در مورد شاخص کل بورس در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات

شاخص، در مفهوم کلی، معیاری است که براساس آن میتوان چیـزی را تشخیص داد. در بورس هم، شاخصها، در واقع معیار‌های مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آنها، میتوان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی روند آینده بورس را پیشبینی کرد. بنابراین، طبیعتا باتوجه به نقش بسیار مهمی که شاخص‌های بورس، در تصمیمگیری سرمایهگذاران ایفا میکنند، نوسانات شاخص‌ها نیز برای سرمایهگذاران بسیار حائز اهمیت است.

شاخص کـل که به آن شاخص قیمت و بازده نقدی هم میگویند، بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، به بیان سادهتر، “تغییرات شاخص کل در واقع بیانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاران در بورس است.

برای توضیح بیشتر فردی را درنظر بگیرید که سهام شرکت الف. را در ابتدای سال، با قیمت ۱۵۰ تومان خریداری میکند. اگر قیمت سهام این فرد در پایان سال، به ۱۸۰ تومان افزایش یابد و شرکت، در پایان سال نیز ۱۵ تومان به عنوان سود نقدی، به ازای هر سهم توزیـع کند، این فرد مجموعا ۴۵ تومان سود از محل افزایش قیمت سهم و دریافت سود نقدی بدست آورده است و بنابراین، بازدهی وی در پایان سال، ۳۰ درصد خواهد بود، زیرا سرمایه وی از ۱۵۰ تومان به ۱۹۵ تومان افزایش یافته است.

کارکرد شاخص بورس

شاخص‌های بورس در واقع معیار‌های مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آنها، میتوان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی با کمک روش‌های نموداری روند آینده بورس را پیشبینی کرد؛ بنابراین طبیعتا با توجه به نقش بسیار مهمی که شاخص‌های بورس، در تصمیمگیری سرمایهگذاران ایفا میکنند، نوسانات شاخص‌ها نیز برای سرمایهگذاران بسیار حائز اهمیت است. شاخص‌های بورس، انواع مختلفی دارند که هر کدام، وضعیت بورس را از جنبه خاصی نشان میدهد، بنابراین سرمایهگذاران در تحلیل شاخص‌های بورس باید به کارکرد هر شاخص توجه کافی داشته باشند.

شاخص کل TEDPIX

در بورس تهران شاخص بازدهی یا همان شاخص قیمت و بازده نقدی با نام TEDPIX شناخته میشود. این شاخص همان شاخصی است که همیشه در اخبار و رسانه‌ها از آن به عنوان شاخص بورس تهران صحبت میشود. شاخص کل در بین فعالان بازار و سرمایهگذاران یکی از پرکاربردترین شاخصهاست. این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، به عبارت دیگر تغییرات شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاران در بورس است.

برای درک ساده تر مفهوم شاخص کل، فرض کنید که شما از تمام شرکت‌های بورسی متناسب با وزن آن‌ها در شاخص کل بورس سهام خریداری کنید، در این صورت تغییرات شاخص کل بورس برابر با میزان بازدهی سبد سهام شما خواهد بود. در واقع شاخص کل تغییرات قیمت سهام و سود‌های سالیان‌های را که شرکت‌ها به شما پرداخت میکنند، محاسبه میکند.

شاخص کل، با عنوان شاخص قیمت و بازده نقدی نیز شناخته میشود. نکت‌های که هنگام بررسی شاخص باید به آن بیشتر توجه کنیم، میزان تغییرات شاخص کل است. مثلا اگر شاخص کل بورس در طی یک سال از عدد ۸۰هزار به ۱۲۰ هزار واحد برسد، نشاندهنده این است که میانگین بازدهی بورس طی یکسال اخیر برابر با ۵۰درصد بوده است. طبق فرمول محاسبه شاخص کل، هر چه شرکت‌ها بزرگتر باشند و سرمایه بیشتری داشته باشند، تاثیر بیشتری بر روی شاخص کل خواهند داشت.

بهعنوان مثال تاثیرگذاری تغییرات قیمت شرکت‌های بزرگی مانند صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه خیلی بیشتر از تاثیرگذاری شرکت‌های کوچکی مانند سیمان خاش یا قند هکمتان بر شاخص کل است.

