مشخصات استادیوم
نام استادیوم: مای دین
قاره: آسیا
کشور: ویتنام
شهر: هانوی
گنجایش: 40192 نفر