مشخصات استادیوم
نام استادیوم: جام جهانی سئول
قاره: آسیا
کشور: کره جنوبی
شهر: سئول
گنجایش: 66704 نفر