اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۲۹:۴۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۵۶
اذان ظهر
۱۱:۵۵:۱۲
غروب آفتاب
۱۶:۵۱:۱۷
اذان مغرب
۱۷:۱۱:۱۹
نیمه شب شرعی
۲۳:۱۰:۳۳