در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

اقتصاد فضای مجازی/ آمریکا و چین در صدر بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۴۵۰۲۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


همتی:
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عبور کشور از...
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عبور کشور از... برنامه گفتگوی آزاد با جمعی از اقتصاددانان پیرامون عملکرد بانک... مرکزی با بیان اینکه همه ما نیاز به نقد داریم... بانک مرکزی اظهارداشت دوستان حق دارند انتقاد کنند و من...
کد خبر: ۱۰۴۴۹۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
دستورکار انتخاباتی مذاکره وین خواسته های همتی از بانک جهانی...
کد خبر: ۱۰۴۴۷۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹


قائم مقام بانک مرکزی: تورم ۱۴۰۰ حداکثر ۲۰ درصد است
است ضمن اینکه قائم مقام بانک مرکزی هم تورم سالجاری...
مقام بانک مرکزی هم گزارشی از وضعیت شاخص های مختلف... مجلس اظهار کرد مطابق پیش بینی بانک مرکزی درصورتی که...
کد خبر: ۱۰۴۴۴۷۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


یک اقتصاددان مطرح کرد
است و این سه نظام کلیدی نظام بانکی مالیاتی و...
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد رییس کل بانک... مرکزی در پست جدید اینستاگرامی خود با اشاره به کاهش... فشار ها به درآمد ارزی و تجارت و مبادلات بانکی... بود و بانک مرکزی در این مدت به کمک سایر...
کد خبر: ۱۰۴۴۴۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد آزمایشات خود برای امکان سنجی...
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد آزمایشات خود برای امکان سنجی... گزارش مهر به نقل از راشاتودی بانک مرکزی ژاپن اعلام... ملی را آغاز کرده است این اقدام بانک مرکزی ژاپن... هم راستا با همتایان دیگر این بانک در عرصه بین...
کد خبر: ۱۰۴۴۳۴۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


صندوق بین المللی پول بانک جهانی و رؤسای بانک های... مرکزی عضو به صورت مجازی برگزار شد ...
سیما جلسه رؤسای بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی «... بین المللی پول به ریاست رئیس کل بانک مرکزی کشورمان... بین المللی مانند « صندوق بین المللی پول» « بانک... جهانی» و « بانک های توسعه ای چندجانبه» از اقتصاد...
کد خبر: ۱۰۴۴۳۱۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


جلسه روسای بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی گروه ۲۴... پول به ریاست دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی... و با حضور روسای صندوق بین المللی پول و بانک...
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از بانک مرکزی بررسی... المللی پول» « بانک جهانی» و « بانک های توسعه... و بانک جهانی است ...
کد خبر: ۱۰۴۴۱۴۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


اجازه سرمایه گذاری به بانک ها داده شده و این... انتشار اوراق که باید با کنترل بازار باز بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۴۴۱۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


کل بانک مرکزی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت... به درآمدارزی و تجارت و مبادلات بانکی بین المللی میتوانست... بود بانک مرکزی به کمک سایر بخش ها ازهمه توان...
کد خبر: ۱۰۴۴۰۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


رییس کل بانک مرکزی گفت قدرت خرید مردم با حرف...
رییس کل بانک مرکزی گفت قدرت خرید مردم با حرف... و تجارت و مبادلات بانکی بین المللی می توانست اقتصاد... تاب آوری کشور فوق العاده بود همتی افزود بانک مرکزی... رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد قبلاً گفتم ناگفته هایی...
کد خبر: ۱۰۴۴۰۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


رئیس سازمان تحقیقات بانک مرکزی چین می گوید تقاضا برای...
سازمان تحقیات بانک مرکزی چین می گوید افزایش اخیر قیمت... به روی آوردن روز افزون بانک های مرکزی در کشورهای... نیز تعطیل شده اند بانک مرکزی چین استفاده از یوآن...
کد خبر: ۱۰۴۳۸۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


بدنبال اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تاثیر تسعیر... بانک مرکزی تا به حال چیزی نگفته است و حالا...
مطلب ایراد شده توسط رئیس کل بانک مرکزی موضوع جدیدی... به آثار منفی آن تذکر داده است رئیس کل بانک... مرکزی در پست ۸ ماه پیش خود تحت عنوان نکاتی... گرفت می نویسد قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی بایستی در...
کد خبر: ۱۰۴۳۷۷۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


به گزارش تابناک به نقل از تسنیم براساس آمار بانک... مرکزی بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک...
کد خبر: ۱۰۴۳۷۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


رییس کل بانک مرکزی گفت انتظار داریم صندوق بین المللی...
به گزارش « تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک... مرکزی عبدالناصر همتی عصر امروز و درجلسه مجازی که در... پول و بانک جهانی و با حضور رییس صندوق بین... المللی پول وزرا روسای کل بانک های مرکزی و روسای...
کد خبر: ۱۰۴۳۵۵۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۳


طبق اعلام بانک مرکزی در ۱۲ ماهه پارسال متوسط قیمت... تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این...
کد خبر: ۱۰۴۳۴۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲


گفت‌وگو با عبدالناصر همتی؛
کمک نکردن بانک ها و نظام بانکی به تولید را... معنای اصلاح کردن نظام بانکی و اصلاح کردن گمرک و... عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی انجام داده است چرا... نباید این را بگوییم من به عنوان رئیس بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۴۳۴۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲


کارشناس بازار سرمایه درباره سیاست های پولی و مالی بانک... مرکزی موثر در بازار سرمایه توضیحاتی ارائه کرد ...
درباره سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی درباره بازار... سرمایه اظهار کرد به دلیل حضور رئیس کل بانک مرکزی... کنترل نرخ بهره بین بانکی یا نرخ موثر در اعطای... تسهیلات و سپرده هاست توسط بانک مرکزی اتخاذ می شود...
کد خبر: ۱۰۴۳۴۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲


مسعود دانشمند دبیر کل اسبق خانه اقتصاد بررسی کرد
ثبات اقتصادی قرار داشته باشیم یادآور شد الان بانک مرکزی... به اصطلاح نرخ سود بانکی را کاهش داده تا از...
سود بین بانکی همچنان ادامه دارد دراین رابطه رئیس کل... بانک مرکزی گفته است با اقدام هایی که بانک مرکزی... در مدیریت بین بانکی به خصوص استفاده از عملیات ریپو... انجام داده میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹ ۷...
کد خبر: ۱۰۴۳۳۲۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱


پس از برکناری رییس بانک مرکزی؛
رئیس جمهور ترکیه ۱۰ روز پس از اخراج رئیس بانک... مرکزی ترکیه امروز سه شنبه معاون بانک مرکزی مورات ستینکایا...
اخراج رئیس بانک مرکزی ترکیه امروز سه شنبه معاون بانک... مرکزی مورات ستینکایا را هم اخراج کرد به گزارش تابناک... اردوغان ۱۰ روز پس از اخراج رئیس بانک مرکزی ترکیه... امروز سه شنبه معاون بانک مرکزی مورات ستینکایا را هم...
کد خبر: ۱۰۴۳۲۱۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv