در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

بانک مرکزی نسبت به ادعای قائم مقام وزارت امور خارجه...
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از بانک مرکزی قائم... با معاملات موافقت نکرده است در همین ارتباط بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۸۵۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹


به گفته کارشناسان اقتصادی هرگونه استقراض از بانک مرکزی توسط...
رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه در یادداشتی در فضای... ارزش پولی ملی در جنگ اقتصادی اظهار داشت « بانک... مرکزی در طول دو سال و نیم گذشته تلاش کرده... اقتصادی مأیوس و ناموفق بسازد بانک مرکزی تمام توان خود...
کد خبر: ۱۰۲۸۴۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸


خوانده می‌شوید
دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اظهار داشت... جمهور و رئیس کل بانک مرکزی چیست پیش بینی شما...
کد خبر: ۱۰۲۸۲۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


رئیس کل بانک مرکزی؛
بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به روند نرخ ارز...
بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به روند نرخ ارز... های خاص می شود رییس کل بانک مرکزی افزود روند... بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی خود و نیز شرایط... اهداف کلان بانک مرکزی فراهم می شود در این میان...
کد خبر: ۱۰۲۸۱۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


یک کارشناس ارشد نظام بانکی گفت اقتصاد دولتی در هر... کشوری مانع اصلی در برابر استقلال بانک مرکزی است ...
بانک های مرکزی در دنیا همواره از اهمیت ویژه ای... برخوردار بوده است به گونه ای که استقلال بانک مرکزی... استقلال بانک مرکزی در ایران یک کارشناس اقتصادی معتقد است... اصلی ترین مانع در مسیر استقلال بانک مرکزی دولتی بودن...
کد خبر: ۱۰۲۸۱۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


استقلال بانک مرکزی کارآیی مطلوبی ندارد ...
یک کارشناس ارشد نظام بانکی گفت اقتصاد دولتی در هر... کشوری مانع اصلی در برابر استقلال بانک مرکزی است به... گزارش تابناک اقتصادی موضوع استقلال بانک های مرکزی در دنیا... ای که استقلال بانک مرکزی در هر کشوری منجر به...
کد خبر: ۱۰۲۸۱۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


همتی نوشت متاسفانه علی رغم تذکرات اکید این بانک برگزاری... نشست ها با مدیران و کارشناسان بانکی همکاری تعامل و...
یه گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی بانک مرکزی... در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری... بانک مرکزی به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده... ۱۳۹۹ ۱۰ ۱۶ مدیریت کل مقررات مجوز های بانکی و...
کد خبر: ۱۰۲۷۷۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


رئیس کل بانک مرکزی در قبال پیشنهاد سخیف واهی و...
کره روز گذشته به صورت رسمی در بانک مرکزی انجام... شد ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی سالهاست... درحالی است که مسولان بانک مرکزی و وزارت خارجه در... فوراً برگردانند در دیدار عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۷۴۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


تابناک اقتصادی بررسی می‌کند
بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه... اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که رشد تولید... ۳ ۲+ درصد بوده است هر چند بانک مرکزی نرخ... اعلام نمود همچنین بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل تابستان را...
کد خبر: ۱۰۲۷۴۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت از ۵ بهمن...
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به این... ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است نخواهد داشت... نوین این بانک درخصوص شناسایی هویت تراکنش های بانکی گفت... آن بودیم که از هویت تمام تراکنش های بانکی مطمئن...
کد خبر: ۱۰۲۷۴۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


از سئول تا میرداماد
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در دیدار با قائم مقام... سال است در بانک های کره جنوبی متوقف شده است...
شده ایران در حساب های بانکی کره ای است »... های بانکی کره ای است چرا میلیارد ها دلار در... رئیس کل مرکزی کشورمان اخیرا در گفت وگویی اظهار داشت... های بانک مرکزی را تحریم کرده اند و هم اکنون...
کد خبر: ۱۰۲۷۲۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


در دیدار هیات کره‌ای با همتی چه گذشت؟
به گزارش تابناک رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با... هیات دیپلماتیک و بانکی کره جنوبی روز گذشته به ریاست... کره ای با رییس کل بانک مرکزی وارد مذاکره شد... رییس کل بانک مرکزی گفته بود که اگر کره جنوبی...
کد خبر: ۱۰۲۷۲۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


دبیر انجمن فین تک گفت با اعلام بانک مرکزی دستگاه...
همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این... قانون تکالیفی برعهده دارند متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول... مشخص شدن وضعیت تراکنش های مالی است متأسفانه بانک مرکزی... افزود نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه ای...
کد خبر: ۱۰۲۷۱۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ۱۴۰۰
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت از فروردین...
پرداخت بانک مرکزی درخصوص تعیین سقف برای چک های برگشتی... توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد وی درباره... در سامانه صیاد ثبت کنند گفت فعلاً برنامه بانک مرکزی... بانک مرکزی به دنبال این است که به صورت تدریجی...
کد خبر: ۱۰۲۷۱۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


داد و گفت که هیئت عالی بانک مرکزی جایگزین شورای...
بررسی موادی از قانون اصلاح نظام بانکی در این کمیسیون... بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شود و سیاست... های پولی و بانکی را تعیین کند وی افزود اعضای... کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اعضای هیئت عالی بانک مرکزی گفت...
کد خبر: ۱۰۲۷۱۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


وارداتی با منشأ خارجی و نیز استنکاف بانک مرکزی از... بانک مرکزی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد ...
بانک مرکزی برگزار شد و چهار موضوع ساماندهی ارز های... چک استنکاف بانک مرکزی از انجام وظیفه بازرسی قانونی و... شد خضریان افزود موضوع ابتدایی جلسه بررسی عملکرد بانک مرکزی... که بانک مرکزی با استناد به بخشنامه ستاد ملی کرونا...
کد خبر: ۱۰۲۷۱۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


طرح بانکداری جمهوری اسلامی در جلسه این کمیسیون در راستای... تقویت استقلال بانک مرکزی خبر داد ...
طرح بانکداری جمهوری اسلامی تصویب شد وی افزود در ماده... ۷ احکام مرتبط با هیات عالی بانک مرکزی مصوب شد... عالی که منجر به تقویت استقلال بانک مرکزی شده است... عالی به عنوان مهمترین مرجع تصمیم گیری در بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۷۰۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


رئیس کل بانک مرکزی گفت از نظر تخصصی ارز ۴۲۰۰...
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست امروز کمیسیون اصل... آورده است رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد... آمریکا کاهش پیدا کند رئیس کل بانک مرکزی درباره دیدار... جنوبی هم بیان کرد این مطالبات سپرده های بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۷۰۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی با توجه... از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی که... از طرف شبکه بانکی نیاز به تعامل بیشتر مشتریان دارد... بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی با اعتقاد به این...
کد خبر: ۱۰۲۷۰۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به چند نکته درخصوص...
بانک مرکزی به شرح زیر است امروز گزارش تحلیلی آذر... ماه بانک مرکزی منتشر شد دو واقعیت آماری قابل توجه... به بانک مرکزی اگرچه مطلوب بانک مرکزى نیست اما اولاً... توجه قرار گیرد و ثانیاً بانک مرکزى براى بهبودکنترل رشد...
کد خبر: ۱۰۲۶۸۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv