در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

بانک مرکزی اعلام کرد:
بانک مرکزی اعلام کرد آذرماه نقطه عطفی در روندهای قیمتی...
بانک مرکزی اعلام کرد آذرماه نقطه عطفی در روندهای قیمتی... ۸ ماه کاهش یافت به گزارش مهر بانک مرکزی در... بانک مرکزی حکایت از افت قیمت مسکن تهران در آذرماه...
کد خبر: ۱۰۲۴۰۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک...
اگرچه بانک های مرکزی دنیا هنوز هم برای ورود به... در ایران نیز بانک مرکزی با تعیین مسیر تنظیم گری... و به کارگیری رمزپول بانک مرکزی گام های مؤثری را... اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در گفتگوی مشروح با...
کد خبر: ۱۰۲۳۶۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵


رییس کل بانک مرکزی به چگونگی رفع مشکل خرید واکسن...
کد خبر: ۱۰۲۳۶۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵


رئیس کل بانک مرکزی از حل شدن مشکل خرید واکسن...
به گزارش « تابناک» عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی... اولیه برای انتقال از حساب یک بانک غیر از منابع... بانک مرکزی در کره بامداد امروز دریافت شد و دستور... زمینه بی وقفه ادامه دارد بانک مرکزی ایران برای خرید...
کد خبر: ۱۰۲۳۴۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴


بانک مرکزی اعلام کرد نتیجه سی امین مرحله حراج اوراق...
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی... برگزاری سی امین مرحله از این حراج شش بانک سفارش... در سامانه های بازار بین بانکی ثبت کردند وزارت امور... اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش درخواست پنج بانک با...
کد خبر: ۱۰۲۳۱۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


از جمله بانک مرکزی این کشور را به لیست تحریم...
آمریکاهفت شخص و دَه نهاد سوری از جمله بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۳۰۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رئیس... مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است...
بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رئیس... مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است... به گزارش ایسنا اعمال محدودیت های جدید بانک مرکزی برای... کرد رزم حسینی تاکید کرده بود که تصمیم بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۳۰۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


دهد که در ماجرای اخیر پیش آمده بین بانک مرکزی...
دهد که در ماجرای اخیر پیش آمده بین بانک مرکزی... از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران بانک مرکزی به... های اعلام شده از سوی از بانک مرکزی برای ایفای... اعتراض خود را به تصمیمات این بانک اعلام کرد در...
کد خبر: ۱۰۲۳۰۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


بانک مرکزی عراق ارزش دینار مقابل دلار را ۲۳ درصد...
محسوس درآمدهای ارزی مواجه کرده است بانک مرکزی این کشور... بزرگ نفتی منطقه محسوب می شود طبق اعلام بانک مرکزی... اقتصادی انجام داده و اقدام اخیر بانک مرکزی می تواند... یافته بود نیروهای امنیتی عراقی در اطراف مقرهای بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۲۶۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


و نقل با منفی ۰ ۱ درصد بوده است بانک... مرکزی کانادا تا پیش از بحران کرونا بر خلاف همتای... بانک اعلام کرده است که تحت تاثیر شیوع کرونا و...
کد خبر: ۱۰۲۲۳۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


بر اساس آمارهای بانک مرکزی سپرده های بانکی ۳۶ درصد... و مانده تسهیلات بانکی هم 35 2 درصد در پایان...
به گزارش « تابناک» به نقل از بانک مرکزی گزارش... بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان... است بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل... تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات...
کد خبر: ۱۰۲۲۱۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


موجب شد تا سودهای بانکی بی معنا شده و سرمایه... ها جهت کسب سود بیشتر از بانک ها خارج شوند... گزارش های بانک مرکزی استخراج شده است همان گونه که... افزایش یافته است توپ افزایش قیمت در زمین بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۱۷۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


رییس کل بانک مرکزی گفت تاکنون ارز چهار هزار و... را با خود به همراه داشته باشد رییس کل بانک... مرکزی افزود تاکنون ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کمک... کند رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ۱۱ هزار و...
کد خبر: ۱۰۲۱۷۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


به گزارش تابناک به نقل از تسنیم رئیس کل بانک... مرکزی درباره نامه رهبر معظم انقلاب در خصوص بودجه ۱۴۰۰...
کد خبر: ۱۰۲۱۷۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


سرانجام بانک مرکزی کشورمان دست به کار شد
آن گونه که معاون بانک مرکزی گفته با قوت و...
اند و در این مسیر به تاکید مقام عالی بانک... مرکزی کشورمان چندین هزار میلیارد تومان از جیب مردم زده... به تعبیر معاون فناوری های نوین بانک مرکزی کشورمان «... محرمیان معاون بانک مرکزی کشورمان گفته با قوت و قدرت...
کد خبر: ۱۰۲۱۵۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


تابناک اقتصادی بررسی می‌کند؛
23 آذر 99 بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک... مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت "گزارش امروز... اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که... رشد اقتصادی مثبت از دریچه نگاه بانک مرکزی می باشد...
کد خبر: ۱۰۲۱۵۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


را داشته اند به گزارش ایسنا طبق اعلام بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۱۴۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


گفت‌وگو با کامران ندری؛
خود از بانک مرکزی استقراض کند رشد پایه پولی و... بانک مرکزی و چاپ اسکناس به منظور جبران کسری بودجه... عنوان استقراض دولت از بانک مرکزی نداریم بلکه دولت ها... به صورت غیرمستقیم به سراغ استقراض از منابع بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۰۲۱۲۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


به بهانه داغ شدن چندباره یک بحث در فضای مجازی
درگاه بانکی پول واریز کرد و گرفتار قمار و مصائب... مجهز به درگاه های پرداخت بانکی هستند درست مثل سایت... گرفت که به هیچ عنوان نتوانند از درگاه های بانکی... بانک مرکزی کشورمان در تهران رقم بخورد و امثال پلیس...
کد خبر: ۱۰۲۱۲۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


تاملی بر اظهارات جنجالی یک نماینده مجلس
پیش رئیس بانک مرکزی کشورمان بر ممکن نبودن واریز این...
کد خبر: ۱۰۲۱۰۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv