مشخصات استادیوم
نام استادیوم: الراشد
قاره: آسیا
کشور: امارات متحده عربی
شهر: دوبی
گنجایش: 9415 نفر