مشخصات استادیوم
نام استادیوم: سایتاما
قاره: آسیا
کشور: ژاپن
شهر: سایتاما
گنجایش: 63700 نفر