شاخص کل هموزن

برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند شاخص کل معیار مناسبی برای ارزیابی شرکت‌های بورسی و نشان دهنده برآیند عمومی تغییرات بازار سهام نیست. بهدلیل اینکه تاثیرگذاری شرکت‌ها با سرمایه بزرگتر بر روند شاخص کل بیشتر است، بهطوریکه در مواقعی شاهد آن هستیم که اکثر بازار سهام در وضعیت کاهشی قرار دارند، اما با افزایش قیمت سهام چند شرکت بزرگ، شاخص کل مثبت میشود.

در شاخص کل هموزن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه شاخص کل سهیم هستند و نوسانات مثبت و منفی شرکت‌های کوچک، به اندازه نوسان مثبت و منفی شرکت‌های بزرگ در این شاخص تاثیرگذار است.

شاخص قیمت TEPIX

شاخص قیمت نیز یکی از اصلیترین شاخص‌های بورس است. این شاخص بیانگر روند عمومی تغییر قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است و برخلاف شاخص کل، سود تقسیمی شرکت‌ها در این شاخص لحاظ نمیشود. مثلا اگر شاخص قیمت بورس در مدت یکسال ۲۰ درصد رشد داشته باشد، به این معنی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بورس نسبت به یکسال گذشته به طور متوسط ۲۰درصد رشد داشته است. تفاوت عمده این شاخص با شاخص کل این است که در شاخص قیمت، فقط قیمت سهام شرکت‌های بورسی در فرمول شاخص مورد محاسبه قرار میگیرد، در صورتی که در شاخص کل علاوه بر قیمت، سود پرداختی سالیانه شرکت‌ها هم در محاسبه شاخص لحاظ میشود. در این شاخص نیز مثل شاخص کل، وزن شرکت‌ها در تاثیر آن‌ها بر شاخص قیمت اهمیت دارد، یعنی هرچه شرکت بزرگتر باشد، تاثیر آن بر شاخص قیمت نیز بیشتر است.

شاخص قیمت هموزن

در شاخص قیمت هم وزن، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه شاخص قیمت سهیم هستند و نوسانات مثبت و منفی شرکت‌های کوچک، به اندازه نوسان مثبت و منفی شرکت‌های بزرگ در این شاخص تاثیرگذار است.

شاخص سهام آزاد شناور TEFIX

پیش از آنکه درباره «شاخص سهام آزاد شناور» توضیح دهیم، لازم است مفهوم «سهام شناور آزاد» را مرور کنیم. سهام شناور آزاد (Free float) بخشی از سهام یک شرکت سهامی اطلاق میشود که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن بخش از سهام هستند و انتظار میرود در آیند‌های نزدیک قابل معامله باشد. مالکان سهام شناور آزاد قصد ندارند با حفظ آن در مدیریت شرکت مشارکت کنند. برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران، بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد. سهامدار راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت، قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً میخواهند برای اعمال مدیریت خود، این سهام را حفظ کنند. به عنوان مثال سهام شناور آزاد شرکت‌های مخابرات ایران و فولاد مبارکه به ترتیب برابر با پنج درصد و ۲۴درصد است.

سرمایه گذاران نباید صرفاً با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و بدون بررسی کامل در خصوص ارزش ذاتی سهام، اقدام به سرمایهگذاری در بورس کنند.

با توجه به مفهوم «سهام شناور آزاد» میخواهیم درباره «شاخص سهام شناور آزاد» نیز توضیح دهیم. محاسبه شاخص سهام شناور آزاد، مشابه شاخص کل است، با این تفاوت که در وزندهی شرکت‌های موجود در سبد شاخص، به جای استفاده از کل سهام منتشر شده، تنها از سهام شناور آزاد شرکت‌ها استفاده میشود و هدف اصلی استفاده از سهام شناور آزاد در محاسبه شاخصها، در واقع پیگیری رفتار قسمتی از بازار است که از قدرت نقدشوندگی بیشتری برخوردار هستند.

