در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

گزارش بانک مرکزی درباره قیمت مسکن در بهمن ماه که...
می زند گزارش های بانک مرکزی در این زمینه خلاف... گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن ۳ ۷ درصد رشد کرد... جدید بانک مرکزی از تحولات قیمتی مسکن در شهر تهران... روی صحبت قلی خسروی با بانک مرکزی و بانک هاست...
کد خبر: ۱۰۳۷۶۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


محدودیت های ایجاد شده در بانک ها را نمی پذیریم... در این زمینه همکاری خوبی با بانک مرکزی اتفاق افتاده...
های ایجاد شده در بانک ها را نمی پذیریم در... این زمینه همکاری خوبی با بانک مرکزی اتفاق افتاده و...
کد خبر: ۱۰۳۷۴۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی
ها توسط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفت... بانک مرکزی سیاست ارزی خود را بر مبنای صیانت از... بانک مرکزی در این دوره چه سرنوشتی در انتظار متغیر... تصور نیست بانک مرکزی همچنان اعتقاد راسخ دارد که نرخ...
کد خبر: ۱۰۳۷۳۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


حساب توئیتری بانک مرکزی به سخنان روز گذشته سیدمحمود واعظی...
به گزارش تابناک به نقل از فارس حساب توئیتری بانک... مرکزی نوشت « برای جلوگیری از سوء استفاده و سوءبرداشت... مسائل تخصصی پولی وارزی به بانک مرکزی واگذار شود» به...
کد خبر: ۱۰۳۷۱۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸


قیمتی به دنبال داشته باشد که همین مسئولیت بانک مرکزی...
شکل گیری نرخ های بالا نقش دارد و نقش بانک... مرکزی در مدیریت عوامل بیرونی اقتصاد چیست و در مجموع... در نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ در دسترس بانک مرکزی... است و بخشی از آن از دسترس بانک مرکزی خارج...
کد خبر: ۱۰۳۷۱۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸


رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دلایل و ضرورت...
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دلایل و ضرورت... به نقل از بانک مرکزی عبدالناصر همتی رییس کل بانک... مرکزی گفت در خصوص لوایح پالرمو و سی اف تی... بگیرد وی اظهار داشت این موضوع جزو ضرورت های بانکی...
کد خبر: ۱۰۳۶۹۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷


مدیر عامل بانک ملی گفت تاکنون معادل ۷۰ هزار کارت... اعتباری سهام عدالت از سوی این بانک صادر شده است...
به گزارش بورس تابناک محمدرضا حسین زاده اظهار کرد بانک... می دهد در حال حاضر ۹۲ درصد خدمات این بانک... غیرحضوری است وی با بیان اینکه بانک ملی در زمینه... تکنولوژی پیشرو است گفت ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه بانک...
کد خبر: ۱۰۳۶۶۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


تشکیل شد رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از مذاکرات اخیر... از منابع بانک مرکزی در این کشورها ارائه کرد ...
اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی از توافق انجام... و روابط بانکی انرژی و ورود به دیگر ترتیبات تجاری...
کد خبر: ۱۰۳۶۴۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


رئیس کل بانک مرکزی نوشت در دیدار با سفیر ژاپن... مورد نیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد ...
کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت امروز ۴... خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع ارزی بانک... مرکزی در کره جنوبی به مقاصد مورد نظر توافق شد... و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص میزان منابع مورد انتقال...
کد خبر: ۱۰۳۶۲۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد در قانون جدید چک... سایر حساب های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک...
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی... صاحب حساب در همان بانک شود همچنین در صورت کافی... از محل سایر حساب های صادرکننده آن در همان بانک... تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها و...
کد خبر: ۱۰۳۶۲۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد حدود یک ماه...
بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد حدود یک ماه... احضار و بازداشت شده است به گزارش مهر بانک مرکزی... بخش ارزی بانک مرکزی که امروز از سوی خبرگزاری مهر... شود این بانک اطلاع دقیقی از مورد یا موارد اتهامی...
کد خبر: ۱۰۳۶۱۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


بانک مرکزی نسبت به خبر بازداشت یکی از مدیران ارشد... ارزی این بانک واکنش نشان داد ...
شد مبنی براینکه یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی... ارز های مداخله ای بانک مرکزی بازداشت شده است در... واکنش به این خبر بانک مرکزی اعلام کرد که حدود... این بانک اطلاع دقیقی از مورد یا موارد اتهامی ندارد...
کد خبر: ۱۰۳۶۰۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی بانک مرکزی روسیه... پس از مشورت با بانک های این کشور در خصوص... خواهد کرد الویرا نابلیولینا- مدیر بانک مرکزی روسیه با اشاره... به دریافت بازخورد و نظرات بانک های روسی در خصوص...
کد خبر: ۱۰۳۵۵۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱


رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر حمایت از رمز پول...
یکشنبه ای که گذشت عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی... گزارش نوشت از جمله اهداف بانک های مرکزی مختلف افزایش... حتی تغییر در معماری سیستم پولی است بانک مرکزی جمهوری... بانک مرکزی نسبت به انتشار پیش نویس سیاست نامه این...
کد خبر: ۱۰۳۵۰۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی انتخاب بهترین راهبرد...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی انتخاب بهترین راهبرد... رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که در صفحه شخصی... نسبت بانک های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول... متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است ازجمله اهداف بانک های...
کد خبر: ۱۰۳۴۵۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


جلب کرده است روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی یادداشت...
همتی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته ۲۶ بهمن ۹۹... اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک های مرکزی و رمز... متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است از جمله اهداف بانک... های مرکزی مختلف افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار بین المللی...
کد خبر: ۱۰۳۴۵۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود... بانک‎ها جنبه عامل دارد لذا شرط مندرج در قرارداد اعطای... تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل است ...
رامین فراهانی اخیرا اظهارنظر هایی توسط مقامات شبکه بانکی... بانک مرکزی و حتی دادستان کل کشور مبنی بر عدم... مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود... بانک&lrm ها جنبه عامل دارد لذا شرط مندرج در قرارداد...
کد خبر: ۱۰۳۴۳۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


وزارت نیرو بانک ها و استانداری خوزستان به منظور تأمین... داریم تا با همکاری بانک ها مشکل آب های سطحی... با قدردانی از نظام بانکی کشور به خاطر مشارکت در... بانک های کشور از همکاری با دولت را به کار...
کد خبر: ۱۰۳۴۲۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


معاون اقتصادی بانک مرکزی:
یک مقام مسئول گفت یکی از اقدامات بانک مرکزی الزام... بانک ها به نگهداری ۳ درصد از سپرده های بخش... تا ترکیب دارایی های بانک ها اصلاح شود ...
یک مقام مسئول گفت یکی از اقدامات بانک مرکزی الزام... بانک ها به نگهداری ۳ درصد از سپرده های بخش... تا ترکیب دارایی های بانک ها اصلاح شود به گزارش... مهر به نقل از ایبِنا پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک...
کد خبر: ۱۰۳۴۰۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


چهار صفر بحث های بسیاری میان اقتصاددانان مطرح است بانک... مرکزی نخستین بار در مرداد سال جاری با رونمایی از...
حذف شده اند مسئولان بانک مرکزی به این اسکناس های... سوی بانک مرکزی رونمایی شده است درواقع شکل جدید اسکناس... بانک مرکزی و همچنین رفرم پولی مسکوکات بتدریج جای اسکناس... رفته است به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۳۴۰۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv