در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

از سوی بانک مرکزی این کشور به اقتصاد آن هستیم...
در قالب این سیاست های بانک مرکزی آمریکا حجم قابل... بانک مرکزی آمریکا و رؤسای قبلی این بانک شامل ژروم... بانک های مرکزی در قالب خلق پول انجام می دهند...
کد خبر: ۱۰۳۳۴۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱


به گزارش تابناک اقتصادی محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در... های بانکی مغناطیسی و جایگزینی با روش های پرداخت مبتنی... هوشمند همراه و ایجاد تحول دیجیتال در نظام بانکی جهان... این حوزه به همراه داشته است وی افزود بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۳۳۲۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱


بانک مرکزی انگلیس از بانک ها خواسته است آماده مواجهه... از سی ان بی سی قائم مقام بانک مرکزی انگلیس... نیز بانک مرکزی انگلیس از لازم بودن شش ماه زمان... برای آمادگی شبکه بانکی این کشور و رسیدن نرخ بهره...
کد خبر: ۱۰۳۳۱۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


رئیس کل بانک مرکزی گفت با همکاری قوه قضائیه بیش... از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده... مهر به نقل از بانک مرکزی عبدالناصر همتی در آئین... با تلاش های همکاران بخش فناوری های نوین بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۳۳۱۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


پس از یازده ماه
بین المللی پول و بانک جهانی در صدد کمک به... خبر دادند بنابراین همتی رئیس کل بانک مرکزی در بیست... روز از اولین ماه سال رئیس کل بانک مرکزی در... صرف می کنند تحلیل رئیس کل بانک مرکزی ایران در...
کد خبر: ۱۰۳۲۸۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹


ایثارگران و با دستور رییس کل بانک مرکزی و اعلام... مدیرعامل بانک صادرات مقرر شده است بدهی ایجاد شده از...
کد خبر: ۱۰۳۲۸۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹


سیاست گذاری بانک مرکزی در جنگ اقتصادی در جهت تعدیل...
به گفته رییس کل بانک مرکزی جو روانی حاکم در... به دکتر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی دوخته شده... بود در این میان افزایش تحریم های بانکی و بسته... و سایر افراد شاغل شد در این میان بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۳۲۵۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸


مدیر عامل بانک صادرات ایران در نامه به رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد
در پی دستور رییس کل بانک مرکزی به مدیرعامل بانک... و اعلام کرد احقاق حقوق بانک از طرق دیگری پی... بانک صادرات ایران به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی... کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و...
کد خبر: ۱۰۳۲۴۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷


بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال جدید ثبت چک...
به گزارش « تابناک» به نقل از بانک مرکزی با... استفاده از چک در پایگاه اطلاع رسانی بانک -بخش پرسش... چک های فعلی در شبکه بانکی کشور طبق روال سابق... اختیاری در سامانه صیاد ثبت شوند البته بانک مرکزی در...
کد خبر: ۱۰۳۲۴۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷


شده نزد بانک ها است که این میزان نسبت به... بانک مرکزی است که در مقایسه با آذر و اسفند... است از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی در پایان آذرماه...
کد خبر: ۱۰۳۲۳۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶


ایسنا بانک مرکزی در گزارشی نرخ فروش دلار در بازار... بین بانکی و بازار آزاد در پاییز سال جاری را... بازار بین بانکی معادل ۴۲۰۰ تومان فروخته می شد و... بین بانکی و بازار آزاد به ترتیب معادل ۴۲۰۰ و...
کد خبر: ۱۰۳۲۳۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶


عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی پاسخ داد
در مورد رشد نقدینگی چه می گویند بانک مرکزی با... ارقام تشکیل دهنده پایه پولی مانند بدهی دولت به بانک... مرکزی رشد ۲۷ درصدی داشته و بدهی دولت به بانک... بانک ها به بانک مرکزی که خود عامل اضافه برداشت...
کد خبر: ۱۰۳۲۳۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶


به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۳۲۳۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶


میلیارد تومان اسکناس و مسکوک منتشر شده نزد بانک ها... اسکناس و مسکوک منتشر شده نزد بانک مرکزی است که... آمارهای بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال بیانگر این است...
کد خبر: ۱۰۳۲۲۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶


در محل سابق بانک کارگشایی در خیابان فردوسی افتتاح شد... و صنایع و معادن بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول...
کد خبر: ۱۰۳۲۰۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون علیرغم فشار تحریم ها...
بانک مرکزی بیش از سقف تعیین شده در مصوبه ستاد... جاری تاکنون جمعا مبلغ ۸۷۴۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی... همان گونه که آمار فوق نشان می دهد این بانک...
کد خبر: ۱۰۳۱۹۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴


به گزارش تابناک روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد انتشار...
کد خبر: ۱۰۳۱۸۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
مجلس برای پرداخت یارانه ها مخالفت بانک مرکزی با حذف...
کد خبر: ۱۰۳۱۷۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


می شد با صحبت های شب گذشته رئیس کل بانک... مرکزی بازار امروز سبزپوش شود اما بازار کار خود را... رئیس کل بانک مرکزی در راستای کاهش سقف نرخ بهره... بین بانکی به نظر می رسد تا انتظارات کاهشی نسبت...
کد خبر: ۱۰۳۱۶۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


بانک مرکزی:
بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی...
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک... مرکزی فهرست های انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی...
کد خبر: ۱۰۳۱۶۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv