آرشیو رقابت های ورزشی
ساعت وضعیت مسابقه رویدادها تیم میزبان تیم میهمان محل برگزاری
لیگ برتر 21
15:00 - 1400/09/14 نساجی - پديده مشهد شهیدوطنی
15:00 - 1400/09/14 ذوب آهن - مس رفسنجان فولاد شهر
15:00 - 1400/09/14 فجر سپاسی شیراز - فولاد خوزستان حافظیه
15:00 - 1400/09/14 تراکتور سازی - آلومینیوم اراک یادگار امام