب درسى دینى و تدریس آن‌ها براساس کتب دینى و آئین و سنت خود در مدارس خود با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزاد هستند.

- ماده ۲:  رشد فضایل اخلاقى و تزکیه دانشآموزان بر پایهٔ تعالیم عالیه اسلام،  تبیین ارزشهاى اسلامى و پرورش دانشآموزان براساس آن‌ها، تقویت و تحکیم روحیه اتکاء به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیه تعبد دینى و التزام عملى به احکام اسلامى، ارتقاء بینش سیاسى بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینههاى مختلف، جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسى کشور، ایجاد زمینههاى لازم براى حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادى و سیاسى از طریق آشنا ساختن دانشآموزان به علوم، فنون، صنایع و حرف مورد نیاز جامعه براساس اولویتهاى موجود در کشور، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهاى دانشآموزان و تقویت روح بررسى و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه هاى علمی، فنی، فرهنگى و علوم اسلامى با تأکید بر نفى روحیهٔ مدرک گرائى، رشد دادن و تقویت روحیهٔ عدالتپذیرى و عدالتگسترى و ظلمستیزى و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین، تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر بهعنوان وظیفهاى همگانى و متقابل،  ایجاد روحیه پاسدارى از قداست و استوارى بنیان و روابط خانواده براساس تعالیم عالیه اسلام، ایجاد روحیهٔ احترام به قانون و التزام به اجراء آن و حمایت از برخوردارى عموم مردم از حقوق قانونى خویش، ایجاد و تقویت روحیهٔ اخوت اسلامى و تعاون عمومى و انفاق و ایثار،  ایجاد روحیهٔ صرفهجوئى و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرفزدگى،  تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندى به نظم و انضباط.
 


- ماده۳: آموزش و پرورش به دو بخش کلى آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصى بهشرح زیر تقسیم مىشود و وزارت آموزش و پرورش که از این پس وزارت نامیده مىشود عهده دار اجراء آن خواهد بود:

- آموزش عمومى شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مبانى اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمى و هنرى در حدى که هر فرد به طور عام به آن احتیاج دارد.

- آموزش نیمه تخصصى به دو بخش علمى و علمى - عملى (فنى و حرفهای) به شرح ذیل تقسیم مىشود:

۱. آموزش علمی، عبارت است از آموزش هائى که با توجه به اهداف آموزش هاى دورهٔ متوسطه ضمن تکمیل آموزش هاى عمومى با فراهم آوردن مبانى و زمینه هاى فراگیرى علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیهٔ استدلال و تفکر با مبادى علوم و فنون آشنا و او را براى طى مدارج عالیه آماده مىسازد.

۲. آموزش علمى - عملى (فنى و حرفه ای) عبارت است از آموزشهائى که فرد را برمبناى تعلیم مهارت هائى که جنبه کاربردى و عملى دارد، جهت احراز شغل یا حرفهٔ معینى آماده مى سازد و یا بر کارآئى و توانائى افراد شاغل به فنون و حرف مىافزاید.

- تبصره ۱: جهت اشاعه آموزشهاى علمى - عملى (فنى و حرفهای) و ایجاد جاذبه براى ورود به این آموزش‌ها امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان این بخش تا عالىترین سطوح آموزشى باید فراهم گردد.

- تبصره ۲: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى موظف هستند در جهت تأمین مفاد این ماده در چارچوب ضوابط کلى آموزشى کشور با وزارت همکارى نمایند.
 

در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاری های حوزه علمیه... و آموزش و پرورش از برنامه ریزی برای ایجاد مدارس... علوم و معارف اسلامی وابسته به حوزه های علمیه در... استان های کشور خبر داد ...
ب&zwj ه گزارش ایسنا حاجیان زاده مشاور عالی وزیر و... دبیر ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش... در سمنان اظهار کرد حوزه های علمیه و آموزش و... پرورش دغدغه های مشترک زیادی دارند دبیر ستاد همکاری های...
کد خبر: ۱۰۳۷۵۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


دستورالعمل پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان کوچ از... سوی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش... به استان های سراسر کشور بلاغ شد ...
به گزارش « تابناک» به نقل از ایسنا با توجه... به اهمیت داشتن وزن متناسب و زندگی همراه با تحرک... در بهبود و ارتقاء یادگیری و همچنین در افزایش ایمنی... افراد در ابتلا و مقابله با شیوع ویروس کرونا و...
کد خبر: ۱۰۳۷۲۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت... آموزش و پرورش از برگزاری مجدد آزمون رتبه بندی در... روز ۱۷ اسفندماه خبر داد ...
بُر در اطلاعیه ای خطاب به ادارات کل آموزش و... پرورش استان ها اعلام کرد که با عنایت به درخواست... همکاران آزمون رتبه بندی روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ مجدداً... و برای آخرین بار تکرار می شود در ادامه این...
کد خبر: ۱۰۳۷۲۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفت فعالیت « عید... و داستان» در نوروز امسال در مدرسه تلویزیون ایران برای... دانش آموزانی که علاقه مند به مهارت های نقاشی عکاسی... و فیلمسازی برای روایت داستان خود بهره بگیرند پخش خواهدشد...
کد خبر: ۱۰۳۶۶۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ضمن... اعلام وضعیت شکایات ثبت شده از سوی والدین پیرامون ثبت... نام شهریه و روند آموزش ها در مدارس غیردولتی تاکید... کرد که حضوری یا مجازی بودن آموزش ها تاثیری در...
به گزارش « تابناک» سعید صالح در گفت وگو با... ایسنا با اشاره به وضعیت شکایات ثبت شده از سوی... والدین پیرامون ثبت نام شهریه و روند آموزش ها در... مدارس غیردولتی اظهار کرد بیش از نیمی از سال تحصیلی...
کد خبر: ۱۰۳۵۹۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ابلاغ بخشنامه تعارض... منافع گفت لایه های تعارض منافع در آموزش و پرورش... می تواند عمیق تر شود و حوزه های بیشتری را... شامل شود با افزایش عمق لایه های تعارض منافع در...
وزیر آموزش و پرورش در نشست با مدیران معاونت حقوقی... و امور مجلس با اشاره به اینکه معاونت حقوقی و... امور مجلس مأموریت های سنگینی بر عهده دارد اظهار کرد... داشتن هدف های روشن برای هر مجموعه و سازمانی الهام...
کد خبر: ۱۰۳۵۸۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از... تحویل اولین پروژه مسکن فرهنگیان در سال ۱۴۰۰ خبر داد...
به گزارش « تابناک» به نقل از فراس گودرز کریمی... فر مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در... گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت مسکن فرهنگیان... اظهار داشت ما توانستیم بعد از گذشت یک سال و...
کد خبر: ۱۰۳۵۴۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱


وزیر آموزش و پرورش گفت جذب نیرو در آموزش و... پرورش با با سه روش مختلف انجام می شود ...
حاجی میرزایی پنجشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش... استان زنجان اظهار کرد شورای آموزش و پرورش استان جزو... شورا های برگزیده است وزیر آموزش و پرورش با بیان... اینکه توفیقات به دست آمده در شورای آموزش و پرورش...
کد خبر: ۱۰۳۵۴۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


اعتراف تلخ وزارت آموزش و پرورش به یک معضل قدیمی و لاینحل
آیا قصه پرغصه مدارس فرسوده غیراستاندارد و ناایمن با این... خبر به پایان می رسد و می توانیم امیدوار باشیم... که هیچ کسی برای طی طریق در مسیر دانش آموزی... نخواهد سوخت زیر آوار نخواهد ماند مورد گزش عقرب و...
مدرسه کانکسی که اخیرا در یکی از مناطق صعب العبور... استان خوزستان سوخت و یک کشته و چندین مجروح بر... را که هر از گاهی یکی شان می سوزد و... فاجعه می آفریند را چطور انبوه مدارس کپری در سیستان...
کد خبر: ۱۰۳۴۴۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۲ ۵ تا... ۳ میلیون دانش آموز ما امروز در شبکه شاد نیستند... گفت این امر می تواند دلایل متعددی داشته باشد ممکن... است برخی از آموزش فاصله گرفته باشند برخی در منطقه...
میرزایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره اسقرار عدالت... آموزشی در ایام کرونا گفت عدالت آموزشی دو وجه وجود... دارد نخست آنکه دسترسی دانش آموزان به تدریس های باکیفیت... و فاخر فراهم شده است هماهنگی و یکسانی محتوای آموزشی...
کد خبر: ۱۰۳۳۰۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


وزیر آموزش و پرورش گفت پرداخت حق التدریس معلمان همانند... سال های گذشته است و این پرداختی به ازای ساعات... حضور و آموزش انجام شده و اگر کسی کمتر از... ساعات آموزش دریافت کرده است گزارش کند پیگیری می کنیم...
به گزارش « تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و... سیما محسن حاجی میرزایی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه شبکه... دو سیما افزود این که پرداخت حق التدریس معلمان با... تأخیر انجام شده است قبول داریم ولی تلاش می کنیم...
کد خبر: ۱۰۳۲۷۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹


وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای کسری پرداخت حق... التدریس ها و تغییر روش محاسبه کارکرد حق التدریس غیرموظف...
به گزارش تابناک به نقل از فارس وزارت آموزش و... پرورش در پی برخی مطالب که اخیرا در فضای مجازی... و شبکه های اجتماعی درباره شایعه کاهش پرداخت حق التدریس... بدون تردید مجاهدت علمی خلاقیت ها و نوآوری های معلمان...
کد خبر: ۱۰۳۲۷۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸


رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور آخرین وضعیت... اصلاح و استانداردسازی سیستم های گرمایشی ناایمن مدارس را تشریح... کرد و از بسته شدن پرونده سیستم گرمایشی ناایمن مدارس...
به گزارش « تابناک» مهراله رخشانی مهر در گفت وگو... با ایسنا درباره فرصت تعطیلات کرونایی مدارس برای ساخت و... ساز فضاهای آموزشی توضیح داد و در این باره اظهار... کرد اینکه کلاس های درسی عاری از دانش آموز بود...
کد خبر: ۱۰۳۲۵۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸


وزارت آموزش و پرورش چین اعلام کرد دانش آموزان این... کشور از این پس با هدف بهبود تمرکز در مطالعه... و مبارزه با اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه... ای حق استفاده از تلفن همراه را در مدارس نخواهند...
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا وزارت آموزش و... پرورش چین اعلام کرد دانش آموزان برای بردن تلفن های... همراه خود به مدرسه نیاز به اجازه کتبی از والدین... دارند و آنها باید در زمان کلاس موبایل ها را...
کد خبر: ۱۰۳۲۴۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷


وزیر آموزش و پرورش از صدور مجوز استخدام ۳۰ هزار... نفر دیگر از مشمولان قانون تبدیل وضعیت استخدامی خبر داد...
به گزارش « تابناک» محسن حاجی میرزایی در پیامی توییتری... نوشت &rlm به میمنت میلاد خجسته حضرت صدیقه طاهره س... مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر دیگر از مشمولان قانون تبدیل... وضعیت استخدامی دریافت شد وی افزود به زودی تعداد دیگری...
کد خبر: ۱۰۳۱۹۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه... نظام تعلیم و تربیت ظرفیت های بالایی دارد گفت هدف... گذاری این است که ۵۰ درصد دانش آموزان به سمت... رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش بروند...
سه شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی... به نگرانی خود از تحصیل دانش آموزان اشاره کرد و... افزود امروز مسیرهای ارائه خدمت قبلی به دانش آموزان بسته... شده است اما خدمات از مسیرهای دیگر ارائه می شود...
کد خبر: ۱۰۳۱۹۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش... مفاد ماده ۶۳ قانون برنامه ششم تدوین و به دولت... ارائه و در کمیسیون علمی تصویب و به زودی در... صحن دولت مطرح و به مجلس تقدیم خواهد شد گفت...
به گزارش « تابناک» علی الهیار ترکمن در گفت وگو... با ایسنا درباره آخرین وضعیت تصویب لایحه رتبه بندی فرهنگیان... اظهار کرد بر اساس قانون برنامه ششم توسعه موظف هستیم... علاوه بر سازوکارهای قانون مدیریت خدمات شرایط رتبه بندی فرهنگیان...
کد خبر: ۱۰۳۱۷۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴


مدیرکل دفتر سلامت و امور تندرستی آموزش و پرورش درباره... چگونگی رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارسی که بازگشایی...
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان محمد... محسن بیگی مدیر کل دفتر سلامت و امور تندرستی وزارت... آموزش و پرورش درباره چگونگی رعایت شیوه نامه های بهداشتی... در مدارسی که بازگشایی شدند گفت با توجه به شیوه...
کد خبر: ۱۰۳۱۶۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


این روزها بحث واگذاری مهدهای کودک تحت نظر بهزیستی به... آموزش و پرورش یکی از موضوعات مورد بحث در محافل... آموزشی و تربیتی است این طرح نیز همانند سایر طرح... های اجرا شده در کشور مخالفان و موافقان بسیاری داشت...
از مهم ترین دلایل این تصمیم وجود چندگانگی و عملکرد... سلیقه ای در بحث آموزش کودکان زیر شش سال در... مهدهای کودک بود این مسئله نمود عینی خود را در... دوره پیش دبستانی نشان می داد زیرا زمانی که کودک...
کد خبر: ۱۰۳۱۲۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در واکنش به... آتش سوزی کانکس معلمان نوشت صورت مسئله را پاک نکنید... مسئله روشن و واضح است اوج محرومیت در مناطق کم... برخوردار ...
به گزارش « تابناک» به نقل از تسنیم سیداحمد آوایی... در واکنش به آتش سوزی کانکس معلمان در دزفول در... صفحه شخصی خود نوشت « صورت مسئله را پاک نکنید... مسئله روشن و واضح است اوج محرومیت در مناطق کم...
کد خبر: ۱۰۳۱۲۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv