مشخصات استادیوم
نام استادیوم: شانگهای
قاره: آسیا
کشور: چین
شهر: شانگهای
گنجایش: 56842 نفر