مشخصات استادیوم
نام استادیوم: سلطان قابوس
قاره: آسیا
کشور: عمان
شهر: مسقط
گنجایش: 34000 نفر