مشخصات استادیوم
نام استادیوم: آلکوراز
قاره: اروپا
کشور: اسپانیا
شهر: هوئسکا
گنجایش: 7638 نفر