آرشیو رقابت های ورزشی
ساعت وضعیت مسابقه رویدادها تیم میزبان تیم میهمان محل برگزاری
لیگ برتر نوزدهم
20:30 - 1399/04/20 شاهین بوشهر 1 - 5 ذوب آهن تختی
20:30 - 1399/04/20 ماشین سازی 0 - 1 پرسپولیس بنیان دیزل تبریز