مشخصات استادیوم
نام استادیوم: محمد بن زاید
قاره: آسیا
کشور: امارات متحده عربی
شهر: ابوظبی
گنجایش: 42056 نفر