قانون تغییر ساعت

برچسب: قانون تغییر ساعت
بم موضوع اجرای قانون تغییر ساعت و ارائه پاسخ هایی...
شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « معمای اجرای قانون... تغییر ساعت و ارائه پاسخ هایی به آن» آورده است... بیش از یکصد سال از آغاز طرح تغییر ساعت بهره... طرح تغییر ساعت و یا ملغی شدن آن بازاندیشی کنند...
کد خبر: ۸۸۵۵۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ روز یکم فروردین ماه یک... ساعت به جلو کشیده می شود به گزارش تسنیم بر... اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1386 مجلس شورای... اسلامی ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین ماه...
کد خبر: ۵۷۵۷۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv