مشخصات استادیوم
نام استادیوم: استادیوم زبیل دوبی
قاره: آسیا
کشور: امارات متحده عربی
شهر: دوبی
گنجایش: 8439 نفر