مشخصات استادیوم
نام استادیوم: بالایدوس
قاره: اروپا
کشور: اسپانیا
شهر: ویگو
گنجایش: 31800 نفر