جدول کامل مسابقات مقدماتی جام جهانی2018درآسیا مرحله:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
گروهی
پنجشنبه 11 شهريور 1395
1 استرالیا 2 0 عراق 15:00 تختی
2 ژاپن 1 2 امارات متحده عربی 15:05 تختی
3 کره جنوبی 3 2 چین 15:30 جام جهانی سئول
4 ازبکستان 1 0 سوریه 19:30 مرکزی پاختاکور
5 ایران 2 0 قطر 21:00 آزادی
6 عربستان 1 0 تایلند 22:00 تختی
سه‌شنبه 16 شهريور 1395
7 تایلند 0 2 ژاپن 14:00 تختی
8 سوریه 0 0 کره جنوبی 14:00 تختی
9 عراق 1 2 عربستان 14:00 تختی
10 امارات متحده عربی 0 1 استرالیا 14:00 تختی
11 چین 0 0 ایران 16:00 تختی
12 قطر 0 1 ازبکستان 20:30 تختی
پنجشنبه 15 مهر 1395
13 ژاپن 2 1 عراق 14:05 تختی
14 کره جنوبی 3 2 قطر 14:30 تختی
15 چین 0 1 سوریه 15:05 تختی
16 ازبکستان 0 1 ایران 16:30 تختی
17 امارات متحده عربی 3 1 تایلند 19:30 تختی
18 عربستان 2 2 استرالیا 21:15 تختی
سه‌شنبه 20 مهر 1395
19 استرالیا 1 1 ژاپن 14:00 تختی
20 عراق 4 0 تایلند 16:00 تختی
21 ازبکستان 2 0 چین 16:30 تختی
22 ایران 1 0 کره جنوبی 18:15 آزادی
23 قطر 1 0 سوریه 19:30 تختی
24 عربستان 3 0 امارات متحده عربی 21:15 تختی
سه‌شنبه 25 آبان 1395
25 امارات متحده عربی 2 0 عراق 14:00 تختی
26 تایلند 2 2 استرالیا 14:00 تختی
27 کره جنوبی 2 1 ازبکستان 14:00 تختی
28 چین 0 0 قطر 14:00 تختی
29 ژاپن 2 1 عربستان 14:00 تختی
30 سوریه 0 0 ایران 18:00 تختی
پنجشنبه 03 فروردين 1396
31 عراق 1 1 استرالیا 14:00 تختی
32 تایلند 0 3 عربستان 14:00 تختی
33 سوریه 1 0 ازبکستان 14:00 تختی
34 چین 1 0 کره جنوبی 14:00 تختی
35 امارات متحده عربی 0 2 ژاپن 14:00 تختی
36 قطر 0 1 ایران 20:30 تختی
سه‌شنبه 08 فروردين 1396
37 استرالیا 2 0 امارات متحده عربی 14:00 تختی
38 ژاپن 4 0 تایلند 14:00 تختی
39 کره جنوبی 1 0 سوریه 14:00 تختی
40 ازبکستان 1 0 قطر 14:00 تختی
41 عربستان 1 0 عراق 14:00 تختی
42 ایران 1 0 چین 16:00 آزادی
پنجشنبه 18 خرداد 1396
43 استرالیا 3 2 عربستان 14:00 تختی
دوشنبه 22 خرداد 1396
44 ایران 2 0 ازبکستان 21:15 آزادی
سه‌شنبه 23 خرداد 1396
45 تایلند 1 1 امارات متحده عربی 16:30 تختی
46 عراق 1 1 ژاپن 16:55 تختی
47 سوریه 2 2 چین 18:15 تختی
48 قطر 3 2 کره جنوبی 23:30 تختی
پنجشنبه 09 شهريور 1396
49 ژاپن 2 0 استرالیا 14:00 تختی
50 امارات متحده عربی 2 1 عربستان 14:00 تختی
51 چین 1 0 ازبکستان 14:00 تختی
52 سوریه 3 1 قطر 14:00 تختی
53 تایلند 1 2 عراق 14:00 تختی
54 کره جنوبی 0 0 ایران 16:30 تختی
سه‌شنبه 14 شهريور 1396
55 استرالیا 2 1 تایلند 14:00 تختی
56 عراق 1 0 امارات متحده عربی 14:00 تختی
57 قطر 1 2 چین 14:00 تختی
58 ازبکستان 0 0 کره جنوبی 14:00 تختی
59 عربستان 1 0 ژاپن 14:00 تختی
60 ایران 2 2 سوریه 18:00 آزادی