آرشیو رقابت های ورزشی
ساعت وضعیت مسابقه رویدادها تیم میزبان تیم میهمان محل برگزاری
لیگ برتر نوزدهم
19:45 - 1398/06/25 پرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان آزادی
لیگ برترانگلیس
23:30 - 1398/06/25 استون ویلا - وستهام ورزشگاه ویلا پارک