در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

طبق اعلام بانک مرکزی رشد صفر درصدی پول نسبت به...
تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی بانک... مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش آمده اقدامات خود... اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۹ اعلام شده... مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به وسیله عملیات بازار...
کد خبر: ۱۰۲۶۷۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


طبق اعلام بانک مرکزی صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از... موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند در این زمینه... افتاد اما در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرد که... طریق درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری اینترنت...
کد خبر: ۱۰۲۶۷۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت با اعطای چندین فقره...
به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی سید علی... اعطایی نظام بانکی به منظور حمایت از قشرهای آسیب دیده... مناطق روستایی و عشایری پرداخت مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی... دلار با منابع داخلی بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات...
کد خبر: ۱۰۲۶۶۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹


رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با فروکش کردن انتظارات...
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با فروکش کردن انتظارات... آغاز شد تا ۱۵ آبان که تحریم بانک مرکزی و... بانک های کشور را شامل شد بی سابقه ترین تحریم... که مشمول تحریم ها واقع نشده باشد رئیس کل بانک...
کد خبر: ۱۰۲۶۵۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸


بانک مرکزی از عملیاتی شدن قابلیت ثبت چک در سامانه...
&rlm به گزارش تابناک بانک مرکزی در صفحه اختصاصی خود... مندرجات جدید که زمان انتشار آن توسط بانک مرکزی اعلام...
کد خبر: ۱۰۲۶۲۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


همتی:
رئیس کل بانک مرکزی از واریز پیش پرداخت مربوط به... بانک ایرانی و سه بانک اروپایی در اولین روز بعد...
آمریکا با همکاری دو بانک ایرانی و سه بانک اروپایی...
کد خبر: ۱۰۲۶۱۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


بانک مرکزی مراتب عدم تایید فروش بخشی از سهام شرکت... را به بانک آینده ابلاغ کرد ...
به گزارش بورس تابناک در مکاتبه بانک مرکزی و بانک... ابلاغی تاکید شد بانک آینده به قید فوریت اقدام های... آورد و نتایج را به این بانک اعلام کند در... بانک در تاریخ ۱۴&rlm /۱۰&rlm /۱۳۹۹ مبنی بر فروش بخشی...
کد خبر: ۱۰۲۶۱۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


کد خبر: ۱۰۲۶۰۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


بانک آینده یکشنبه هفته جاری در اطلاعیه ای خبر از...
بانک آینده یکشنبه هفته جاری در اطلاعیه ای خبر... سهام بورسی رایج المعامله به بانک انتقال می یابد و... الباقی آن طی توافق فی مابین بانک و شرکت حامی... بانک آینده است که سال گذشته ۲۸ شرکت بدهکار به...
کد خبر: ۱۰۲۶۰۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


پیمانه اقتصادی
های بانکی و مجاز هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ... واکنش همتی به مصوبه کمیسیون تلفیق رییس کل بانک مرکزی... دولت و بانک مرکزی تاثیر آن در نقدینگی را نمی... داشته باشند بانک مرکزی نرخ ارز را تا پایان تلفیق...
کد خبر: ۱۰۲۵۸۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


بود واکنش رئیس کل بانک مرکزی به دلار 17500 تومانی...
کد خبر: ۱۰۲۵۷۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق...
دانم رئیس کل بانک مرکزی افزود نکته ای که باید... براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۵۶۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


بانک مرکزی سوریه اعمال شده است علاوه بر این وزارت...
کد خبر: ۱۰۲۵۶۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴


سیدعلی: دلار به سد سخت مقاومتی رسیده است
منجمد شده است سیدکمال سیدعلی معاون اسبق بانک مرکزی در...
کد خبر: ۱۰۲۵۳۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


رئیس کل بانک مرکزی گفت میزان وام پرداختی بانک ها...
کل بانک مرکزی اعلام کرد میزان تسهیلات پرداختی بانک ها... بوده است رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد قریب ۵۹...
کد خبر: ۱۰۲۴۵۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


همتی:
رییس کل بانک مرکزی گفت میزان وام پرداختی بانک ها... ایرنا از بانک مرکزی عبدالناصر همتی اعلام کرد میزان تسهیلات... پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی در هشت... درگردش بوده است به گزارش ایرنا تسهیلات پرداختی بانک ها...
کد خبر: ۱۰۲۴۵۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از ایجاد زیرساخت... کارت های اعتباری ۱۰ ۳۰ و ۵۰ میلیونی در بانک...
به کارت اعتباری از سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی... به بانک ها ارسال شده و بانک ها نیز زیرساخت... متقاضیان در شبکه بانکی کشور فراهم کرده اند متقاضیان می... توانند با مراجعه به شعب بانک ها و پس از...
کد خبر: ۱۰۲۴۵۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


سوی بانک مرکزی نشان می دهد که رقم کل نقدینگی... ترازنامه های ماهانه بانک مرکزی تغییر ترکیب نقدینگی است آمارها... این نسبت به ۸/ ۱۷ درصد رسید آمار جدید بانک... مرکزی اما حکایت از افزایش سهم پول به حدود ۵/...
کد خبر: ۱۰۲۴۲۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸


نخستین بانک ایرانی از نظر سال تأسیس پس از 95... سال به نخستین بانک کشور از نظر تعداد شعبه و... سپرده تبدیل شد بانک سپه در 14 اردیبهشت سال 1304... به منظور پرداخت حقوق نظامیان به عنوان نخستین بانک رسمی...
کد خبر: ۱۰۲۴۱۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


طبق گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک...
به گزارش « تابناک» به نقل از تسنیم گزارش بانک... مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۹... سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود...
کد خبر: ۱۰۲۴۰۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv