در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

ابهام در پشتوانه کارشناسی یک تصمیم بحث برانگیز
کد خبر: ۱۰۳۹۳۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


کلان است ما از بانک مرکزی تقاضا داریم نرخ های...
توان به کاهش نرخ سود بین بانکی اشاره کرد رئیس... است ما از بانک مرکزی تقاضا داریم نرخ های بازدهی...
کد خبر: ۱۰۳۹۳۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


سوی بانک مرکزی طی چند روز گذشته اتفاق افتاد با... مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با... برخی فعالان این حوزه این اقدام بانک مرکزی را زیر... این باره با انتقاد شدید از این اقدام بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۳۹۳۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


در پشت این اسکناس توسط بانک مرکزی منتشر شد ...
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۳۹۳۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی
جاری مثبت گزارش شد همچنین امروز رئیس کل بانک مرکزی... بانک مرکزی طی یک یادداشت اینستاگرامی درباره بودجه ۱۴۰۰ به... ساختار اداره بانک مرکزی با هدف تقویت استقلال و نیز... پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است اعداد و ارقام بودجه مصوب...
کد خبر: ۱۰۳۹۳۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


تشدید کنترل ترازنامه بانک ها است و این شاید در...
به گزارش تابناک اقتصادی عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی... همزمان در صدد تصویب طرحی برای اصلاح ساختار اداره بانک... مرکزی با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک... مرکزی است اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرہ های...
کد خبر: ۱۰۳۹۲۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با غیرفعال کردن حدود ۲...
به گزارش تابناک از بانک مرکزی این نهاد بر اساس... ادامه دارد بنابر اعلام معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۳۹۲۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با غیرفعال کردن حدود ۲...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با غیرفعال کردن حدود ۲... است به گزارش ایسنا بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱... بنابر اعلام معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی تا کنون...
کد خبر: ۱۰۳۹۲۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


نشست مشترک وزیر اقتصاد و کارآفرینان عضو مجمع کارآفرینان ایران؛
مناسب از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی را تشریح... به عدم اعطای تسهیلات از سوی شعبات بانک ها در... استان ها اظهار داشت در حال حاضر شعب بانک ها... حضور داشت و نسبت به دوگانه بودن سیاست های بانک...
کد خبر: ۱۰۳۹۱۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶


رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛
همتی گفت در پایان هفته گذشته با اقداماتی که بانک... مرکزی در مدیریت بین بانکی خصوصا استفاده از عملیات ریپو... انجام داد میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹ ۷...
رئیس کل بانک مرکزی گفت در پایان هفته گذشته با... اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی خصوصا استفاده... از عملیات ریپو انجام داد میانگین نرخ سود بین بانکی... عبدالناصر همتی در یادداشتی نوشت نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک...
کد خبر: ۱۰۳۸۸۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵


طبق اعلام همتی
رئیس کل بانک مرکزی گفت در پایان هفته گذشته با... اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی خصوصا استفاده... از عملیات ریپو انجام داد میانگین نرخ سود بین بانکی...
محاسبات آماری بانک مرکزی نشان می دهد رشد سه ماهه... ضرورت افزایش نرخ سود برنامه بانک مرکزی برمبنای قرار دادن... وی در پایان هفته گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی... در مدیریت بین بانکی خصوصا استفاده از عملیات ریپو انجام...
کد خبر: ۱۰۳۸۸۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵


تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۱۰ ماهه ابتدای سالجاری به...
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا طبق اعلام بانک... مرکزی تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه... برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است... تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه های بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۳۸۶۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها...
به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی داود محمدبیگی... مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت از ابتدای سال... در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند ضمن اینکه برای... های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک...
کد خبر: ۱۰۳۸۱۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


وضعیت بازارهای موازی اظهار کرد طبق گزارش بانک مرکزی بازار...
کد خبر: ۱۰۳۸۱۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت بر اساس...
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی افزود در سال... پرداخت بانک مرکزی گفت به علت پشتوانه نداشتن رمز ارز... های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه آینده رمز ارز... مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام...
کد خبر: ۱۰۳۸۰۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


رئیس کل بانک مرکزی گفت آنچه از سال١٣٩٧ تاکنون در...
کل بانک مرکزی در آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی... مسکن انقلاب اسلامی در بانک مرکزی برگزار شد گفت نظام... بانکی علی رغم شرایط سخت اقتصادی ناشی از فشار تحریم... است رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت یک...
کد خبر: ۱۰۳۸۰۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ایجاد شده است ...
پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ایجاد شده است در این... صفحه کلیه اطلاعیه ها و مصاحبه های رسمی بانک مرکزی... بانک مرکزی به شماره تماس 2706 پاسخگوی هموطنان گرامی در...
کد خبر: ۱۰۳۷۸۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
فیلم انتخابات الکترونیکی منتفی شد واکنش توئیتری بانک مرکزی به...
کد خبر: ۱۰۳۷۷۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


گزارش بانک مرکزی درباره قیمت مسکن در بهمن ماه که...
می زند گزارش های بانک مرکزی در این زمینه خلاف... گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن ۳ ۷ درصد رشد کرد... جدید بانک مرکزی از تحولات قیمتی مسکن در شهر تهران... روی صحبت قلی خسروی با بانک مرکزی و بانک هاست...
کد خبر: ۱۰۳۷۶۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


محدودیت های ایجاد شده در بانک ها را نمی پذیریم... در این زمینه همکاری خوبی با بانک مرکزی اتفاق افتاده...
های ایجاد شده در بانک ها را نمی پذیریم در... این زمینه همکاری خوبی با بانک مرکزی اتفاق افتاده و...
کد خبر: ۱۰۳۷۴۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv