مشخصات استادیوم
نام استادیوم: متروپولیتانو
قاره: اروپا
کشور: اسپانیا
شهر: مادرید
گنجایش: 0 نفر