مشخصات استادیوم
نام استادیوم: لوکوموتیو
قاره: آسیا
کشور: ازبکستان
شهر: تاشکند
گنجایش: 8000 نفر