مشخصات استادیوم
نام استادیوم: آلفونسو پرز
قاره: اروپا
کشور: اسپانیا
شهر: ختافه
گنجایش: 17700 نفر