سایر شاخص‌های بورس

در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های دیگری نظیر شاخص قیمت مالی، شاخص قیمت صنعت، شاخص قیمت به تفکیک هر صنعت و شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعالتر وجود دارد. هر یک از این شاخص‌ها در واقع یک زیر شاخص از کل بازار سرمایه است. به عنوان مثال تغییرات شاخص صنعت بیانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاران در شرکت‌های تولیدی است و تغییرات شاخص مالی نیز بیانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاران در گروه خدمات مالی و سرمایهگذاری است.

دو نکته قابلتوجه در خصوص شاخص کل که باید مد نظر سرمایهگذاران باشد:
نکته اول اینکه افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های حاضر در بورس نیست، همانطور که کاهش شاخص کل نیز لزوماً به معنای ضرردهی سهام همه شرکت‌ها در بورس نیست، زیرا همانگونه که گفته شد، شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی بورس است و چهبسا، در برخی موارد، علیرغم رشد قابلتوجه شاخص کل بورس، برخی سهام با افت قیمت مواجه شده و سهامداران خود را با زیان مواجه سازند یا در شرایطی که شاخص کل با کاهش مواجه است، برخی سرمایهگذاران که سهام ارزند‌های را در سبد سهام خود دارند، سود قابل قبولی به دست میآورند. بنابراین، سرمایهگذاران نباید صرفاً با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و بدون بررسی کامل در خصوص ارزش ذاتی سهام، اقدام به سرمایهگذاری در بورس کنند و حتی در شرایط رشد مستمر شاخص کل نیز در انتخاب سهام، کاملاً دقت کنند.

نکته دوم ارتباط بین شاخص کل و سبد سهام است. حتما به خاطر دارید که یکی از اصول بسیار مهم سرمایهگذاری در بورس، تشکیل سبد سهام متنوع است. هر اندازه سبد سهام یک سرمایهگذار، متنوعتر و به ترکیب سهام شرکت‌های موجود در بورس نزدیکتر باشد، بازدهی آن سرمایهگذار نیز به متوسط بازدهی کل بورس که توسط شاخص کل نشان داده میشود، نزدیکتر خواهد بود تا آنجا که اگر فردی بتواند ترکیب سهام موجود در سبد سهام خود را بهطور کامل، منطبق بر ترکیب تمامی سهام حاضر در بورس کند، بازدهی وی نیز بهطور کامل منطبق بر نوسانات شاخص کل بورس خواهد بود و مثلا با رشد ۳۰ درصدی شاخص، وی نیـز حدودا ۳۰درصد سود به دست خواهد آورد.
 

روش محاسبه شاخص کل بورس تهران


برای درک نحوه محاسبه شاخص کل ابتدا لازم است توضیح دهیم که بازدهی سرمایه گذاران که (در بورس) سرمایه گذاری کرده اند در بورس اوراق بهادار به دو روش محاسبه می‌شود.

ابتدا بازدهی حاصل از دریافت سود نقدی در پایان هر سال است و دوم تغییر قیمت سهم در طول دوره سرمایه گذاری سهامدار. یعنی فرض کنید که شخصی سهامی را به ارزش هر سهم ۱۰۰ تومان در ابتدای یک سال خریداری کرده است، قیمت هر سهم این شرکت در پایان سال ۱۲۰ تومان شده و شرکتی که سهام آن خریداری شده است نیز در پایان سال ۱۰ تومان به ازای هر سهم سود تقسیم کرده است؛ بنابراین این سرمایه گذار روی سهام توانسته تا پایان این سال در مجموع ۳۰ تومان به ازای هر سهم سود کند و در واقع بازدهی این سرمایه گذار در پایان سال ۳۰ درصد بوده است، زیرا سرمایه وی از ۱۰۰ تومان به ۱۳۰ تومان افزایش یافته است.

حال روش و فرمول محاسبه شاخص کل بورس نیز بر همین اساس می‌باشد. بدین معنی که شاخص کل افزایش قیمت کلیه سهام‌های منتشر شده در بورس و همچنین تقسیم سود نقدی این شرکت‌های سهامی را در نظر گرفته و بر این اساس بازدهی کلیه سهام‌ها و در واقع بازدهی کل بورس را محاسبه می‌کند که به آن شاخص کل بورس یا بازدهی نقدی بورس می‌گویند.

