مشخصات استادیوم
نام استادیوم: غدیر اهواز
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: اهواز
گنجایش: 38900 نفر