مشخصات استادیوم
نام استادیوم: سنت مرری
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: ساوت همپتون
گنجایش: 32689 نفر