مفهوم واحد در شاخص 


شاخص براساس یک واحد تعریف می‌شود بدین صورت اگر شاخص کل بورس در ابتدای سال برای مثال ۱۰ هزار واحد باشد و در پایان سال به ۱۵ هزار واحد افزایش یابد یعنی ۵ هزار واحد افزایش داشته که این به معنای بازده ۵۰% درصدی در شاخص کل بورس است.

گروه های شاخص در بورس تهران


شاخص کل قیمت در بورس تهران برای سه گروه محاسبه می‌شود که عبارتند از:

۱ - شاخص قیمت کل بازار:
که در محاسبه آن قیمت سهام تمام شرکت‌های معامله شده تاثیر داده می‌شود.

۲ - شاخص قیمت تالار اصلی:
که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت‌های معامله شده در تابلو اصلی تاثیر داده می‌شود.

۳ - شاخص قیمت تالار فرعی:
که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت‌های معامله شده در تابلوی فرعی تاثیر داده می‌شود.

در زیر به برخی دیگر از شاخص‌های بورس اشاره شده است:

۴ - شاخص صنعت:
این شاخص عملکرد شرکت‌های صنعتی بورس را نشان می‌دهد. مفاهیم این بازار کمک می‌کند. با یکی از این کلید‌ها آشنا شوید:

۵ - شاخص واسطه‌گری‌های مالی:
این شاخص عملکرد شرکت‌های واسطه‌گری مالی شامل هلدینگ‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و لیزینگ‌ها را نشان می‌دهد.

۶ - شاخص قیمت و بازده نقدی:
این شاخص را در سال‌های اخیر روزنامه همشهری با نام شاخص بازده بازار سهام به سهامداران شناسانده است.

شاخص قیمت و بازده نقدی را می‌توان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های محاسبه در بورس تهران به حساب آورد، زیرا هر دو مولفه تقسیم سود در شرکت‌ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در آ‌ن مدنظر قرار گرفته است.

۷ - شاخص عملکرد تالار اصلی:
این شاخص فقط روند حرکت قیمت سهام شرکت‌های درج شده در تابلوی اصلی بورس تهران را طبق ضوابط محاسبه شاخص کل نشان می‌دهد.

۸ - شاخص کل قیمت سهام:
این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است.
طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد.

۹ - شاخص عملکرد تالار فرعی:
این شاخص فقط روند حرکت قیمت سهام شرکت‌های درج شده در تابلوی فرعی بورس تهران را طبق ضوابط محاسبه شاخص کل نشان می‌دهد

محاسبه شاخص‌های مختلف بر اساس فرمول‌های قراردادی انجام می‌گیرد و هر شاخصی بنا بر داده‌ها و فرمول مورد استفاده می‌تواند گویای تغییرات خاصی باشد؛ لذا به غیر از شاخص کل قیمت که نشان‌دهنده تغییرات قیمت کلیه شرکت‌ها می‌باشد مابقی شاخص‌ها بنا بر نوع محاسبه و شرکت‌هایی که در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند باید تفسیر شوند.

حال که تا حدودی با نحوه محاسبه شاخص‌های مختلف آشنا شدیم لازم است با توجه به اینکه سهام چه شرکت‌هایی در شاخص مورد نظر تاثیر گذار بوده اند تفسیر لازم را از شاخص مورد نظر داشته باشیم.

سرمایه گذاران باید به دو نکته توجه نمایند:

نکته ۱ - افزایش شاخص کل کلا بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود در بورس نیست. برعکس این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی ضرر در کل سهام موجود در بورس نیست.

نکته ۲ - یکی از مهمترین مسائل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع از سهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند.

در مورد شاخص کل بورس در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

حرکت نزولی شاخص همچون روند یک هفته گذشته با افت...
به گزارش بورس تابناک امروز شنبه ۲۸ فروردین ریزش ۲۸۹۴... واحدی شاخص کل بورس در آغاز معاملات امروز این نماد... شدند تا جایی که شاخص کل بورس اوراق بهادار با... شاخص هم وزن ۰ ۲۶ درصد کاهش داشت و با...
کد خبر: ۱۰۴۶۵۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ باز هم بورس ریخت و بیشتر... بورس بعد از ۸ ماه ریزش سنگین را ندارند چرا... بورس در این روز ها باز هم قرمز پوش است...
به گزارش بورس تابناک امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ باز هم... یک روز قرمز دیگر برای بورس از راه رسید و... نقشه بازار و شاخص ها هر دو با هم قرمز... قرمز پوش بود اما شاخص کل رنگ سبز را بر...
کد خبر: ۱۰۴۶۵۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


سال ۱۴۰۰ هم نتوانست رختی سبز بر تن شاخص بورس... تهران بپوشاند و بسیاری از روزهای شاخص را همچنان قرمزپوش...
به گزارش بورس تابناک بورس تهران روزهای متمادی است که... شاخص را قرمزپوش می بیند و اگر حتی یک یا... گیرد برخی اتفاقات مثبت را در شاخص رقم زند اما... دو مشکل بزرگ همیشه به دنبال داشته اول اینکه کارگزاری...
کد خبر: ۱۰۴۶۵۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ در نهایت...
به گزارش بورس تابناک امروز مورخه ۲۸ فروردین سال جاری... سیگنال های مهم برای معامله گران بورس ۱-زنگنه ظرفیت تولید... در بورس کالا به نام فولاد خراسان ۸-ارزش بازار کل... ۴۵ شاخص کل امروز بر اساس آمار های معاملاتی در...
کد خبر: ۱۰۴۶۵۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


سوی معامله گران حقیقی بورس تهران بودیم به این ترتیب... ها به پرتفوی معامله گران عمده بورس تهران افزوده شد...
به گزارش بورس تابناک اصلاح سهام ادامه دارد بورس تهران... فروش مثبت از سوی معامله گران حقیقی بورس تهران بودیم... سبد سهام حقیقی ها به پرتفوی معامله گران عمده بورس... به سهام بورسی وارد شده بود که با آغاز اصلاح...
کد خبر: ۱۰۴۶۵۰۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در...
به گزارش بورس تابناک امروز مورخه ۲۵ فروردین سال جاری... سیگنال های مهم برای معامله گران بورس ۱-ارزمبنای محاسبات گمرک... بازار ساعت ۹ ۰۰ تا ۱۰ ۴۵ شاخص کل امروز... روز جاری بیشتر شاخص های بورس با افزایش مواجه بودند...
کد خبر: ۱۰۴۵۹۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


دوازدهم گفت بورس جایی نیست که دولت برای آن کیسه... ای دوخته باشد بورس جایی است که در آن سرمایه...
به گزارش بورس تابناک سخنگوی دولت با بیان اینکه بازار... است وی ادامه داد شهریور ۹۲ شاخص بورس حدودا ۶۰... دلیل دولت تسهیلاتی را در بورس قائل شد و موضوع... بورس و بازار سرمایه جدی دنبال شد و به طور...
کد خبر: ۱۰۴۵۸۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


ها قرمزپوشی سبز پوشید و شاخص ساز ها توانستند رشد... قابل قبولی را تجربه کنند بورس فردا هم مثبت خواهد...
به گزارش بورس تابناک امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ بازار سرانجام... شاخص ها هم با توجه به شرایط خوب بورس سبز... پوشیدند امروز با روند خوب شاخص سازها شاخص کل توانست... و ۲۴۴ هزار و ۶۱۵ واحدی برسد شاخص کل هموزن...
کد خبر: ۱۰۴۵۸۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


شاخص کل بورس بیش از ۱۸ هزار واحد افزایش یافت...
بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۸ هزار و ۴۵۷... صعود کرد شاخص کل با معیار هم وزن هم ۵۰۹... بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند در آن سوی... بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۱۴۳ واحد افزایش...
کد خبر: ۱۰۴۵۸۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ در نهایت...
به گزارش بورس تابناک امروز مورخه ۲۴ فروردین سال جاری... سیگنال های مهم برای معامله گران بورس ۱-عضو هیات مدیره... ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادرات پتروشیمی ها... سازمان بورس خبر داد ۲۴ هزار میلیارد تومان درخواست انتشار...
کد خبر: ۱۰۴۵۷۳۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


به گزارش بورس تابناک بورس تهران امروز دوشنبه ۲۳ فروردین... دادند بورس اوراق بهادار تهران روند نزولی خود را تا... پایان معاملات حفظ کرد و شاخص بورس در پایان معاملات... حالی بود که شاخص کل هم وزن با کاهش کمتری...
کد خبر: ۱۰۴۵۶۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


۱۵ هزار تومان شاخص نباید در محدوده یک میلیون و...
به گزارش بورس تابناک کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به... ۱۶ هزار تومان برسد در این صورت نیز شاخص بازار... نوسان مقامات مسئول است که در بورس اتخاذ شده از... کلان کشور دارد اما نمی توان بسیار به افت نرخ...
کد خبر: ۱۰۴۵۵۴۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


سلامی تحلیل گر بورس معتقد است هنوز اصلاح قیمتی به... زمان شاخص تمام نشده و بورس برای ورود پول های...
به گزارش بورس تابناک در هفته ها و روزهایی که... شاخص کل بورس جامه سرخ بر تن کرده است برخی... کاهش یابد تا نقدینگی از سپرده های بانکی راهی بورس... ولی قطعا این اثر تنها در بورس نیست بلکه در...
کد خبر: ۱۰۴۵۵۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


آینده بورس ندارند ...
به گزارش بورس تابناک شاخص کل بورس دیروز یکشنبه ۲۲... هزار واحد رسید با منفی شدن تابلوی بورس در دو... در این ماه نزولی می باشد شاخص کل هم وزن... و شاخص فرابورس هم دیروز روند منفی داشتند بیشتر کارشناسان...
کد خبر: ۱۰۴۵۵۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


دارد روز گذشته شاخص کل بورس تهران حدود 8/ 0...
به گزارش بورس تابناک بازار سرمایه در روز یکشنبه نیز... بازار سهام همچنان ادامه دارد روز گذشته شاخص کل بورس... در بورس این روزها بیش از هر چیز به دو... عامل کلیدی توجه کنند راه دوبانده رونق رکود در روزهای...
کد خبر: ۱۰۴۵۵۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در نهایت...
به گزارش بورس تابناک امروز مورخه ۲۳ فروردین سال جاری... سیگنال های مهم برای معامله گران بورس ۱-قیمت خودرو بر... ۳۰۰ هزار تن سنگ آهن در حراج باز بورس کالا/... ساعت ۹ ۰۰ تا ۱۰ ۴۵ شاخص کل امروز بر...
کد خبر: ۱۰۴۵۴۹۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


روزهای بد بورس تمامی ندارد و امروز نیز بیشتر نمادها... در صف فروش قفل بودند و شاخص کل نیز با... کاهش ارتفاع دوباره مواجه شد بورس فردا دوشنبه چگونه خواهد...
به گزارش بورس تابناک امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ باز هم... شاخص های بازار سرمایه قرمز پوشیدند و بیشتر نماد ها... را در مقابل شرکت بورس داشته باشند امروز شاخص کل... شاخص کل هموزن نیز با اُفت ۸۳۳ واحدی به ۴۳۵...
کد خبر: ۱۰۴۵۴۲۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


شاخص بورس امروز با افت بیش از ۹۷۰۰ واحدی روبه...
به گزارش بورس تابناک شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۰... بورس در هفته جاری با ریزش ۵۱۲۴ واحدی شاخص کل... روز ادامه داشت تا جایی که شاخص کل بورس اوراق... واحد رسید نماد های شاخص ساز امروز همگی در کاهش...
کد خبر: ۱۰۴۵۴۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


به گزارش بورس تابناک بررسی شاخص کل بورس در فرودین... را طی کند و با رنگ سبز در تابلوی بورس... شکل گیری بی اعتمادی سهامداران به بازار می داند قرار... گفت بی اعتمادی که از سال گذشته به بازار بورس...
کد خبر: ۱۰۴۵۳۰۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


به گزارش بورس تابناک امروز شاخص کل بورس در اولین... روند نزولی شاخص ها بودیم به گونه ای که شاخص... کل با کاهش ۹ هزار و ۱۵۱ واحدی معادل ۰... ۷۵۸ واحد رسید شاخص کل هم وزن نیز با افت...
کد خبر: ۱۰۴۵۱۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv