در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

میزان سپرده ها و تسهیلات بانکی تا پایان مهرماه سال...
میزان سپرده ها و تسهیلات بانکی تا پایان مهرماه سال... درصد افزایش یافته است به گزارش ایسنا براساس گزارش بانک... مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیلات ریالی... و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان...
کد خبر: ۱۱۰۰۰۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹


معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی
تفاهم نامه ای بین وزارت اقتصاد وزارت صمت و بانک... مرکزی برای موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید امضا شد... منجر به کاهش فشار بر سیستم بانکی و خلق پول... بانک مرکزی و مجموعه ی شبکه بانکی کشور کار می...
کد خبر: ۱۱۰۰۰۶۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹


بانک مرکزی مصوبه جلسه اخیر کمیته موضوع ماده ۲ را...
روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه مصوبه فوق به شرح زیر...
کد خبر: ۱۰۹۹۹۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹


بانک مرکزی ایران در حالی از راه اندازی فاز آزمایشی... رمزپول بانک مرکزی ایران با عنوان رمزریال خبر می دهد...
به گزارش بورس تابناک بانک مرکزی ایران در حالی از... راه اندازی فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی ایران با عنوان... از بانک ها و سازمان های واسطه می دهند زمانی... دیجیتالی کشور توسط پست بانک و عرضه به نظام بانکی...
کد خبر: ۱۰۹۹۷۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸


بانک مرکزی امروز دوشنبه ۲۷ دی نرخ رسمی ۴۶ ارز...
به گزارش تابناک بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را...
کد خبر: ۱۰۹۹۵۹۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷


رئیس کل بانک مرکزی معاونان ارزی نظارت و بین الملل... بانک مرکزی را تغییر داد ...
رئیس کل بانک مرکزی در احکامی جداگانه افشین خانی را... بانک مرکزی منصوب کرد به گزارش تابناک اقتصادی به نقل... همچون عضو هیات عامل و معاون امور بین الملل بانک... صادرات ایران رئیس و معاون اداره کل ارز بانک صادرات...
کد خبر: ۱۰۹۹۴۴۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶


اخیرا اخباری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانک... ها منتشر شده است که دبیر شورای هماهنگی بانک های... بانک ها در سال جاری خبر داد ...
اخیرا اخباری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانک... ها منتشر شده است که دبیر شورای هماهنگی بانک های... بانک ها در سال جاری خبر داد به گزارش تابناک... عدم توقف پرداخت تسهیلات در بانک ها اظهار کرد بانک...
کد خبر: ۱۰۹۹۳۹۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶


رئیس کل بانک مرکزی در برنامه «نگاه یک»
به گزارش تابناک اقتصادی علی صالح آبادی رئیس کل بانک... مرکزی در برنامه نگاه یک درباره وضعیت شاخص های اقتصادی... از بانک مرکزی دریافت کرده بود در حوزه کالاهای اساسی... پیدا کرده است رییس کل بانک مرکزی یادآور شد سه...
کد خبر: ۱۰۹۹۲۹۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶


براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل و حداکثر انتقال وجه...
جدید بانک مرکزی حداقل و حداکثر انتقال وجه در سامانه... مصوبه کمیسیون پولی و بانکی بانک مرکزی در راستای رسالت...
کد خبر: ۱۰۹۹۱۱۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵


با وجود ادعاهای چندی پیش رئیس بانک مرکزی آمریکا مبنی...
است جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا با وجود اینکه... در جلسه استماع نامزدی برای دومین دور ریاست بانک مرکزی... آمریکا گفت بانک مرکزی فدرال هر آنچه در توان دارد...
کد خبر: ۱۰۹۸۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۳


عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک ها از تردد... متعدد مدیر عامل دو تابعیتی یک بانک خصوصی به انگلستان...
آرا شاوردیان عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک ها... از اطلاعات پولی و بانکی کشور موجب شده تا نمایندگان... افراد دوتابعیتی و مقیم خارج کشور در بخش بانکی کشور... مدیرعامل بانک خصوصی که تردد های متعددی به انگلستان دارد...
کد خبر: ۱۰۹۸۶۷۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲


بانک مرکزی را صادر کرد ...
ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور را صادر کرد... خواستار اجرای حکم ممنوعیت سفر رئیس بانک مرکزی آقای ریاض... پرونده ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان در فرانسه لوکزامبورگ... دلار از بانک مرکزی لبنان متهم شده است ...
کد خبر: ۱۰۹۸۵۱۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲


نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از مهمترین شاخص...
به نرخ بهره بین بانکی وزیر اقتصاد در بسته پیشنهادی... بانکی و بازار سرمایه و نیز اقدامات نظارتی که بانک... مرکزی باید در جهت کنترل متغیرهای پولی انجام دهد پرداخته... می شود پیشران های نرخ بهره بین بانکی در بازار...
کد خبر: ۱۰۹۸۲۴۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰


بانک مرکزی به دلیل نبود شفافیت در وضعیت سهامداری بانک... بانک را به تعویق انداخت ...
بانک مرکزی به دلیل نبود شفافیت در وضعیت سهامداری بانک... بانک را به تعویق انداخت به گزارش مهر بانک مرکزی... شفاف سازی وضعیت سهامداری بانک آینده برگزاری مجامع عمومی این... بانک را به تعویق انداخت براساس اطلاعیه بانک مرکزی که...
کد خبر: ۱۰۹۷۹۴۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹


نادعلی گفت بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه ریزی جدیدی... بانکها نظارت موثرتر داشته باشد ...
نادعلی گفت بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه ریزی جدیدی... بانکها نظارت موثرتر داشته باشد به گزارش تابناک اقتصادی به... بانک مرکزی با اشاره به تکلیف ۳گانه رئیس جمهوری برای... بانک مرکزی گفت نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانکها خروج...
کد خبر: ۱۰۹۷۶۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۷


بانک مرکزی که پیش از این بارها معافیت فرش دستباف...
کد خبر: ۱۰۹۷۴۴۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۶


عنوان صحت ندارد به گزارش تابناک اقتصادی یک مسئول بانک... مرکزی به ایبِنا گفت تغییری که در سرفصل سهمیه ارزهای... معادل ارز تعیین شده براساس ابلاغیه بانک مرکزی درخواست کند... تغییر جدیدی در این سرفصل نداشته ایم بانک مرکزی هیچ...
کد خبر: ۱۰۹۷۳۸۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۶


نگران کاهش اخیر نرخ بهره توسط بانک مرکزی هستند و... در هفته گذشته ۱۹ درصد تضعیف شد بانک مرکزی از... جرقه افزایش ۵۰ درصدی ارزش لیر با حمایت بانک مرکزی... به لیر نگه دارند و طلا را به بانک ها...
کد خبر: ۱۰۹۷۱۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴


براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی
طبق اعلام رئیس سابق کانون صرافان بانک مرکزی سهمیه ارز...
براساس بخشنامه بانک مرکزی حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت... می شود طبق این گزارش بانک مرکزی در اوایل آذرماه... دارند به بانک مرکزی اعلام کنند در ادامه می توانید...
کد خبر: ۱۰۹۷۰۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴


تفاهم‌نامه مهم بانک مرکزی و وزارت صمت؛
مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای میان بانک مرکزی... اقتصاد رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به... میزبانی بانک مرکزی برگزار شد ...
به گزارش تابناک اقتصادی علی صالح آبادی رئیس کل بانک... مرکزی صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی... زنجیره ای میان بانک مرکزی و وزارت صمت با اشاره... فشار بر سیستم بانکی نیز کاهش می یابد وی با...
کد خبر: ۱۰۹۶۳۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv