در مورد نرخ بهبود در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


نرخ بهبود واحدی برای اندازه گیری میزان بهبود بیماری در یک جامعه آماری است که در دانش اپیدمیولوژی یا همه گیرشناسی برای آن فرمول مشخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا با کمک این نرخ بتوان به تصویری روشن‌تر از وضعیت فراگیری و اثرگذاری یک بیماری دست یافت.


نحوه محاسبه


اپیدمیولوژیست‌ها برای محاسبه نرخ بهبود، شمار بهبود یافته گان یک بیماری را بر مجموع فوتی‌ها و بهبود یافته‌ها تقسیم می‌کنند. به بیان دیگر آن‌ها تعداد افراد بهبود یافته را بر مجموع بیمارانی که سرنوشتشان مشخص شده است، تقسیم می‌کنند. البته از آنجا که این نرخ بر حسب درصد بیان می‌شود و در نتیجه باید نتیجه کسر در عدد ۱۰۰ ضرب بشود.


ملاحظه


نکته اینکه در این فرمول برای مجموع بیمارانی که هنوز بستری و یا تحت مداوا هستند و بهبودی کامل خود را به دست نیاورده اند، جایی در نظر گرفته نشده است و در محاسبات لحاظ نمی‌شوند.
با این حال برخی به اشتباه تصور می‌کنند که نرخ بهبود با تقسیم تعداد بهبود یافته ها بر تعداد کل مبتلایان به دست می‌آید. این در حالی است که در ایپدمیولوژی وضعیت آن دسته از مبتلایان اهمیت دارد که وضعیت نهایی شان مشخص شده است؛ مبتلایانی که تاب نیاورده و جان باخته اند (فوتی ها) و یا مبتلایانی که سلامت خود را بازیافته اند (بهبودیافتگان).

 

در مورد نرخ بهبود در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
به امروز خوشبختانه ۷۲۴۳۹ تن بهبود یافته اند و البته... شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند وی در ادامه... نرخ مرگ» در کشورمان ۷ ۵ درصد است که فاصله... ای محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی ۱۸ ۶...
کد خبر: ۹۷۴۹۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
خوشبختانه ۷۰۹۳۳ تن بهبود یافته اند و البته ۳۰۱۱ تن... الطاف حق بهبود پیدا کنند جهانپور در ادامه گفت تا... بر اساس آمار های ۲۴ ساعت اخیر « نرخ مرگ»... با نرخ مرگ در جهان یعنی ۱۹ درصد دارد و...
کد خبر: ۹۷۴۸۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
به امروز خوشبختانه ۶۹۶۵۷ تن بهبود یافته اند و البته... شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند جهانپور در ادامه... نرخ مرگ» در کشورمان ۷ ۶ درصد است که فاصله... ای محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی ۱۹ ۵...
کد خبر: ۹۷۴۵۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
به امروز خوشبختانه ۶۸۱۹۳ تن بهبود یافته اند و البته... شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند جهانپور در ادامه... نرخ مرگ» در کشورمان ۷ ۷ درصد است که فاصله... ای محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی ۱۹ ۶...
کد خبر: ۹۷۴۴۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
به امروز خوشبختانه ۶۶۵۹۶ تن بهبود یافته اند و البته... شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند جهانپور در ادامه... نرخ مرگ» در کشورمان ۷ ۷ درصد است که فاصله... ای محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی ۲۰ ۳...
کد خبر: ۹۷۴۲۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
به امروز خوشبختانه ۶۴۸۴۳ تن بهبود یافته اند و البته... شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند جهانپور در ادامه... نرخ مرگ» در کشورمان ۷ ۸ درصد است که فاصله... ای محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی ۲۰ ۳...
کد خبر: ۹۷۴۱۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
به امروز خوشبختانه ۶۰۹۶۵ تن بهبود یافته اند و البته... شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند جهانپور در ادامه... نرخ مرگ» در کشورمان ۸ درصد است که فاصله ای... محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی ۲۰ ۷ درصد...
کد خبر: ۹۷۳۷۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
به امروز خوشبختانه ۵۹۲۷۳ تن بهبود یافته اند و البته... شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند جهانپور در ادامه... نرخ مرگ» در کشورمان ۸ ۱ درصد است که فاصله... ای محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی ۲۰ ۷...
کد خبر: ۹۷۳۵۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
همچنین تا به امروز خوشبختانه ۵۷۰۲۳ تن بهبود یافته اند... دعای خیر شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند جهانپور... ساعت اخیر « نرخ مرگ» در کشورمان ۸ ۲ درصد... است که فاصله ای محسوس با نرخ مرگ در جهان...
کد خبر: ۹۷۳۳۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
همچنین تا به امروز خوشبختانه ۵۵۹۸۷ تن بهبود یافته اند... دعای خیر شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند جهانپور... ساعت اخیر « نرخ مرگ» در کشورمان ۸ ۲ درصد... است که فاصله ای محسوس با نرخ مرگ در جهان...
کد خبر: ۹۷۳۰۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
۵۲۲۲۹ تن بهبود یافته اند و البته ۳۵۹۴ تن از... حق بهبود پیدا کنند جهانپور در ادامه گفت تا کنون... است بر اساس آمار های ۲۴ ساعت اخیر « نرخ... محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی ۲۰ ۷ درصد...
کد خبر: ۹۷۲۷۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
است همچنین تا به امروز خوشبختانه ۴۹۹۳۳ تن بهبود یافته... درمانی دعای خیر شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند... اخیر « نرخ مرگ» در کشورمان ۸ ۵ درصد است... که فاصله ای محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی...
کد خبر: ۹۷۲۵۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷


مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده اند...
به امروز خوشبختانه ۴۸۱۲۹ تن بهبود یافته اند و البته... شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند وی بر تداوم... ۲۴ ساعت اخیر « نرخ مرگ» در کشورمان ۸ ۹... درصد است که فاصله ای محسوس با نرخ مرگ در...
کد خبر: ۹۷۲۳۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶


همچنین تا به امروز خوشبختانه ۴۵۹۸۳ تن بهبود یافته اند... دعای خیر شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند وی... اساس آمار های ۲۴ ساعت اخیر « نرخ مرگ» death... با نرخ مرگ در جهان یعنی ۲۱ ۱ درصد دارد...
کد خبر: ۹۷۲۱۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵


است همچنین تا به امروز خوشبختانه ۴۳۸۹۴ تن بهبود یافته... درمانی دعای خیر شما و الطاف حق بهبود پیدا کنند... بر اساس آمار های ۲۴ ساعت اخیر « نرخ مرگ»... محسوس با نرخ مرگ در جهان یعنی ۲۱ ۲ درصد...
کد خبر: ۹۷۱۹۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv