در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

خود در ایران باشد سیگنال مثبت بانک مرکزی به سرمایه... گذاری در بورس در همان روزها بود که بانک مرکزی... دستورالعمل شفاف سازی تراکنش بانکی اشخاص را صادر و در... بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط...
کد خبر: ۱۰۴۸۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶


فعالان بازار سرمایه در نامه ای به بانک مرکزی اعلام... کردند بانک مرکزی در حمایت از بازار سرمایه به عنوان...
بانک مرکزی راه حل هایی را ارائه کردند متن کامل... سایر نهاد های حاکمیتی به خصوص بانک مرکزی در راستای... بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین ارکان صیانت از... ثروت ملی برخلاف سیاست های سایر بانک های مرکزی کشور...
کد خبر: ۱۰۴۸۲۹۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶


مهمترین پروژه های بانک مرکزی در راستای ارتقای شفافیت سامانه... برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی... به شبکه بانکی اعلام شود با اجرای این پایگاه داده... در بانک مرکزی تراکنش های افرادی که این کد را...
کد خبر: ۱۰۴۸۲۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶


در ایران باشد سیگنال مثبت بانک مرکزی به سرمایه گذاری... در بورس در همان روزها بود که بانک مرکزی دستورالعمل... شفاف سازی تراکنش بانکی اشخاص را صادر و در آن... میلیون تومان برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش های بانکی...
کد خبر: ۱۰۴۸۲۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶


شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بانک مرکزی شاپرک در گفتگو با... پذیرش کارت های بانکی به سازمان امور مالیاتی رخ نداده... بانک های اطلاعاتی خود است وی افزود پس از مصوبه... مالیاتی نهادها و دستگاه های دیگری از جمله بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۴۸۰۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵


یک کارشناس بازار سرمایه گفت تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی یکی... از مهم ترین عواملی است که نه تنها حمایت بانک... مرکزی از بازار سرمایه را نشان نمی دهد بلکه به...
بانک مرکزی صرفاً مختص به این روزها نیست گفت شاید... بازار سرمایه باشد قانونی که رئیس کل بانک مرکزی را... بازار سرمایه همانند بانک مرکزی برای اعمال سیاست های صحیح... حدود زیادی به رؤسای مختلف بانک مرکزی جسارت داده است...
کد خبر: ۱۰۴۷۹۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴


رئیس سازمان صدا و سیما رئیس کل بانک مرکزی و...
کد خبر: ۱۰۴۷۸۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴


استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) مطرح کرد؛
ندری معتقد است اینکه بانک مرکزی تلاش می کند که... بانک ها تشویق شوند تا به سمت عملیات ریپو حرکت... یعنی اولا ترازنامه بانک ها اصلاح می شود دارایی های... غیرنقد یا همان دارایی های منجمد از ترازنامه بانک ها...
کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای تامین مالی بانک ها... مهم در اصلاح ترازنامه بانک ها و خروج دارایی های... به جایگاه عملیات ریپو در بانکداری دنیا گفت بانک ها... اختیار دارند را با یک قیمت مشخصی به بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۴۷۰۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


کارشناس بازار سرمایه گفت افزایش نرخ تسعیر ارز در بانک...
ارز بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با... تصریح کرد تفاوت نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی و... تسعیر ارز به نرخ بانک مرکزی نتیجه مبادلات ارزی کمتر... و در نتیجه بانک ها سود کمتری گزارش می کنند...
کد خبر: ۱۰۴۶۹۷۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


رئیس کل بانک مرکزی گفت بانکها باید به نرخ های... این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد...
به گزارش « تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک... مرکزی دکتر همتی در نخستین جلسه دوره ای خود در... سال ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانکها سال گذشته را از... کشورمان حادث شد شاخص های نظام بانکی به سمت بهبود...
کد خبر: ۱۰۴۶۶۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


در گفت‌وگو با یک کارشناس اقتصادی بررسی شد
دکتر کامران ندری گفت بانک مرکزی با دریافت سیاهه های... نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی در چهل سال گذشته خواهید... افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است ...
این دولت حتی در بدترین شرایط از بانک مرکزی استقراض... نکرده است رئیس کل بانک مرکزی اما در فروردین ماه... مساله واکنش نشان داد و بانک مرکزی را بدهکار دولت... نماند اصل ماجرا چیست و آیا بانک مرکزی به دولت...
کد خبر: ۱۰۴۶۵۹۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


بانک مرکزی به دنبال اعتراض این بانک به صندوق بین... المللی پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی ضمن ابزار... اشکالات نیز پیگیری های لازم از طرف بانک مرکزی انجام...
کد خبر: ۱۰۴۶۳۳۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷


رئیس کل بانک مرکزی ضمن تکذیب ادعای نوبخت درباره بدهی... این بانک به دولت اعلام کرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹...
کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود... این که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است ۱- پرواضح... است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و... نخواهد شد کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۴۶۱۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


رئیس کل بانک مرکزی ضمن تکذیب ادعای نوبخت درباره بدهی... این بانک به دولت اعلام کرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹...
به گزارش تابناک اقتصادی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی... رسانه ها منتشر شده است مبنی بر این که بانک... مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است ۱- پرواضح است که بانک... مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد کافی...
کد خبر: ۱۰۴۶۱۵۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


اطلاع رسانی پیامکی به گیرنده چک باید اجرایی شود
کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون جدید... چک گفت مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند...
که بانک مرکزی می بایست در آذر ۹۹ انجام می... نشد وی ادامه داد در نهایت بانک مرکزی آمادگی خود... بانک مرکزی باید با نظارت مضاعف نواقص احتمالی اجرای قانون... جلسات کمیسیون اصل ۹۰ که با حضور مسئولان بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۴۵۹۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی یک خطای فاحش...
تلاش مضاعف بانک مرکزی دراین عرصه ونیز همراهی صادر کنندگان... و چشم انداز بهتر اقتصادایران است رئیس کل بانک مرکزی... اشخاص مختلفی راجع به ارز های ایران در بانک های... و وضعیت آن ها در اختیار بانک مرکزی است اظهارات...
کد خبر: ۱۰۴۵۸۴۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


با تمهیدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی محدودیت الزام استفاده از... کارت بانکی متعلق به صادرکننده دسته چک در زمان ثبت... شبکه بانکی و بهره مندی از رمز دوم پویا چک...
کد خبر: ۱۰۴۵۳۸۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


حذف ۴ صفر از پول ملی که از سوی بانک... مرکزی با کم رنگ کردن صفرهای اسکناس در سال گذشته...
کل بانک مرکزی پیرامون لایحه حذف ۴ صفر از پول... مقامات مسئول در بانک مرکزی اعلام می کنند که تمامی... پول ملی برطرف شده و کار از نظر بانک مرکزی... دارد که هفته گذشته جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک...
کد خبر: ۱۰۴۵۲۸۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


رییس بانک مرکزی گفت در پایان سال ۹۸ و در...
به گزارش « تابناک» عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در... بود وی گفت تا زمانی که بانک ها را بتوان... در مسیر هستیم و بخش مهمی از وقت رییس بانک... مرکزی روی این موضوع متمرکز شده است خیلی از مشکلات...
کد خبر: ۱۰۴۵۰۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


جدید رییس بانک مرکزی آمریکا باعث اطمینان خاطر بیشتر معامله... با بیان اینکه بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای مدیریت... را تشدید کند بانک مرکزی وارد عمل شود در مدل... ارشد بازار سرمایه در بانک میتسوبیشی - گفت به طور...
کد خبر: ۱۰۴۵۰۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv