مشخصات استادیوم
نام استادیوم: شهید باهنر
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: کرمان
گنجایش: 15000 نفر
توضیحات: ورزشگاه شهید باهنر کرمان یک ورزشگاه چند منظوره در شهر کرمان مرکز استان کرمان است. عمليات اجرايی اين پروژه از ابتدای سال ۱۳۸۲ آغاز و در سال ۱۳۸۶ پایان یافت. این ورزشگاه در سايتی با مساحت 54 هکتار واقع شده. زمين فوتبال اين ورزشگاه مطابق با استانداردهای بين المللی و دارای چمن طبيعی است که به صورت رول اجرا گرديده. سيستم آبياری چمن بصورت اتوماتيک بوده، پيست تارتان اين استاديوم هم مطابق با استانداردهای بين المللی است و فضای لازم جهت پرش های سه گام، طول و ارتفاع و همچنین پرتاب‎های ديسک، چکش، نيزه و وزنه را دارا می باشد. این ورزشگاه در حال حاضر ورزشگاه اختصاصی باشگاه مس کرمان است.