مشخصات استادیوم
نام استادیوم: استادیوم ملی توکیو
قاره: آسیا
کشور: ژاپن
شهر: توکیو
گنجایش: 80016 نفر