اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۲۱:۱۲
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۲۰
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۰۱
غروب آفتاب
۲۰:۰۳:۰۹
اذان مغرب
۲۰:۲۳:۱۳
نیمه شب شرعی
۰۰:۱۲:۱۰