مشخصات استادیوم
نام استادیوم: فولاد آره نا
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: اهواز
گنجایش: 30655 نفر