مشخصات استادیوم
نام استادیوم: شهدای شهر قدس
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: آبادان
گنجایش: 7000 نفر
توضیحات: ورزشگاه شهدای شهر قدس به عنوان بزرگترين استادیوم فوتبال غرب تهران و دارای بهترین چمن بعد از استادیوم آزادی، مجهزترين مركز فوتبال شهرستان قدس مي باشد