در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رئیس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد ایستادگی و همت ملت... کشاورزی و نیز رشد تسهیلات سرمایه در گردش بانک ها... اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است...
کد خبر: ۱۰۲۱۰۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


نماینده سابق مجلس مدیریت منابع ارزی از سوی بانک مرکزی...
اشاره به سختی کار بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی... شده مدیریت منابع ارزی توسط بانک مرکزی کار بسیار سختی... در راستای مدیریت هزینه های ارزی بانک مرکزی تلاش می... نظارت بانک مرکزی بازنمی گردد و در نهایت منابع ارزی...
کد خبر: ۱۰۲۱۰۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت...
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی سازمان... شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد این افراد با دریافت...
کد خبر: ۱۰۲۰۹۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


رئیس کل بانک مرکزی گفت کنترل ترازنامه بانک ها مطابق... بانک مرکزی کنترل خواهد شد ...
جلسه دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن... بر ضرورت پایبندی بانک ها به نرخ های سود مصوب... روان شدن فعالیت ها در بازار بین بانکی موثر بوده... و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته...
کد خبر: ۱۰۲۰۸۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


به بهانه تحت تعقیب قرار گرفتن چند مالک سایت قمار و شرط بندی
انسداد درگاه های پرداخت بانکیِ مورد استفاده توسط کلاهبرداران شیادان...
کد خبر: ۱۰۲۰۷۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


بعد از آنکه آمارهای عجیب رئیس کل بانک مرکزی در... فنی گمرک ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه صاحبان کالا...
به گزارش خبرگزاری تسنیم نیمه آبان ماه سال جاری بانک... مرکزی با انتشار اطلاعیۀ رسمی اعلام کرد " از ابتدای... سال تا پایان مهرماه این بانک حدود 20 میلیارد دلار... کل بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است مهرداد جمال...
کد خبر: ۱۰۲۰۷۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


بانک مرکزی اروپا با توجه به وضع محدودیت های قرنطینه...
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی بانک مرکزی... دیگر تمدید کرد تا به پایان مارس ۲۰۲۲ برساند بانک... مرکزی اروپا در بیانیه خود در پایان نشست فرانکفورت اعلام... کرد هیأت مدیره بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت بسته کمک...
کد خبر: ۱۰۲۰۷۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


سیستم بانکی به همان شکل سابق چک هایی را که...
به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی این بانک... بانکی نیز به همان شکل سابق آن ها را کارسازی...
کد خبر: ۱۰۲۰۶۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱


بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید... کند به گزارش مهر بانک مرکزی طی اطلاعیه شماره ۴... می توانند از طریق درگاه های بانکی و یا برنامک... صادرکننده چک می تواند با مراجعه به بانک افتتاح کننده...
کد خبر: ۱۰۲۰۶۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


در ششم خرداد ماه سال جاری بود که بانک مرکزی...
همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یک یادداشت اینستاگرامی از... بانک مرکزی طی اطلاعیه ای که در 6 خرداد ماه... تورم ۲۲ درصد توسط بانک مرکزی در سال آینده محقق... خواهد شد یا خیر و ایشان در پاسخ گفتند بانک...
کد خبر: ۱۰۲۰۴۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه هایی که مرتبط با قمار...
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک... مرکزی تشکیل کارگروه تخصصی همکاری با پلیس فتا و مرکز... بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در... اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد به بیان بهتر در یک...
کد خبر: ۱۰۲۰۴۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


گزارش ایسنا طبق آمار بانک مرکزی بالغ بر ۶ میلیارد...
کد خبر: ۱۰۲۰۱۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


کل بانک مرکزی بیان شد که صادرات غیرنفتی کشور را... را هم رئیس کل محترم بانک مرکزی ۲۵ میلیارد دلار...
کد خبر: ۱۰۲۰۰۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


رییس کل بانک مرکزی گفت تورم در ماه های اخیر...
تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم رییس کل بانک... مرکزی با اشاره به آمار های تجارت کشور گفت در... ارز رییس کل بانک مرکزی گفت یک عده کالاهای خود... ناقص می دهند و می گویند بانک مرکزی ارز نمی...
کد خبر: ۱۰۱۹۹۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری؛
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پیش بینی می... شده اظهار داشت بانک مرکزی هدف گذاری تورمی را براساس... از این پیچ گذر خواهیم کرد رییس کل بانک مرکزی... کل بانک مرکزی تصریح کرد کسانی که فکر می کردند...
کد خبر: ۱۰۱۹۸۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


ارز با بانک مرکزی می دانند اما "مصوبه 12 آبان... اصرار داشت اما بانک مرکزی و دولت زیر بار نمی...
کد خبر: ۱۰۱۹۷۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


رئیس کل بانک مرکزی گفت از آنجا که خرید واکسن...
مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا درهنگام انتقال...
کد خبر: ۱۰۱۹۷۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


رئیس کل بانک مرکزی تلاش های صورت گرفته برای خرید... مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام... انتقال بدهد رئیس کل بانک مرکزی افزود صندوق بین المللی...
کد خبر: ۱۰۱۹۷۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


براساس گزارش بانک مرکزی ارزش چک های مبادله شده سامانه... گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به خود... از مبلغ ثبت شده در سامانه های بانک مرکزی است... در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی...
کد خبر: ۱۰۱۹۳۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


تولیدکنندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی تا پایان امسال...
به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی همتی رئیس... کل بانک مرکزی اعلام کرد بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی... همتی از بانک های کشور خواست همکاری لازم را با...
کد خبر: ۱۰۱۹۳۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv