بازدید 92698
عدم شرکت در انتخابات، احتمالا مربوط به افرادی است که رویکردی اصلاح طلبانه به مشارکت در انتخابات دارند و یا نگاه متفاوتی، غیر از آنچه نگاه تکلیف محور در انتخابات دارد، دارا هستند. تصمیم برخی شهروندان که اخیرا کمپینی به نام «رای بی رای» را سازماندهی کرده اند، خود دلایلی گوناگونی دارد. حالا باید بررسی کرد که عدم مشارکت هر یک از گروه‌های مذکور چه اندازه آنان را در تحقق اهداف کمک خواهد کرد.
کد خبر: ۹۵۹۱۲۶
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹ 15 February 2020

تابناک ـ سید مسلم بهشتی نژاد؛ برخی بر این باورند در ایران کنونی، کنش سیاسی در هنگامه انتخابات، دارای دو رویکرد کلی اصلاح طلبانه و اصولگرایانه است؛ این البته به منزله حصر عقلی نیست که خارج از این دو رویکرد، کنش سیاسی دیگری وجود ندارد، بلکه رویکرد‌های غالب در کشور در این هر دو قابل ردیابی است. یک رویکرد، رویکرد اصلاح طلبانه (نه جناح اصلاح طلب) به مشارکت در انتخابات است که در این رویکرد شرکت کردن یا نکردن در انتخابات یک حق است؛ یعنی یک شهروند همچنان که می‌تواند با حضور در انتخابات از حق رای دادن خودش استفاده کند، می‌تواند از حق رای ندادن خود هم بهره‌مند شود. در این نگاه رای ندادن هم یک کنش سیاسی است و لزوما به معنای قهر با نظام سیاسی کشور نیست.

رویکرد اصولگرایانه به مشارکت در انتخابات، کمی متفاوت است، در این رویکرد هرچند مشارکت در انتخابات حق شهروند است، در عین حال تکلیف هم هست. در واقع حقی است که جواز عدم استفاده از آن در شرایط عادی وجود ندارد. در این نگاه عدم مشارکت در انتخابات، کنش سیاسی تلقی نمی‌شود.

مشارکت شهروندان در نگاه اصولگرایانه در انتخابات آنقدر تکلیف محور است که فرد باید حتما در انتخابات شرکت کند، ولو اینکه در برگه آرا، نام کسی نوشته نشود، برگه رای سفید داخل صندوق انداخته و یا رای به گونه‌ای اعلام شود که در زمره آرای باطله منظور شود. با این پیش فرض، طرفداران اصولگرا احتمالا برای انجام تکلیف هم که شده در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ بنابراین، عدم شرکت در انتخابات احتمالا مربوط به افرادی است که رویکردی اصلاح طلبانه به مشارکت در انتخابات دارند و یا نگاه متفاوتی، غیر از آنچه نگاه تکلیف محور در انتخابات دارد، دارا هستند.

به گزارش «تابناک»؛ تصمیم برخی شهروندان که اخیرا کمپینی به نام «رای بی رای» را سازماندهی کرده اند خود دلایلی گوناگونی دارد: برخی تابع شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» به دنبال مشروعیت زدایی از نظام سیاسی کشور هستند و این گونه تصور می‌کنند که با کاهش محسوس مشارکت شهروندان در انتخابات، مشروعیت نظام سیاسی کشور زیر سوال می‌رود و پایه‌های نظام سیاسی تضعیف می‌شود. در بین این افراد هم افرادی حضور دارند که هیچ گاه در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکرده اند و هم افرادی که علیرغم مشارکت در ادوار پیشین به این نتیجه رسیده اند که مشارکت آنان تغییر ملموس مورد نظر آنان در کشور را ایجاد نکرده و مدعی هستند که انتخابات بی فایده است، حضور دارند. شاید این عده هدفی هم برای مشروعیت زدایی از نظام سیاسی نداشته باشند و بی فایده دانستن انتخابات آنان را به سمت چنین گزینه‌ای متمایل کرده است.

برخی دیگر بر این نظر هستند که مشارکت پیشین شان در انتخابات دو دوره اخیر مجلس و ریاست جمهوری، نتوانسته نظام سیاسی را به آنچه آنان می‌خواسته اند، قانع کند و حضور آنان در انتخابات بی ثمر هست، آنان می‌گویند از یک سو به دلیل عدم تحقق وعده‌های منتخبان و از سوی دیگر به دلیل مقاومت قدرتمند در سطوح بالا در مقابل مطالبات آنان، شرکت در انتخابات بی فایده است.

گروه دیگر احتمالا بر این نظرند که نظارت شورای نگهبان، کاندیدای با کیفیتی را که به زعم آنان، صلاحیت ورود به مجلس با آرای مردم داشته باشد، باقی نگذاشته و عملا امکان اعمال حق مشارکت از آنان سلب شده است.

بخشی دیگر مجلس را به صورت کلی، در فرایند قدرت در کشور بلااثر می‌دانند و مشارکت در انتخابات را طبیعتا ایجاد تالی فاسدی به نام مجلس می‌دانند که حاضر نیستند به آن تن دهند. البته دلایل شخصی و غیر شخصی دیگری هم در این بین شاید باشد، اما آنچه در واکنش‌های مردمی اغلب مشاهده می‌شود در زمره این دسته بندی هاست. حالا باید بررسی کرد که عدم مشارکت هر یک از گروه‌های مذکور چه اندازه آنان را در تحقق اهداف کمک خواهد کرد.

گروه اول که تصور می‌کنند با عدم مشارکت و عدم اعمال حق مشارکت در انتخابات، از نظام سیاسی کشور مشروعیت زدایی می‌کنند، حتما باید به این نکته توجه کنند تا زمانی که صندوق آرا و امکان رقابت نسبی وجود دارد، مشارکت ولو پایین، باعث مشروعیت زدایی از نظام سیاسی نخواهد شد؛ نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا. در همه جا فراز و فرود‌های سیاست بر مشارکت مردم در جایی که انتخابات وجود دارد، تاثیر می‌گذارد و گاهی آن را زیاد و گاهی هم کم می‌کند، اما تا زمانی که صندوق رای هست و مشارکت حداقلی و رقابت نسبی هم وجود دارد، عدم شرکت در انتخابات توسط عده‌ای ولو عده‌ای قابل توجه، سبب مشروعیت زدایی از نظام سیاسی کشور نخواهد شد و آنان در انتخابات بعد حتما به انتخابات باز خواهند گشت.

شاید عده‌ای بر اساس همان نگاه اصلاح طلبانه به حق رای بگویند که عدم شرکت در انتخابات هم خودش یک نوع کنش سیاسی و دارای پیام به نظام سیاسی کشور است. نمی‌توان این ادعا را رد کرد، اما هزینه‌های این نوع کنش سیاسی در مقابل کنش حضور در انتخابات، با توجه به اتفاقات بی نهایت تاثیر گذاری که ممکن است در چهار سال دوره نمایندگی آینده بر زندگی فرد فرد شهروندان، موثر واقع شود، بسیار بیشتر از منافع آن است.

گروه دوم که عدم تحقق وعده‌های منتخبان خود را به دلیل بی کفایتی آنان یا مقاومت قدرتمند در سطوح بالای نظام سیاسی، را دلیلی بر شرکت نکردن خود در انتخابات تلقی می‌کنند، طبیعتا می دانند که موفقیت در فرایندی مانند انتخابات یک فرایند است و با انتخاب افراد مورد نظر به پایان نمی‌رسد، بلکه همه این فرایند باید تکمیل شود که به نتیجه مطلوب برسد؛ مثلا آیا فرایند انتخاب لیست سی نفره امید در انتخابات گذشته به نتیجه مطلوب رسید؟ نتیجه مطلوب هم حتما مطلق نیست و در عالم سیاست، که دنیای نسبیت هاست، موفقیت نسبی، جای ارزیابی‌های مطلق را گرفته است. باید بررسی شود که این افراد در ارزیابی خود به موفقیت‌های مطلق نگاه کرده اند یا موفقیت‌های نسبی؛ اما منطقا نمی‌توان دو انتخاب گذشته کشور در سطح مجلس و ریاست جمهوری را مطلق ناکامی تلقی کرد؛ مثال متعددی وجود دارد که در نبرد قدرت نهاد‌های انتخابی به موفقیت‌هایی هم شأن وزن شان دست یافته اند.

گروه سوم معتقدند نظارت شورای نگهبان عملا کاندیدایی برای حضور و مشارکت آنان باقی نگذاشته است؛ این سوال باقی است: تصور کنید شورای نگهبان همه سی نفر فهرست امید در تهران را که اکنون در مجلس هم حضور دارند، تایید صلاحیت می‌کرد. آیا ناظر به بحث پیشین، آنان رای مردم و حتی طرفداران سابقشان را می‌گرفتند؟ اکنون حدود ۱۰ تا ۱۵ تن از نمایندگان فعلی تهران تایید صلاحیت شده اند، در چنین شرایطی طبیعتا این افراد باید در شرایط کنونی رای قابل توجهی داشته باشند! بحث این نیست که این عده پس از نظارت شورای نگهبان، دستشان برای انتخابات باز است؛ بحث این است که چاره‌ای نیست جز بازسازی افرادی که امید تحول در مجلس را دارند ولو ناشناخته باشند. به لیست‌های اصولگرا‌ها هم اگر نگاهی بیندازیم بیش از ۱۵ نفر آنان از اشخاص معروف نیستند و نصف لیست آنان را افراد جوانی که جویای نام هستند تشکیل داده اند. اگر چه آنان به اختیار به چنین سمتی حرکت کرده اند، اصلاح طلبان هم می‌توانند از جبر مقابل شان، چنین راهی را برگزینند.

گروه چهارم که مجلس را به صورت کلی در ساختار کشور بلااثر می‌دانند هم مثال‌های متعددی وجود دارد که مجلس تاثیر نسبی خوبی بر حسب جایگاه خود در ریل گذاری کلان کشور داشته است. مجلس تا زمانی که صندوق رای هست، منشا تاثیرات مهمی در کشور است و نمی‌توان جایگاه آن را کمتر از میزانی که هست در نظر گرفت. در همین یک ماه اخیرا در ماجرای واکنش ایران به ترور شهید حاج قاسم یا مساله انهدام هواپیمای مسافربری نقش دولت و مجلس در شکل گیری تبعات این حوادث، بیش از آن بوده که نمی‌توان آن را از نظر دور داشت؛ تردیدی نیست که برخی نمایندگان کنونی چه سوء عملکرد و چه به صورت آگاهانه در صدد تضعیف نقش کلان مجلس به نفع منافع شخصی و یا فرقه‌ای بوده اند؛ اما جایگاه مجلس با اینکه تضعیف شده، همچنان قدرتمند و فعال باید به آن نگریسته شود.

با همه دلایل ذکر شده اگر رای دادن را تکلیف نمی‌دانید و شرکت و عدم شرکت را حق خود می‌دانید و البته عدم شرکت را کنشی سیاسی و برای ارسال پیامی به نظام سیاسی تلقی می‌کنید، بررسی هزینه و فایده‌های تصمیم تان را حداقل یک بار مرور کنید که چه از دست می‌دهید و چه به دست می‌آورید. به یاد داشته باشید در امر سیاست بنا نیست شما نقش پاک باخته‌ای را ایفا کنید که چون برخی چیز‌ها را از دست داده، قرار است همه چیز‌ها را هم از دست بدهد. در سیاست گاهی به جبر و گاهی به اختیار، یک گام به پیش رفت، حتی اگر دو گام لازم باشد به عقب برداشت.

ممکن است عده‌ای بگویند که ممکن است در انتخابات شرکت کنند و به همین افرادی که تایید صلاحیت شده از هر جناحی رای بدهند، اما اگر ثمره انتخاب در فردای انتخابات، عملکرد نامناسبی از خود ارائه داد، عده‌ای آن را به انتخاب بد مردم مرتبط کنند و مشکل را مردم و انتخابات بدانند. این اظهارات با اینکه وجود دارد، اهمیتی ندارد؛ مگر راه دیگری هم وجود دارد؟

عده‌ای دیگر می‌گویند اگر حاکمیت یکدست شود و مخالفان کنونی دولت و مجلس، این دو نهاد را هم در اختیار بگیرند، ممکن است باعث مسئولیت پذیری آنان در قبال مسائل کشور شود و از این دوگانگی مضر در اداره کشور ممانعت شود. در حالی که نه روی کاغذ و نه عملی چنین تضمینی وجود ندارد که فرد یا افرادی از حق رای خود بگذرند؛ به امید روزی که حاکمیت یکدست و یکپارچه، چه از این جناح چه از آن جناح، مسئولیت همه امور کشور را بپذیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰۳
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۵۲۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شرکت در انتخابات باعث میشه مردم رو گناهکار جلوه بدید در هر مشکلی میگید تقصیر خودتون بود خودتون انتخاب کردید
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom |
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
از سال 92 کمتر و از سال 96 بسیار بیشتر، چپ می رن راست می آن می گن "همینه، انتخاب اشتباه همینه، تقصیر خودتونه،..." اونوقت دوباره موقع انتخابات می آن می گن به هر کی دوست دارین رای بدین! فقط بیایید پای صندوق! این تناقض رو اول حل کنید!!!! بعدش بگید بیایید رای بدین.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۵
دلار ۱۴۱۰۰
سکه ۵۲۰۰۰۰۰
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دفعه قبل می گفتند خودتون رای دادید اون جناح مقابل هم به مردم توهین می کرد و می گفت رای حرام دادید و انتخابتون اشتباه بوده
الان آمده اند یک جناحش کرده اند همان افرادی که قبلا انتخابات و رای مردم را رفراندوم می دانستند الان مدعی شده اند که نخیر رفراندوم نیست و اهمیتی ندارد! همزمان التماس می کنند که مشارکت کنید اینجا سوال پیش میاد که شما دوستان که کلا افراد خودی را تایید صلاحیت کرده اید و مشارکت هم که اهمیتی ندارد پس چرا نگران هستید؟ افراد خودتون اگر با مسشارکت پایین وارد مجلس شوند مگه اشکالی دارد؟
در بخش های بعدی مقاله می فرماید که چون لیست امید جواب نداد باید به موفقیت های نسل بی بسنده کرد! که موفقیت نسلبی هم حتی دیده نمیشه و با یم مجلس و رئیس جمهور بی اختیار مواجه هستیم
در بخش های بعدی هم فرموده که مجلس اثراتی دارد که ما مردم مشاهده نکرده ایم
انتخابات یک رفراندوم است و اگر مشارکت پایین باشد قطعا پیام مهمی ارسال شده و به قول خود دوستان رفراندوم برگزار خواهد شد
سوال ما از نویسنده این است چطور در انتخابات های قبل مشارکت مردم رفراندوم محسوب میشد الان عدم مشارکت رفراندوم نیست؟عجب!
انتخابات قطعا رفراندوم است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
وقتی اقایون دلیل مشکلات را رای اشتباه مردم بیان میکنند و کار شکنی خودشان را گردن رای مردم می اندازند دیگه رای دادن چه معنی ای میتونه غیر این داشته باشه که اگه به ما رای ندید همین آشیهه که هست
ناشناس
| Germany |
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
همین مطلب رو هم بخونید میگه نیاین هرچی بشه تقصیر خودتونه. کلا تقصیر ماست هرکی انتخاب بشه و نشه! آقا مگه نه اینکه تمام کاندیداها از یک جا تائید صلاحیت شدن؟ پس ما چه بیایم چه نیایم یه عده که صلاحیت دارن میان سر کار. پس چه کاریه صف واستیم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ظریف هم گفت خودتون انتخاب کردید یعنی به عبارتی مردم باید پاسخگو باشند تا مسئولین
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تحلیل ها و پاسخ ها انهم به این قطعیت واقعا ابکیه داداش کسی را می خوای بکشونی پای صندوق باید بیشتر مایه بزاری
رای بی رای
ناشناس
| Russian Federation |
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
سید جان پس دلیل مقالات خوب چند وقت اخیر شما این بود؟"تشویق مردم به شرکت در انتخابات در چنین روزی"؟اما بدانید که من تصمیم به شرکت نکردن گرفته ام و انرا تغییر نخواهم داد!!شرکت نمیکنم تا مسولین به مسیر اصلاحات باز گردد و تن بدهد وگرنه مشروعیت و قدرت چانه زنی خود را از دست خواهد داد.شرکت نمیکنم چون راهی مسالمت امیز تر از این برای تغییر اوضاع سراغ ندارم!!!.شرکت نمیکنم تا دن کیشوتها از توهم خارج شوند!! انها باید بدانند مردم رمه نیستند و مسائل را خوب میفهمند.انها باید بدانند نخبگان واقعی مردم هستند نه انها که تریبون دارند.باید بدانند چرخ روزگار روزی یکی را بر راس مینشاند و روزی دیگر دیگری!!!! پس سید عزیز انچه من میخواهم تمام مبتنی بر سیره پیامبر و ائمه و قران و نهج البلاغه است!!! اصولا ادیان برای هدایت مردم امدند و اگر مردمی نبودند ادیان هم نبودند.پس این مردم هستند که به همه چیز اولویت دارند و باید که رضایت انها در هر چیز شرط اول باشد.اگر بر قلبهای مردم حکومت کنی مانند سردارمان سلیمانی تا ابد حاکم خواهی ماند و اگر بزور داغ ودرفش بمانی دیر یا زود قافیه را خواهی باخت. مسولان کافیست یک کار انجام دهند و ان بازگشت به اغوش مردم و شنیدن حرف انهاست.در انصورت تضمین میکنم خیلی از ما که چون من فکر میکنند دوره بعدی در رای گیری شرکت خواهم کرد واگر صدای ما شنیده نشود روز بروز به افراد رای بی رای اضافه خواهد شد.
ناشناس
| United States |
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نقد گروه ۳:
لیست نفرات سرشناس احزاب اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل را که ثبت نام کرده اند را و لیست تایید شده ها را چاپ کنید ان وقت صداقت مقاله تان ثابت میشود.
دقیقا مانند تیم های لیگ برتر است انتخاباتها و تیم ها سعی میکنند با نفرات معروف و وزن سیاسی بالا را در لیستها بگذارند و لیگ دسته دوم نیست که تیم ها با یاران اماتور شرکت کنند!!!! عجبا
اقای کدخدایی امار تایید ۷۰۰۰ نفری میکنند منتهی ایا افراد قوی سیاسی هستند این نفرات؟؟؟؟
تا احزاب قوی نداشته باشیم این حضورهای گسترده افراد را خواهیم داشت
در مقاله گفتید اگر تمام نفرات لیست امید تایید شده بودند چه میشود و چه نمیشد و این اشتباه تفسیرتان و وظیفه این نباید باشد که یک لیست را ۱۵ نفرشان را تایید یا رد کرده باشد و حالا اتفاقی نیافتاده
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مردم را زیر سوال برده اند که چه بیایید چه نیایید شما مردم مقصر هستید و حکومت هم حق ما مسئولین است و خود شما مردم باید پاسخگوی اعمال و رفتارتون باشید و رای هم ندهید همینه که هست و ما هستیم و خودتون ضرر می کنید و رای شما اهمیتی ندارد و دفعه بعد خودتون پشیمان میشوید و می آیید و..
که واقعا جای شگفت زده شدن دارد
شایدم ندارد و دیگه باید به این رفتار عادت کرد
ملاک رای مردم بود الان اگر مردم رای ندهند یعنی باز شما حق دارید؟
کلا میگه همین افرادی که ما میگیم را باید رای دهید رای ندین باز تقصیر خودتونه!
رویا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مجبور نبودین بخاطر کنسرت و استادیوم رفتن به آدم بی کفایت رای بدین
اون روز که توی خیابون رقص و پایکوبی می کردین یادتونه؟ لابد باید جواب انتخاب غلط شما رو ما بدیم؟ چقدرم ماشالله رو دارن بعضیا
ناشناس
| France |
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای بخاطر این هست که نمایندگان و کاندیدا را بر ما تحمیل میکنید . از طرف دیگر هر وقت منتخبی مثل رییس جمهور یا نمایند های حرف از مطالبات مردم حتی در علب بیان و سخنرانی بخواهد انجام دهد بهش توهین میکنید . تهمت میزنید . سخنرانی را از تلویزیون قطع میکنید . رد صلاحیت میکنید . ....... حالا باید خود تابناک با این تیتر بزرگی که بیان داشتند وقتی قدرت مردم در صندوق رای کارهایی ندارد و نافذ و تاثیر گدار نیست چه ارزشی دارد . کدام ارگان امده بگوید اول برویم ببینیم مردم دنبال چی هستند و بعد از انتخابات دوباره بررسی کنند که کسی که پیروز میدان رقابت شده چی بوده چرا مردم بهش رای دادند ؟ بنابرایت اصولگرایان هنوز نمیدانند که این انتخابلت نمایشی و فرمایشی هست و در این فرمایشی هم بدون رقابت دنبال چی میگردن ؟ رضایت شرع بر رضایت ملت مهم تر هست . پس انتخابات را کلا تعطیل کنید و مسولیت سیاست ها را خود مقامات بعهده بگیرند .
حزب الله پیروز است
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقا یعنی چه که شرکت نمیکنیم
همه افرادی که واجد شرایط هستند و شرکت نمیکنند باید تا 4 سال از کلیه خدمات عمومی بی بهره بمانند. مثلا یک سامانه الکترونیکی بگزاررند هرکس نیامد رای بدهد مورد پیگیرد غذایی قرار بگیرد
ناشناس
| France |
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
کارشناسلن سیاسی و اجتماعی در دهه اوایل انقلاب حدس میزدند که در ۵۰ سال بعد به دلایل فنی و علمی ممکن هست اصلا مردم رای ندهند چون لوازم و شیرازه اصلی دمکراسی که قدرت احزاب بود در ایران نادیده گرفته شد .
نعمت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بنده به اعنوان یک استاد دانشگاه و پجوهشگر که 40 سال است هرروز کیهان را مطالعه دارم و از همه مساعلات دنیا بااطلاعات هستم پیشنحاد میکنم عموم مردم در این پیچ تاریخی و حساسیت زا با شرکت در انتخابات دشمن را معیوس کند چون ما امروز بسیار پیشرفته هستیم ماهواره به فضا میفرستیم همین ماهواره ظفر الان فقط دوکشور در تمام عالم چنین علم و دانشی دارند. یا هزاران پیشرفت دیگر مه چشم دشمن را لال کرده و موشک کروز را در هوا میبینیمو لذا باید با شرکت در انتخابات باعث ارزان شدن خودرو شد
طاهر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بدهیم چیزی بدست نمی آوریم و رای هم ندهیم چیزی از دست نمی دهیم پس کار بیهودی است سالهای که مجلس و دولت در دست افراد مورد نظر مردم می افتد نهادهای قدرت همیشه می خواهند و فشار می آورند آن را ناکارآمد و اشتباه انتخاب مردم جلوه دهند پس ثواب در رای ندادن و اصلا برگزار نکردن انتخابات است و پول و هزینه برگزاری صرف سیل زدگان ، زلزله زدگان ، برف زدگان و ... بشود هم مردم راضیند و هم خدا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دیگه با 124 هم تماس بگیری تاثیری نداره
رامین
| Germany |
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
جناب آقا یا خانوم حزب الله پیروز است هر وقت یاد گرفتی برخورد قضایی نه غذایی اون موقع بیا در مورد رای دادن نظر بده. بدبختی مملکت وجودیی هست که امید وجود اینکه حتی سواد درست نوشتن و خواندن ندارند داعیه مدیریت جهانی دارند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقای حرب الله پیروز است غذایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همه قشر شما همینن!!!
بی سوااااااااااااااااااددددددددددد
محمدرضا نقوي
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
حزب الله پیروز است

|
Iran, Islamic Republic of
|

۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶آقا یعنی چه که شرکت نمیکنیم
همه افرادی که واجد شرایط هستند و شرکت نمیکنند باید تا 4 سال از کلیه خدمات عمومی بی بهره بمانند. مثلا یک سامانه الکترونیکی بگزاررند هرکس نیامد رای بدهد مورد (پیگیرد غذایی )قرار بگیرد

منظور اين برادر حزب الله پيگرد قضايي است و الا حكومت چندسال است كه پيگير در اوردن معيشت ما مردم است
ناشناس
| Canada |
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این آقای نعمت سیکل هم نداره با این دیکته و . تفسير کردنش.
خدای هست
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ومن حقیر به این نتیجه رسیدم که فقط تنها مواقعی که به عوام مردوم نیاز هست از انها استفاده میشود و در بقیه موارد عوام خود رو باید رو در رو این مسئولان ببینن وفقط در انتخابات به خضورشان نیاز هست
حزب الله پیروز است
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
از دست همتون به دیوان لایحه شکایت میکنم منو مسخره میکنید من خودم چندتا لینسانس دارم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
چه شزکت کنیم چه نکنیم آخرش میگن ۷۳ درصد رای دادن میدونید که چی میگم
ناشناس
| United Kingdom |
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تابناک ناقلا قسمت اصلی نظرمو سانسور کرد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
در شهر اصفهان فقط یک نفر از اصلاح طلبان تایید شده بفرمائید چرا باید رای داد
مازیار
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اینهمه مخالفت ایا مرد هستید وشهامت دارید امسال رای ندهید ؟من شک دارم اول صبح با انگشت رنگی وبصورت مسخ شده جلوی دوربین حاضر می شوید ؟مگر عظم ملی داشته باشید برای رای ندادن؟...
مرتضی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
آقا، من در دوره ششم به اصلاحطلب ها رأی دادم که اون جوری شد. در دوره نهم به اصولگراها رأی دادم باز هم اون جوری شد. در دوره دهم به قول آقایان رأی حرام دادم و اشتباه کردم به میانه رو ها و معتدلین و امیدی ها رأی دادم این جوری از آب در اومد. خب، من که همش اشتباه رأی دادم چرا باید دوباره رأی بدم؟ مثل این می مونه که یه بازیکن فوتبال توی چندتا مسابقه اشتباه های فاحش کنه بعد باز مربی بگه بازی بعد هم جزء ترکیب اصلی هستی! شما به عقل اون مربی شک نمی کنین؟
پس من هم شعورم میرسه وقتی چندبار انتخاب اشتباه کردم دیگه رأی ندم و اجازه بدم افرادی که انتخاب درست دارن شرکت کنن. مشارکت بالا چه ارزشی داره وقتی یه مجلس اشتباهی داشته باشیم؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
حرف درستی زدی تا وقتی این نگرش بین شون هست رای بی رای آخرش میگن کار شماست
6199
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای.
پاسخ ها
farhad
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ماكه راي ميديم هرچي ميشه ميگيد تقصير شماست اشتباه راي داديد راي هم كه نميديم باز ميگيد هرچي بشه تقصير شماست فكرنميكنيد همين عدم پذيرش مسئوليت ملت رو دلسرد كرده؟
ناشناس
| Ireland |
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ملت در سال 96 روحانی را انتخاب کردند و برجامامضا شد اینقدر یک عده تندرو وتنگ نظر شبانه روز کارشکنی کردند وسیگنال مخالفت با کل بشریت را از خود ساطع کردند که همون رای دهند گان الان به ....خوردن افتادن.شما که تحمل انتخاب مردم را نداریدبرای چی انتخابات برگزار می کنید مگه پول زیادی دارید.؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اگه رای بدم و بعدا هر بلایی سرم بیاد میگن اونا خودشون انتخاب کردن اینجوری زندگی کنن. پس رای نمیدم
رای بی رای
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
وقتی هیچکدام از کاندیداهای از فیلتر شورای نگهبان گذشته نماینده افکار و آراء و اندیشه های من نیستند، چه دلیلی برای رای دادن وجود دارد؟
یعنی باید به کسانی که آراء و نظراتشان با من صدو هشتاد درجه متفاوت است رای بدهم؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقای 6299 هرچه سریعتر خودتو تسلیم کن تا ادعدامت کنیم
ناشناس
| Canada |
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
من نمیفهمم اگر رای ندادن به ضرر خودمونه چرا اینهمه جوش میزنن که رای بدیم؟!
حبیب
|
Norway
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
برو باباااااااااااااااااا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
جناب بهشتی ، اینهمه داستان گفتی ، که چه شود ؟
بدانید که همیشه رای و نظر اکثریت مردم ، بهترین و درست ترین و منطقی ترین انتخاب بوده
الان هم اکثریت قابل توجهی از مردم تحریم انتخابات را بعنوان تنها وسیله ، نشان دادن مخالفت خود با این سیستم اداره کشور نشان می دهند
و رای بی رای
تنها و بهترین گزینه روی میز اکثریت مردم است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
برو ننه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خودم که هیچ حتی پدرومادر پیر وهمسرم هم اجازه رای دادن نمیدهم چون هیچ سهمی از سفره انقلاب به ما نرسیده...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
به خدا ما هم که از روی اعتقادات به نظام رای دادیم و میدیم ،هم مثل شما کلی بدبختی و بیچارگی داریم و دنبال یک لقمه نون حلال صبح تا شب می دویم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
پدرو مادر پیر و همسر ندارم وگرنه من هم همین کارو میکردم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اهاي پست دار اهاي وام گيرنده ها اهاي خودتو فاميلات سر كار اهاي حقوق هاي نجومي خودتون برين به خودتون راي بدين.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
برای سهمت با 124 تماس بگیر
ناشناس
| Finland |
۱۶:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
پس اگه دوباره یک مشت تندرو رفتن و همین سه درصد آزادی هم به صفر رسید غر نزنید.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
حالا پاشو بیا سر سفره آبگوشت از دهن نیوفته
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقاجان، ما سفره انقلاب رو نمیخواهیم، فقط بذارن مثل بقیه مردم دنیا آسوده زندگی کنیم. نه اینکه صبح بیدار بشیم ببینیم ارزش پولمون به یک سوم رسیده
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این روزها اینقدار سانسور شده حتی یک سایت اجازه نظر سنجی انتخابات را ندارند
ناشناس
| United States |
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شمایی که فکر می‌کنید اختیار رای سه تا آدم بالغِ دیگه رو داری که بهشون اجازه بدی یا ندی، همون بهتر که رای ندی اصلا.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
وقتی علنا به آرای مردم که قبلا رای دادن توهین میکنن چرا باید مجدد رای داد بیشتر ملت از دید آقایان عوام و بی سواد و صلاحیت کاندید شدن ندارن بس صلاحیت رای دادن هم ندارن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ماله نكشيد . راي بي راي
پاسخ ها
ناشناس
| Ireland |
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
کسی که رای می دهد مانند کسی است که شاخه ای که بر روی آن نشسته می برد.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شمشه بکشین؟ماله نکشیم؟
طالبان
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
.کنده کاری تعطیل .رای ما میرسلیم
سلطان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای ندیم بهتر ازینه رای بدیم بعدش به ریش ملت بخندن
پاسخ ها
یاردانقلی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بعدش بگند که خودتون انتخاب کردید همین است که هست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تحلیل هایتان به نوعی ذهن کجی به ملت است که انها را برای رای ندادن مصمم می کند می خواستم برم رای بدم ولی تازه فهمیدم به کجا خورده
داداش رای بی رای
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مجبور نبودین بخاطر کنسرت و استادیوم رفتن به آدم بی کفایت رای بدین
اون روز که توی خیابون رقص و پایکوبی می کردین یادتونه؟ لابد باید جواب انتخاب غلط شما رو ما بدیم؟ چقدرم ماشالله رو دارن بعضیا....
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
ناشناس 15:35 همین حرفهای مفت شماست که اون درصدی هم که رای می دادند دیگه اونا هم رای نمی دهند خیالتون راحت خودتون برید همونایی که مورد تایید و تصویبتون بود انتخاب کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
چرا فکر می کنی کسانی که به هر دلیل تصمیم گرفته اند در انتخابات شرکت نکنند ، عقل ، علم، قدرت تحلیل و یا دیانتشون از شما کمتره ؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
همه اون چیزهایی که فکر میکنید ما هستیم خودتونید رای بی رای برو صد بار بخون
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
صدامون در نمی اد هزار دلیل داره ولی دلیل نفهمیمون نیست
کور شوم لال شوم کر شوم لیک محال است که من خر شوم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هر کی رای نده ضد انقلاب و کشوره ، تازه لوس هم هست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دلیل رای ندادن من اینه که مسئولین نتونن سینه رو سپر کنن مقابل کل دنیا و بگن: مردم ایران ۷۵ درصد پای صندوق میان و رای میدن،رای دادنشون یعنی اینکه با رویه فعلی موافقن!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
همین یک خط در مقابل تمام سطور مقاله فوق اقناع کننده و کافی است
علی جعفرپناه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آفرین
منورالدوله
|
-
|
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
یه گروه پنجم هم هست که نمیتونی در موردش بنویسی!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تعدادشون هم کم نیست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
و اتفاقاً تعداد اونا از همه بیشتره .
ناشناس
|
-
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این مطلب را چرا به شورای نگهبان ندادید تا قبل از زدن مهر های عدم صلاحیت گسترده به اصلاح طلبان بخوانند ؟
سلام ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من رای نمیدم. چون تابناک. جرات نداره. نظر. یک هموطن را ک حتی جمله ان. یک سوال است را منتشر بکنه؟ ایا ما انقلاب نکردیم ک ازادی بیان داشته باشیم؟ ایا در نظر زعما. نابودی اسراییل مهمتره یا پیشرفت کشور؟ سیاست و تدبیر ما در این زمینه چیه؟ ایا این توهین و ... هست ک منتشر نمیکنی. تا الان هم اشتباه کردم ک رای دادم. رتبه ما در اسایش رفاه اقتصاد. پیشرفت در جهان چندمه؟
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
کاربر گرامی؛

با سلام
نظر شما در خبر شماره " 959023" با عنوان:

" پیوستن یک خبرنگار دیگر صداوسیما در آلمان به شبکه سعودی "

.غیر قابل انتشار است.
واقعا وقتی حتی یک خط نظر بدون توهین و بدون هیچ مشکلی را نمی توانی منتشر کنی بریم رای بدیم که چی بشه؟
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آفرین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
از نظر شما همیشه در برهه حساس بوده ایم ! دیگه تمام شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من از اول هم رای نمیدادم الانم رای نمیدم چون به قول حصرت امام ره ذات این مدیران رو شناختم و باطن شون رو دیدم. مرحوم امام همیشه میفرمودند اول بشناسید بعد رای بدین ینی با دید باز رای بدین منم اینهارو شناختم کیا هستن و قصدشون چیه بخاطر همین با استناد به حرف امام رای نمیدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
والسلام
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تلاش نویسنده برای رای دادن مردم خوب بود
ولی برادر من حرفهای قشنگ شما به درد صداسیمای میلی و غیر وطنی میخورد
هرکی خواست رای میده هرکی هم نخاست نمیده، بذارین یک بار هم که شده مردم راحت باشن و نخاین مردم رو بزور ببرین بهشت
ناشناس
|
United States
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هر کس رای ندهد همون فرداش باید در ملع عام اعدام شود. تا درس عبرت برای دیگران شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
کم کم همین هم میشود.فعلا" گفتن هرکی رای ندهد قطعا" به جهنم خواهد رفت
ناشناس
| United States |
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
باشه خخخخخخ
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
انسانم آرزوست
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خودفروش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خیلی ساده چون رای من اثر ندارد پس رای نمی دهم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بنده ایرانی ام
مقیم ایران هستم
منافق نیستم
از آلبانی نمی نویسم
اراذل نیستم
اوباش نیستم
فتنه گر نیستم
دشمن هم نیستممن رای نمی دم
با رای های قبلی من نماینده ها ثروتمند شدند
با رای های قبلی من دولتمردان ثروتمند و کاخ نشین شدند
با رای های قبلی من آقازاده ها بوجود آمدند

من برای چی باید رای بدم ؟؟!؟!؟!؟
برای تکرار اشتباه خودم !!!؟؟؟؟

دیگه تمام شد. دوران ساندیس و کیک هم تمام شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
احسنت برتو ایرانی اصیل
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
به خدا قسم دهان تو را باید طلا گرفت ای آزاد مرد.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۵:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
هوای آلبانی چطوره؟
اونجا هم برف اومده؟
ناشناس
| - |
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
پرچمش ایرانه پس توی آلبانی نیست نادان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
همون رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تنها کمپینی که احتمالا جواب خواهد داد

من هم رای نمی دم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با اینکه مقاله های آقای بهشتی نژاد رو خیلی دوست دارم و معمولا میخونم، ولی باید بهشون بگم که فعلا مدنی ترین شیوه ی اعتراصی که برامون مونده همین عدم شرکت در انتخاباته.
ناشناس
|
United States
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقایی که این را نوشته یا از یاران اصحاب کهف است و خود بهتر می داند بر خلاف اصول قانون اساسی اساسا قوا هیچکاره اند و همه تصمیمات پشت پرده و به آنها دیکته می شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
کسی که خواب است می شود بیدارش کرد ولی کسی که خودش را به خواب زده است خیر هم مسولان هم مردم باید متوجه این موضوع باشند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تابناک عزیز،
استدلهای شما مع الفارق و ابکی بود.با این چیزا تنور انتخابات گرم نمیشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من رای نمی دهم
ناشناس
|
-
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
کمالخان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خیلی تحلیل خوبی بود . من همین الان راه افتادم برم شهرستان برای کاندیدای تشنه خدمت مورد نظرم رای جمع کنم.
پاسخ ها
سید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خیلی خوب گفتی
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نگارنده این مقاله فراموش کرده ۴۱ سال گذشته و اگر قرار بود منافع مردم تامین بشود تا حالا شده بود در همه زمینه های اجتماعی فرهنگی اقتصادی سیاسی صنعتی کشاورزی زیست محیطی انرژی و ... نسبت به متوسط جهانی و منطقه و حتی همسایگان عقب مانده ایم اما در عوض بزرگترین اختلاس های تاریخ بشریت را به چشم دیده ایم اما رانت خواری و نجومی خواری و فامیل سالاری را هر روزه شاهد هستیم چطور این همه مجلس و دولت که با مشارکت مردم در این ۴۱ سال درست شد نتوانست کمترین تغییری در جهت تامین منافع مردم درست کند؟ مردم به این نتیجه رسیده اند که این صندوق ها تشریفاتی است و علت همه مشکلات دقیقا کسانی هستند که انتخابات در کشور ما را به یک شو و نمایش تبدیل کرده اند و بنابراین :
رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
داستان نگو رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
باشه
ما می آییم

ساندیس ها را آماده کنید .
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با رای دادن یا ندادن چیزی تغییر نمی کند ولی حداقل مسولین هر بلایی سرمون آوردند دیگه نمی تونند بگن مردم خودشون انتخاب کردند.
در ضمن این تنها راهیه که مردم می تونند نارضایتیشونو بدون اینکه دستگیر بشند اعلام کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با رای ندادن یک عده میرن بیرون
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
حالا ایندفعه میگن همه مشکلات برای اینه که نیومدید رای بدید نگران نباش...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با وجود نطارت استصوابی و رد صلاحیتهای گسترده و عدم اجازه حضور سلایق و عقاید مختلف. بگویید انتصابات نه انتخابات ........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ماهمیشه بر سردوراهی اعتراض به وضع داخلی یا حمایت در برابر خارجی مانده ایم . به نظر شما چه باید کرد؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
رای بی رای
ناشناس
| Australia |
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
حمايت از كي در برابر خارجي؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این ها عددی نیستند و حداقل بالای 55 درصد شرکت می کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
پس جلز و ولزتون برای چیه؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شیطون عدد دقیق داریاااااا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
فعلا ۱۱۲ تا منفی گرفتی
و ۳ تا مثبت !!؟؟
برو فکر کن
که قطعا ، رای بی رای
بهتر است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
فقط بلدین توهین کنین
لطفا توهین نکنید
ناشناس
| United States |
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
عزیز جان یه مقایسه بین نظرات مثبت و منفی و همچنین تعداد لایک های خودت بنداز اگه چشمتو نمی بندی متوجه اصل ماجرا میشی تا عدد ارقام اشتباه ندی

اون پایینی که گفته مرده به دنیا اومده که اصلا جواب دادن نداره
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خخخخه
قبلا هم مثبت و منفی ها را به جامعه ربط میدادین ولی بارها خلاف ان ثابت شده
پس خوش باشید با مثبت و منفی هاتون و در نوهم ان خخخخه
فرهاد
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تا الان 514 منفی و 15 مثبت که میشه حدود 96.6 درصد شرکت نمیکنند.
ناشناس
| - |
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
فقط تو عددی هستی ....
خیراله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با این به اصطلاح مقالات شاید بتونی چند نفری رو بفریبی ولی کسی که اهل تفکر باشه رو هرگز
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خخخ.
جلال
|
Algeria
|
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شرمنده رای بی رای
ناشناس
|
-
|
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
انتخابات رو به گزینش داخل حزبی تبدیل کردن حالا دست به دامن مردم شدن برای شرکت در انتخابات فرمایشی
کامران نبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من نه به کسی پیشنهاد میدم و نه مپرسم از کسی
خودم رای نمیدم با اجازه
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مرغ اگه قیمتسش بشه کیلویی 100 هزار تومن
من که میرم رای میدم شمام برید رای بدید

شب بخوابی صب پاشی بنزین بشه 10000
هیچی نخور هیچی نخواه هیچی نگو هیچی نبین
من که میرم رای میدم شمام برید رای بدید

اگه بگن بچه یکساله باید ریش بزاره
واسه بسیجی شدن از بچگی پاپیش بذاره
کلاس عصمت وعفاف واسه ابجیش هم بذاره
من که میرم رای میدم شمام برید رای بدید

جون ادما ارزشش کمتر بشه
تموم دانشگاهها مدرسه دینی بشه
من که میرم رای میدم شمام برید رای بدید

خنده قدغن بشه مردم همه باید زاری کنن
حتی توی عروسیا باید عزاداری کنن
من که میرم رای میدم شمام برید رای بدید


من که میرم رای میدم شمام برید رای بدید
واسه اینکه تو صف نمونید نگهبانارو زیاد کنید
من که میرم رای میدم شمام برید رای بدید

و...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من نخوندم چی نوشتی اما چون تو سایت تابناک چاپ شکه معلومه مهندسی شده هست پس جوابم اینه ما رای نمیدیم نه بخاطر اینکه اصلاح طلبها بقول شما تایید نشدن نه حتی همشون اصلاح طلب هم بودن رای نمیدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
درود بر شرفت !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من همان خس و خاشاک و اراذلی هستم که به وضع اقتصادی اعتراض دارم و .......

من از مردم نیستم

من رای نمی دم

اصلا خس و خاشاک که رای نداره

انتخابات مال مردمه
انتصابات هم مال مردمه

همش مال خودتون . ساندیسهاتون هم دیگه رنگ نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
میکروب رو یادت رفت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خب من الان قانع شدم برم اول صف وايستم!!!

تحيلاي آبكي سيري چند!!!؟؟

مردم خسته و فقير شدن اون وقت شما دم از انتخابات ( انتصابات) ميزني؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دوستان استدلال ها خیلی عالی است ولی چند درصد مردم کشورمون مثل ماها فکر می کنند، وظیفه ما روشن کردن بقیه آیت به افراد فامیل و‌دوستان باید اطلاع داد که شرکت در انتخابات در شرایط فعلی منافع ایرانیان را با تهدید مواجه می کند هر ایرانی باید یک ایرانی دیگر را از رای دادندمنصرف کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
سفسطه بیش نبود
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
باشه رای ندادن هیییچ اثری نداره چرا انقدر ترسیدی حالا
ناشناس
|
-
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تنها راه تعویق انتخابات و تایید عادلانه نمایندگان تمام احزاب بدون نگاه تفرقه و تک قطبی به کاندیداهاست و الا درصد بالایی از حامیان اصلاح طلبان که در انتخابات های گذشته نیز از اقبال مردمی بسزایی برخوردار بوده اند ، در این انتخابات شرکت نخواهند کرد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
ناشناس
|
Singapore
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هههههه قانع نشدم که نشدم من هم عضو جبهه مقاومت هستم اگر شما به مردم در خیابان می نازید من هم از این پس به خیابان خواهم رفت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
چهل سال مردم رای دادن چیزی عوض نشد و شرایط هر روز بدتر شد خوب یکبار هم رای ندادن رو امتحان میکنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
طرح رأی بی رأی همچون طرح معامله قرن مرده به دنیا آمده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تابناکم الکی رفته رو ویبره
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
وايستا تماشا كن
مانا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من رای نداده ام و نخواهم داد تا حد اقل شرمنده خودم نباشم، اگر قرار بود اتفاقی با رای دادن بیافتد تا حالا افتاده بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای تمام!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقا صغری کبری نباف
شناسنامه ی من دیگه جای رای نداره.
نظامم رو از هرکس دیگه ای که کلی سرو صدا داره بیشتر دوست دارم.
ولی مسولان باید بفهمن که حمایت مردم گارانتی نیست.
نمیشه دست یه عده برای چپاول باز باشه هیچ کس هم حق اعتراض نداشته باشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این سیستم شناسنامه مهر کردن خودش غلط ترین و غیر دموکرات ترین مکانیزم است من خودم از ترس مهر شناسنامه رای می دادم!
007
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
احسنت به نظرت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خیلی خوب توجیه شدم، سریع بگید کجا برم رای بدم؟!!!!!!!!!!!!
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
به رغم مقدمه چینی خوب مقاله ،استدلال هاتون به شدت بی پایه بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقای بهشتی مردم رو چی فرض کردید با این تحلیلی های آبکی
ناشناس
|
Kuwait
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بله تو درست میگی حتما
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بنده بیطرف هستم
نه رای میدم و نه رای نمیدم

همه صندلی های مجلس مال خودتان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هر وقت بساط دستوری عمل کردن و خارج از سیستم عمل کردن جمع بشه، میشه به آینده امیدوار بود. در غیر این صورت نه به مجلسش میشه امیدوار بود نه به دولتش.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقا مسلم عده ای هم می خواهند اصلا مجلس نباشد. وقتی سه نفر می توانند تصمیم بگیرند. چرا میلیارد ها دلار هزینه کنیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقا مسلم عده ای هم می خواهند اصلا مجلس نباشد. وقتی سه نفر می توانند تصمیم بگیرند. چرا میلیارد ها دلار هزینه کنیم. که مثلا بخواهیم ادای دمکراسی را در بیاوریم
م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خوب یه سری مغالطه و توهم به هم بافتی ولی متاسفم...آب قطعه!!!
مژگان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تابناک
40 روزه هواپیما رو انداختند هیچ نهادی نمی تونه مجبورشون کنه که بگن داستان چی بوده
اگه نماینندگان مجلس فایده داشتند تو این مورد به این مهمی لااقل روشنگری می کردند
حالا قضیه بنزین و اعتراضات آبان و گرونی ماشین و تلفات حوادث رانندگی و سیل و زلزله و محرومیت و ... بماند!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
احسنت
مهران
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تازه هنوز آمار کشته های آبان ماه که "قطعا کمتر از 1500 نفر هست" اعلام نکردن. هفته دیگه هم انتخابات و سور سات مشارکت بالا و سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری و دیگه کلا فراموش میشه آبان ماه چی شد، کی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اگر فرقی نمی کرد برای نظام سیاسی اینقدر به این در و اون در نمی زد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مجلس فرمايشي محكوم به شكست است
نمايندگان بايد از بطن جامعه باشند نه استصوابي
آنانكه دم از مردمي بودن ميزنند ، قوانين شوراي شهر و روستا را نبايد تغيير ميدانند تا آن نيز فرمايشي گردد بلكه بايد از دل شوراهاي شهر و روستا نمايندگان مجلس بيرون مي آمدن
اينان را عملكردشان را قبلا زياد ديده ايم حتي با تائيد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان
راهكار ارتباط مردم با مجلس چگونه هست؟ مطالبه گري مردم از ايشان چگونه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقا مسلم عده ای هم می خواهند اصلا مجلس نباشد. وقتی سه نفر می توانند تصمیم بگیرند. چرا میلیارد ها دلار هزینه کنیم. که مثلا بخواهیم ادای دمکراسی را در بیاوریم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
عدم مشارکت گسترده نشان خواهد داد نهاد ها ی ناکارامد بوده ا ند و لازم است تغییرات اساسی صورت گیرد و سیاستهای داخلی و خارجی به تمام معنا اصلاح گردد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
چرا نظرهارو منتشر نمیکنید ؟
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این خط این نشون
آمار واقعی مشارکت در انتخابات اسفند حداقل در تهران ماکزیمم ده درصد هستش.
رای بی رای
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
در کل کشور قطعا زیر 20 درصده کسی نمیخاد رای بدهد این بار دیگه باید فکری کنن حوزه ها خالی و بی رایی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
گفتی؟ به هر حال #رای_بی_رای #خسته_شدیم #مجلس_فرمایشی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این پارگراف آخر خیلی دلمو سوزوند... یعنی خودتون هم به این نتیجه رسیدین که ما رأی بدیم یا ندیم تأثیری تو بهبود اوضاع نداره... برید خجالت بکشید حتی به اندازه کشورهای جهان سوم هم فهم سیاسی ندارید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بدیم اوضاع خرابتر میشه چون میاد میگه مردم منو قبول دارن ومن بر حق هستم و مشروعیت دارم و هر کاری دلم بخاد می کنم و از مملکت ما بری بیرون و...
سراسر توهین و بی حرمتی به مردم
اونم در شرایط فقر و بیکاری
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای هستم ....ولی نمی خونم..........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این استدلال شما به درد کشورهای غربی می خورد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شما که میگید حضور میلیونی در ۲۲ بهمن تایید پس چه نیازی به انتخاباته .....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای دادن خیانت به نسلهای آینده است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دوست عزیز من اصلاح طلب هستم ، دقایقی پیش تیزر تبلیغاتی یکی از اصلاح طلبان فعلی مجلس در یکی از شهرهای جنوبی کشور را دیدم که واقعا تاسف برانگیز بود. و البته خدا کند تکذیب شود حالا بگو من به چه امیدی رای بدهم ؟ به خصوص که غالب تایید صلاحیت شده گان گمنام و ناشناس هستند ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
فرض کن تیزرها عالی بودند و همه نامزدها هم معروف!ه چی میخواهی رای بدی که همه ابن ها نمایشه و هیچکدام کوچکترین اختیاری ندارند.چرا باید رای داد چرا؟
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هر چقدر آسمان ریسمان ببفاید و تحلیلهای صد من یک غاز به تولید کنید،

رای نمیدیم.

به نشانه اعتراض رای نمیدیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این چند روزه فقط مردم فهیم و خوب و باشعور هستیم هااااااااا استفاده کنیم...!!
پاسخ ها
طالبی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دقیقا، این چند روزه ملت میشن فهیم و ....
پس فردا از تریبون نماز جمعه و صدا و سیما و هر جا که
دستشون برسه میگن تا حالا مملکت گل و بلبل بود و الان مشکل انتخاب بد شماهاست
برید با انتخابات خودتون خوش باشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
از ایندفعه دیگه نمیخوام احمق باشم.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خدا را شاکریم که بالاخره ملت آگاه شدند و به مسیر صحیح بازگشتند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شما که در هر صورت رای رو جور میکنین.... نگران چی هستین؟؟!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من بازهم میگم رای بی رای
چون عملکرداین چهل سال مهمه نه حرفها ووعده وعیدها
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نه تکرار نمیکنیم!
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دوست عزیز نویسنده خطاب من به شما و سیاستمداران کشور
41 سال از سال 57 می گذرد یک نمونه که شما و دوستانتان به وعده و وعید و حرف های که زدید و عمل کردید را به مردم کشور بگویئد و نشان دهید که ما گفتیم و انجام دادیم و بعد از مردم بخواهید که رای بدهند و پای صندوق بیایند این بازی هر دوره از انتخابات شما هست اگر نیایید دشمن قدرت میگیرد و ... یکبار هم ما کاری کنیم که شما خوشتان نمی آید .
#رای _بی_رای
پاسخ ها
جواد
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
گفتند صدام بايد برود و رفت ، چرا اينقدر ناشكريد
ناشناس
|
Sweden
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
برو بابا
amin
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مجلس قبل وقبل تر که اینهمه ناکارآمد بود بودبا رای رفت یاحتی دولت، پس رای دادن تا حالا باعث بدتر شدن اوضاع شده اجازه بفرمایید رای ندیم شاید بهتر شه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شک نکن!!!
رای بی راییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی!!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقای بهشتی نژاد!!!
شما و بالادستی هاتون برید میان مردم و ببینید و بشنوید!!
این مسولین با مردمش فاصله بسیاری داره!!
پارادوکس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
امین آقا
توجه نکردی براساس نوشته مذکور یک طیف یا رویکرد به شما میگد که این یه تکلیفه یعنی این آش خاله است باید بخوریش.حالا من نمی دونم اینها چطوری از چه منبعی استفاده میکنند و با چه تبصره ای و چه حدیث یا آیه ای این رای دادن را میخوان بزور بقبولانند؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این مسلم هم اصلا معلوم نیست کیه !

فکر کنم یکی از مقامات بلند پایه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مسلم احتمالا اسم مستعار سردبیر تابناکه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ما رای نمی دیم چون به شعورمان توهین شده. چون دفعه پیش رای دادیم یک مجلس مفت خور و بی اثر روی کار اومد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هرکسی میاد فکر خودش و خانوادشو ... هست!!
پس رای بی رای!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
راهی برای اعلام نارضایتی نداریم. تنها راهی که میتونیم اعتراض خودمون رو بدون هزینه اعلام بکنیم اینه که رای ندیم.

نه اصلاح طلب صدای ملته نه اصولگرا. سر و ته یک کرباسند. اگه قرار بود صدای ملت باشن تایید صلاحیت نمیشدن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تحلیل غرض آلود تابناک را محکوم می کنم زیرا افرادی که به نتیجه منطقی "رای بی رای" رسیده اند، هیچگونه هدف خاصی را دنبال نمی کنند بلکه می خواهند از تکرار اشتباه گذشته خویش اجتناب کنند. تاریخچه چهل ساله انتخابات مجلس نشان داده است که نمایندگان‌ هیچگونه اختیاری از خود ندارند و فقط با صرف هزینه های گزاف تبلیغاتی، به مجلس راه می یابند تا منافع شخصی و جناحی خود را تکمیل کنند.

موضوع گرانی یکباره بنزین در آبانماه و وقایع تاسف بار بعدی آن، نمونه بارزی از بی تفاوتی و خنثی بودن نمایندگان بهارستان می باشد.

با عنایت به رسالت مقدس رسانه ای خویش، خواهش می کنم کامنت مرا سانسور نکنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
پس جای نگرانی نداره رای بی رای
ناشناس
|
-
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای دادن حق هر ایرانی بود ، ولی لگد مال شد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تابناک حرف نزن...رای ندادن ملت اعتراض شدید به وضع موجود است.
عدالت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با تشکر از تابناک. با این مقاله اراده ام برای رای ندادن بیشتر شد وقتی شما دفاع میکنی از رای دادن پس حتما رای ندادن بهتره از رای دادنه. بعدشم مجلس با یه دستور عملا به کما میره پس چه بهتر خودشون انتخاب کنن. ضمنا مهم نیس بعد از این رای ندادن چه اتفاقی بیفته حداقل وجدانم راحته که برای پیشبرد اهداف توی بازی اینها شرکت نکردم و بازیچه نشدم. همین مهمترین اتفاقه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خداییش چرت و پرت چرخ کردین دادین مخاطب بخونه؟ خود شما چقدر به این صحبت‌ها اعتقاد دارید؟ از بخش اول که دلایل عدم مشارکت رو یک به یک گفتید، معلومه از همه چیز آگاهی دارید، پس چرا در توجیه دلایل شرکت نتونستید استدلال منطقی داشته باشید. من نه اصلاح طلبم نه اصول گرا نه ضد انقلاب فقط از سالها رای دادن نتیجه عکس گرفتم و تصمیم دارم یکبار رای ندم، لطفاً به نظر من هم احترام بگذارید و فشار نیاورید. با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقایان نابغه! بابا ما دیگر انقدر حافظه مون ضعیف نیست، همان سی نفر لیست امید دوره قبل هم اکثراً از سر ناچاری و به دلیل اینکه بقیه رد صلاحیت شدند در لیست گنجانده شدند و همه می دانند و در واقع هندوانه در بسته بودند. وگرنه کسی به همان لیست امید هم امیدی نداشته و ندارد! وقتی یک دو ارگان مثل شورای نگهبان و مجمع بالای سر مجلس قرار دارد که تمام مصوبات آن را می توانند بلااثر کنند، مجلس به درد لای جرز می خورد.
ناشناس
|
-
|
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خودتون یه دفعه دیگه این متن رو بخونید ببینید چی نوشتید...
خیلی متن بی مغز و پوچی بود...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
وقتی رییس جمهوری که از طریق همین سیستم به قدرت رسیده میگه این انتخابات نیست ، انتصاباته ما چکاره ایم که بریم رای بدیم.
ایرانی پشیمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
naghi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شما قدرت و ثروت و منابع و مجوز هزینه ی تمام سرمایه کشور دست تونه دیگه از جون ما چی میخواین .... برید بخورید کیفشو ببرین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من هیچ وقت تا این اندازه قانع نشده بودم
من که تو انتخابات شرکت میکنم
پاسخ ها
یه نفر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تسبلیت بهت میگم
چون اگر متن را خونده بودی و یکمی قوه تعقل را چاشنی میکردی بایستی قانع نمیشدی چون در متن دلایل راآورده و لی نتایجی آبدوغ خیاری بهش بسته که به کام سرکارتان خوش اومده
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اشتباه مثبت زدم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اونایی که پاسخ دادن واقعا ایکو هستن، بابا داره مسخره میکنه متوجه نمیشین!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای خودتان را به در و دیوار نکویبید این تحلیل ها هیچ چیزی را عوض نمی کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مطلب خوب و کاملی بود. ولی در محتوی سعی در القای تئوری انتخاب بین بد و بدتر داشت و این موضوع که نظر عموم جامعه مهم نیست و ما کار خود را ادامه میدیم. چه با مشارکت بالا چه پائین.
البته به نظر بنده ما باید بد و بدتر را به زباله‌دان حواله بدیم به برای خوب شدن و دست‌یابی به حقوق مشروع خودمون به تلاش و مبارزه مدنی و اجتماعی ادامه بدیم.
قطعاً هدف ما از رای ندادن ناامیدی کامل نسبت به اصلاح ساختار موجود است و فکر می‌کنیم هرچند دردناک نیاز به تغییرات عمده در روند فعلی داریم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
یه دلیل رو عمدا حذف کردی و اون مهمترین دلیله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
لطفا راهنمایی کنید که شیوه اعتراض به نحوه تایید صلاحیت کاندیداها بجز رای ندادن چی میتونه باشه ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
کسی که خواب هست رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش رو به خواب زده رو هرگز. خودتون قضاوت کنید کی خوابه و کی خودشو زده به خواب
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
کسی که خواب هست رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش رو به خواب زده رو هرگز. خودتون قضاوت کنید کی خوابه و کی خودشو زده به خواب
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اصولگرا ها خیلی بی خود کردن که همه چیز را برای ملت نکلیف می دانند. آنها فقط به فکر این هستند که در قدرت باقی بمانند حتی اگر حاصل آن به روز سیاه نشستن ملت باشد. حاصل چهل سال چنین طرز تفکری فقط عبارت بوده از بیکاری تمام جوانان ، نابود شدن ارزش پول ملی، به زیر خط فقر رفتن بیش از 70 در صد ملت ایران، تورم بالای 50 در صد، بی ارزش شدن جان ایرانیان و هزاران بدبختی و فلاکت دیگر. در حالی که خانواده و فرزندان همین اصولگرایان برای خودشان بهترین زندگی را در خارج یا داخل کشور دارند. پس رای بی رای.
ناشناس
|
Belgium
|
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ولله من که از ریخت و قیافه پاسپورتی کاندیداها نفهمیدم چی تو کله شون میگذره
قط میدونم واسه یه لقمه نون اینقدر باید کار کنم تا شکم خانواده رو با حقوق ماهی 2 تومن سیر کنم پس وقت برای مطالعه درباره ابعاد و وزن و چگالی شخصیت این آقا و اون خانوم کاندیدا ندارم
ولی شما بهشون رای بدید!!
نهایتش آخر 4 سالشون که میشه یه قیچی برگردون میزنن به ملت و مثلا رای به عدم شفافیت آرا میدن که نفهمی این که بهش رای دادی اصن روز رای گیری توی مجلس بود یا نبود اگر هم بود اون رای ش منفی بود یا مثبت یا ممتنع!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با این مقالات نمی نونید مردم رو پای صندوق بکشید!! مردم این بار گول نمی خورند..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بدينوسيله آقاي حمزه غلامي فرزندعبدالحسين دارنده شماره ملي ...جهت انجام آزمون تعيين صلاحيت فني در حرفه ( نصب و راه اندازي سيستم هاي حفاظتي ) حضورتان معرفي مي گردد.

تا زمانیکه عدالت فراگیر نشود و رباخواری بانک ها برداشته نشود رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
متأسفانه وقتی افرادی نظیر علی مطهری رد صلاحیت می شوند، امیدی به اصلاح وجود خواهد داشت یا خیر؟
به نظرم باید تاوان اشتباهاتش را با عدم رغبت مردم به انتخابات بدهد!
در ساختار فعلی، که اجازه آزادی بیان و ابراز عقیده آن هم صرفا در عرصه نظر، به منتقدان را نمی دهد، انتظار اصلاح به شدت بی فایده هست.
به نظرتون ماها که هم مسلمانیم و هم دوستدار ایران، چرا هیچ سهمی از کشور و مدیریت آن نباید داشته باشیم، حتما باید به جایی وصل باشی، اون وقت می تونی یک سمت کوچک هم در یک دهداری داشته باشی، اما اگر قرار باشه، مستقل باشی، منفصل خواهی شد.
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این مجلس مجلس که میگی همون جاست که نهارش فقط انواع کبابه??برای هر یه دونه توالتش ۲۳ میلیون خرج کردن??نماینده هاش تو چله ی تابستون با لباس گرم توش میشینن که از سرمای کولر گازی سرما نخورن??هر دقیقه جلسه بی اثرش میلیاردها تومن خرج رو دست مردم میذاره??نماینده هاش موقع جلسات مهم یا چرت میزنن یا با گوشی بازی میکنن البته اگه غائب نباشن??و.......منظورت همین مجلسه دیگه نه????چرا از ما انتظار دارید مثل دولت ومجلس باشیم و یه اشتباه رو بارها تکرار کنیم????????????????????
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
طنز جالبی بود
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با سلام. یه مسئله مهم وجود داره. وقتی مجلسی که 90 نفرش رد صلاحیت میشن. و همین ها 4 سال قبل از فیلتر سخت شورای نگهبان عبور کرده اند و تائید صلاحیت شده اند، این سوال مهم رو بوجود میاره تو ذهن مردم، که آیا شیوه تائید صلاحیت و نظارت بر نماینده ایراد نداره؟ آیا باز هم احتمال این امر نمیره که برای دور بعد همین تعداد یا بیشتر رد صلاحیت بشن؟ یعنی واقعا بین 270 نماینده، 90 نماینده داریم که فاقد شرایطن ولی از فیلترینگ شورای نگهبان عبور کردن؟ ورود یک سوم نماینده مشکل دار به مجلس یعنی چه؟ پس چه انتظاری داریم از مردم که بخوان کمتر اشتباه کنن وقتی سیستم اینقدر ضعیف عمل میکنه؟ و ده ها سوال دیگه. پس حق بدیم اگه من نوعی ترجیح بدم رأی ندم تا اینکه با رأی من یک نماینده مشکل دار وارد مجلس بشه.
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
حالا یه سوال نویسنده عقل کل!
وقتی در یک شهر فقط ۱ کاندیدا وجود دارد دسته بندی حضرت عالی باید به کدوم یکی رای بدن؟! وقتی در یک شهر همه کاندیداها از یک طیف هستند اصولا رای دادن چه معنی میده؟! وقتی کسی اون طیف فکری رو قبول نداره چرا باید رای بده؟!
التماس تفکر!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
قانون اساسی باید اصلاح شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
.
اگر دين نداريد كه نداريد اقلا ازاده باشيد.
Asd
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بدهیم حتی سفید! که بعد همین اصلاح‌طلبان بیان بکن این نشان دهنده تایید ما و سیاستهای ما توسط مردم است؟ رای میدهیم ولی در انتخابات زیر نظر سازمان ملل
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
رو رای سفید اسم مینویسن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
#رای_بی_رای
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تنها راهی که بی طرف به نظر میرسد کنترل ارا توسط سازمان ملل انجام شود ۲-انتخاب کانددیدا ها با در نظر گرفتن نظر مردم توسط
سازمان ملل باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من حوصله خوندن طومارتان را نداشتم و میدونستم حرف های شما هم مثل مسئولان تکراری و بی اساس و بر کشاندن مردم به پای صندوق های رای میباشد همین اشتباهی که 40 سال کردم و نمیخواهم دوباره خودم را بعدا به خاطر قدم اشتباهی سرزنش کنم .

من با چشم های خودم میبینم این نماینده ها چطور از نمایندگی شان برای خود منبع درآمد را انداخته اند کرده اند و واسطه هایی را در جامعه راه میاندازند تا برای درست کردن کارشان پول بگیرند.

من با چشم های خودم دیده ام ام که نماینده ای در هنگام ثبت نام در نمایندگی هیچ پولی یا سرمایه انچنانی نداشته و ادم معمولی بوده است الان شده میلیاردر .


نمایندگانی را دیده ام که برای نمایندگی شدن جلوی مردم گریه میکردند یبعد از نماینده شدن ادم رو میبینند محل ..... هم نیزارند .


مخصوصا مخصوصا
نمایندگانی که برای مردم میخواهند خدمت کنند را رد صلاحیت کرد نمایندگانی که واقعا در مجلس برای مردم خدمت میکردند را رد صلاحیت شوند و عملا کسانی را تایید صلاحیت کردن که در باره حقوق مردم در مجلس هیچ عکس العملی نشان نداده اند (همان کسانی هستند که فقط دنبال منافع خودشان هستند)
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تا زماني كه به كانديداهاي واقعي مردم فرصت حضور در رقابتهاي انتخابات را ندهند، همين آش و همين كاسه است.
و اين روند ثبت نام از كانديداها ( با وجوديكه شوراي نگهبان هم به آن انتقاد دارد ولي اقدامي در تغيير آن صورت نميگيرد) كه هر كسي با هر سواد و تواني بيايد كانديد شود هم روش بسيار غلطي است.
محسن عبدالهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بعد از ۴۰‌سال رای مردم عزیز ایران زمین بخوبی متوجه شده اند ک رای انها بازهم بخاطر قدرت های بالاتر .عملن هیچگونه تاثیری مثبتی خواهد گذاشت...بلکه باعث شده عده ای وابسته ب دولت پنهان بگویند ک مشکلات بخاطر رای اشتباهی است ک مردم داده اند....
بنظر می رسد ک این بازیهای نخ نما رو ب پایان است...
ما ک رای نمی دهیم ...و خام نمی شویم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نه به انتخاب پزشکانی که کاندید مجلس شده اند
Reza
|
United States
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اگه توی انتخابات شرکت کنم یعنی به شعور خودم و مردم توهین کردم
کافیه دیگه ، اگه قرار به اصلاح بود ، سیستم خودش رو اصلاح میکرد تا الان
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مطمئن باشید من و خانواده و تمام دوستانم بالاجماع دیگه گول نمیخوریم!

#رای_بی_رای
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مجلس زمانی که بنزین گرون شد طرف ما رو گرفت نماینده ما بود؟! مگه با رای ما نرفتن مجلس؟ نه دیگه در این گناه شریک نمیشم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
همینی که هست خودتون رای دادید
برای اینکه این جمله را نشنوم، هرگز شرکت نمی کنم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مشارکت در انتخابات خیانت به مردم است
KIA
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نویسنده محترم کاش با دقت بیشتر دو منظر را میدیدند : خیلی جالبه مسئله دموکراسی و سمبل آن انتخابات سکه دوری است یک بخش مردم و انتخاب کنندگان و در روی دیگر مسئولین وانتخاب شوندگان . موضوع و مسئولیت و عواقب را شما بر دوش صرفا انتخاب کنندگان و نحوه برخورد و یا کنش آنان قرار دادید . درصورتی که باید مسئولین وانتخاب شوندگان و سیستم بطور کلی خود را بررسی کند چه کرده ایم که مردم به اینگونه رفتار میکنند و اکنش نشان میدهند .
ناشناس
|
Finland
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دم همه گرم که رای نم دهید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نویسنده میگه رای ندادن تاثیری در مشروعیت زدایی از نظام سیاسی نداره. اگه تاثیری نداره پس در مورد چی حرف میزنید ؟
دوستان اگه در عید، جایی از خونه احتیاج به نقاشی پیدا کرد با آقای مسلم بهشتی نژاد تماس بگیرید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خخخخخ
از یه طرف التماس میکنن بیاید رای بدید از اونطرف طرف نوشته حتی عدم حضور مردم پای صندوق رای باعث مشروعیت زدایی نمیشه؟! پس چرا اینقدر نگرانید؟! همیشه با یه جامعه آماری محدود مثل اعضای بسیج انتخابات رو برگزار کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مثال متعددی وجود دارد که در نبرد قدرت نهاد‌های انتخابی به موفقیت‌هایی هم شان وزن شان دست یافته اند.
لطفا شان و وزنشان را نشان دهید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
همه تون ميگيد راي نميديم ولي موقعش كه ميشه همتون 3تا 4 ساعت براي وقت گذروندن و سرگرمي ميريد توصف. 41 ساله داستان همينه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من یک نفر که زیر حرفم نمیزنم حتی اگه همه ی اون بقیه به نظر تو برن رای بدن
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نمایندگان تایید شده در فیلتر شورای نگهبان و انتخاب شده توسط مردم وقتی به مجلس میرن خودشون رو نه نماینده مردم میدانند و برای هر طرح و لایحه ای به نظرمقامات بالا اهمیت میدن نه نظر و خواست مردم. پس رای فایده ای نداره
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
منم رای نمی دم و سعی میکنم چند نفری را راضی کنم رای ندن
الف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اصولگرایی و اصلاح طلبی ، بازارش تموم شد همه جیب بر شدند مردم از دروغ و سیاه بازی و کلاهبرداری و مسئولین بی لیاقت خسته اند جای شرم داره اسم انتخابات رو میارید .مردم دارند از گرسنگی می میرند بودجه مملکت رو به جیب کسان دیگر میریزند متأسفانه مسئولین فکر می کنند که مردم نمی فهمند ولی برعکس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من رای نخواهم داد اگر صد مقاله دیگر هم بنویسی. در ضمن جدا از تعصب مقاله ای شما به هیچ عنوان آنقدر قوی نیست که حتی نظر یک نفر را عوض کند. ولی خوبی اش برای شما این است که صفحه پر می کنید و حقوقش را میگیرید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ابتدا تا انتهای نوشتار، بازی با کلمات بود. تیتر به گونه ای انتخاب شده بود که این حس را در خواننده، قبل از خواندن متن، القا کند که رای ندادن عواقب خطرناکی برای مردم و ایران دارد. اما نویسنده در متن نوشتار، چنین موضوعی را نتوانسته به اثبات برساند و فقط رای ندهندگان را دسته بندی و به نوعی خواسته بین افرادی که قصد شرکت در انتخابات ندارند، مرزبندی وتفرقه ایجاد کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هه هه هه بشینید ما رای بدیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ماله نكشيد . راي بي راي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ماكه راي ميديم اينها ميرند مجلسپ ناکارامدی ميكنند ما هم شريك جرم هستيم
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اینقدر‌ قضیه لس وبی معنی شده که نمیدونم چه کامنتی بذارم‌فقط تورو خدا ولمون کنید
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اینقدر‌ قضیه لس وبی معنی شده که نمیدونم چه کامنتی بذارم‌فقط تورو خدا ولمون کنید
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شرکت در انتخابات یک حقه ! نه یک تکلیف ! یعنی چی که من وظیفه دارم بین یه عده کاندیدای دستچین شده که قبولشون ندارم حتما رای بدم ؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هر کس رای بدهد یعنی شرایط موجود را تایید کرده است پس رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شناسنامه سفیدم. پیش نسل بعد رو سفیدم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقاي بهشتي نژاد . اگه كامنتارو بخوني و يه جمع بندي بكني ، متوجه ميشي كه وضعيت مشاركت ( حداقل تو قشري كه مطالعه دارن ) چيه .
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بهترین کار من این است که اصولگرایان در مجلس باحداقل رقیب باشند و جسارت بیشتری حواهند داشت ومانعی برای اقدامات و تصمیمات آنها نخواهد بود و جامعه آنهارا بهتر خواهد شناخت و این از هر محالفتی با ایشان کارساز تر است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
#رای_بی_رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من هم هرگز رای نخواهم داد به هر چهار دلیل که گفتید ، و تمام تلاشم را هم خواهم کرد تا آنجا که بتوانم افراد بیشتری را از رای دادن منصرف کنم ، چون رای را فقط برای توجیه خود میخواهند و بس ،
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
سایت محترم تابناک تو خودت را بگذار جای ما به کی رای بدهیم به غلامرضا تاجگردون که به سبک جشن های شاهنشاهی کارزار تبلیغاتیش را آغاز می کند؟ به همایون هاشمی رای بدهیم که ناکارامدیش در سازمان دارو هلال احمر عیان شده و با جان مردم سر و کار دارند؟ به چی دل خوش کنیم که قیمت زمین و مسکن ۳ برابر یا چرا برابر شده و مجلس و دولت نظاره گر هستند به چی دل خوش کنیم که در یک شرکت خصوصی یه بی سواد ماهی چهل میلیون حقوق میگیره و مهندس در همان شرکت ۵ تا ۶ میلیون با مدرک فوق لیسانس میگیره؟ به کی و چه کسی رای بدهیم که در سایه عدم توجه مجلس به وظیفه قانونیش یک قلدر کوه طلا دهده اند که حقوق کارگر به ریال پرداخت می شود و طلای اوبه دلار فروخته می شود و در تهران و کانادا و انگلیس سرمایه گذاری می شود و کارگر و مهندس ان شرکت فراوری طلا که در سایه رانت ان شرکت صاحب امتیاز برداشت و فراوری شده فقط سیانور و جیوه و ارسنیک می خورند؟ و هزاران رانت خواری دیگر در مملکت می شود و کسی پاسخگو نیست و از فساد حمایت هم می شود. هرگز نباید رای داد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
سلام درمورد بند 4 مجلس چه کرد جز اینکه در این شرایط سخت تحریم 200میلیون یورو برای کشورهای دوست وبرادر تصویب کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دستور دادند به مجلس فرمایشی که تصویب کند و کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تا زمانیکه عدالت فراگیر نشود و رباخواری بانک ها باقیست رای بی رای
کاربر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خداوند شاهده
دفعه قبل رای دادیم ولی بدجوری تحقیر شدیم
تحقیر رای دهندگان از سوی مسئولین یادمان نمی رود اصولگرایان می گفتند اشتباه انتخاب کردید حق تان است و این مشکلات ناشی از انتخاب غلط است و اصلاح طلبان و معتدلین بخصوص وزیر بهداشت قبلی و واعظی هم میگفتند چون ما را انتخاب کردید باید تحمل کنید
به نظر من با هزینه های رای گیری و اتلاف وقت مشکلات مردم فقیر و مظلوم ایران مرتفع شود صواب دارد
SINA
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ظریف علنا به جهانیان گفت مردم از اداره کشور راضی هستند که تمام ادوار در انتخابات و گردهمایی ها شرکت می کنند. هر کی موافق حرف ظریفه بره رای بده مخصوصا آقازاده های خودشون
منوچهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
حق هر شهروندی است که مطمئن باشد که رای او باعث انتخاب فرد اصلح می شود و این کار امکان پذیر نمی باشد مگر با شفافیت عملکرد نمایندگان و این کار با این روش قابل انجام است که سایت خانه ملت تمامی لایحه هایی که به رای گذاشته می شود را با ذکر کلیه نمایندگان ( با رای موافق یا مخالف و یا ممتنع ) اعلام کند
ضمناً نام تمامی نمایندگان را در طرح استیضاح را معرفی و در صورت پس گرفتن امضاء همه را بطور شفاف اعلام کند
تا مردم در طول چهار سال نمایندگان را عملاً شناسایی کرده تا با بصیرت کامل رای بدهند نه آلان که با چشم بسته بخواهیم رای بدهیم.
سوره اسرا آیه 36 به مسلمانان دستور می دهد: در جایی که علم و آگاهی نداری، پیروی نکن به عبارت دیگر هر جایی که شناخت نداری اقدام نکن چون اگر بدون شناخت هر اقدامی انجام دهیم ضررش از نفع اش بیشتر خواهد بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
سلام
مهم رای دادن یا ندادن نیست
مهم اینه که نماینده ای که حتی در مورد سوخت که تاثیر گذارترین موضوع در معیشت مردمه نمی تونه اظهار نظرکنه دلیلی برای رفتن به مجلس نداره و فقط میتونه رییس رییس ادارات یه شهر باشه .....و به فکر قدرت نمایی ( لات سر کوچه ) خودشون باشه ....
یوسف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
همانطور که در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی نشان داده شد که اگر یک عده بخواهند تمام رسانه ها و مدیران و رسانه ها یک صدا میتونن یک حقیقت رو پنهان کنن، من هم به این نتیجه رسیدم ام که واقعا اگر 80 میلیون ایرانی یک صدا بگویند بابا ما میخواهیم با امریکا و دنیا صلح کنیم یا مثلا ما فلان مسیر رو نمیخوایم در مدیریت کشور، بازهم این رای ها بی تاثیر میشن و حرف حرف خود آقایون هست و واقعا رای مردم تاثیری در کلان کشور نداره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
راي دادن اشتباه حق الناس است.من زير بار اين حق الناس نمي روم.
خيلي از اينهايي كه اين دوره تاييد صلاحيت شدند چهارسال بعد بدلايل مختلف رد صلاحيت مي شوند.مثلا جرايم مالي،و...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نمیدونم دچار چه نکبتی شدیم که همیشه به این نتیجه نحس ختم مبشه که باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنیم. میگن چون رای ندادن باعث بدتر شدن اوضاع میشه، پس بریم رای بدیم و چند نفر بیکفایت دیگه رو بفرستیم مجلس تا به کیف خودشون برسن و به ریش خلق الله بخندند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
حالا از کجا مطمئنی که این مشروعیت زدایی اتفاق نمی افته؟
وقتی رای دادن همیشه به مشروعیت زایی و تجلی دموکراسی تعبیر شده پس برعکس هم میتونه مشروعیت زدایی بوجود بیاره!

منکه رای نمیدم!
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بلاخره فهمیدید که اکثریت مردم رای نمیدهند برای همین همه به تب و تاب افتاده اند. کلی فیلم سازی کردید برای انتخابات ولی فایده ای ندارد (حتی با یارانه 250 هزار تومانی با بنزین نوروزی یا وعده های چرتی که به مردم میدهید).
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
1. وقتی شورای نگهبان برای ما افراد را انتخاب می کند و تفکرات غیر از خودش را حذف کرده است.
2. وقتی در کشور مجلس کاره ای نیست .
3. وقتی که یک عده ای به مجلس می روند رای دهنده گان را فراموش می کند و بله قربان سران بالا می شوند تا از منافع نماینده بودن ثروت بیشتری جمع کند.
4. وقتی مصوبات نمایندگان مجلس کاعذ پاره ای بیش نیست و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت به راحتی هر قانونی را مخالف خودشان می بینند نمی گذارند اجرایی شود.(مانند FATF).
5. وقتی که نماینده گان قادر به اصلاح قانون اساسی نیستند و نمی توانند خواسته رای دهنده گان خود را پیگیری کنند.
6. وقتی که فردی حتی رای مردم را دارد ولی حق مردم ضایع می کند و آن فرد را حذف می کند( مینو خالقی نماینده در اصفهان که شورای نگهبان مانع ورود او به مجلس شد.
حالا ما به خودمان باید ارزش قائل شویم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من رای نمی دهم.نه مجلس و نه دولت اختیاری ندارند.
ناشناس
|
Canada
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای دادن به معنای فراموشی سه روز دروغ و پهان کاری در مساله انهدام هواپیمای اوکراینی است.
رای نمیدیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خودت هم فهمید ی چی نوشتی؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خودم که هیچ حتی پدرومادر پیر وهمسرم هم اجازه رای دادن نمیدهم چون هیچ سهمی از سفره انقلاب به ما نرسیده...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
همینکه مقاله دادی بیرون یعنی بدجور رای ندادن دغدغه ذهنیت شده! البته سایر مسئولان ارشد هم همینطور فکر میکنن!!
ما که رای نمیدیم...حالا تو هر دسته و گروهی که جای بگیریم!
علی از کرمانشاه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ببخشید من خودم رو میگم کاری به بقیه ندارم
رای دادن رو توهین به شعور خودم تلقی میکنم، وقتی نمایندگان سمبلی بیش نیستند.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
سلام سری قبل در انتخابات ریاست جمهوری همرو تشویق به رای دادن کردم هرکسی که مثل الان من بود رو متقاعد کردم به رای دادن الان پشیمونم برای اینکه ما رای دادیم به اعتدال رای دادیم به ارتباط موثر به کل دنیا پرهیز از تنش زدایی و جنگ و کل کل با کل دنیا و هی مرگ بر این اون چهل سال هست در شرایط حساس کنونی هستیم قرار بود سرمایه گذار خارجی بیاد تحریم ها برداشته بشه و .... ولی چیشد فردای برجام موشک زدید . کالای امریکایی نباید بیاد یعنی برجام رو همون اول زدید نابود کردید .. بعدم این شد که میبینید تحریم های جدی تر و سخت تر از قبل و دلار 14000 هزار تومنی و تورم چند صد درصدی واسه اینکه بتونید مملکت رو بچرخونید هی دلار رو بردید بالا .. روز به روز قشر متوسط اضافه میشن به قشر فقیر ایرانی که میخاست ژاپن اسلامی بشه حالا بعد سی سال تولید پراید 65 میلیونی رو حتی یه مدیر هم نمیتونه بخره چه برسه به کارگر با پایه حقوق دومیلیون ا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
چقدر درست نوشتید..حرف دل همه
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
لطفا به آقای رضایی منعکس شود با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
متاسفانه دیگه این حنا برای مردم رنگی نداره! همه از این همه دروغ و وعده محقق نشده خسته شدیم. این همه دزدی، این همه ریا و هدر رفت منابع و سرمایه های کشور و فرار افراد نخبه همه نشان دهنده ناکارآمدی بالای سیستم در کلیه سطوح و افراد هست. این دیگه بحث حذبی و اصواگرایی و اصلاح طلبی نیست،
علی
|
Netherlands
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این پاراگراف اخر که قرمز نوشتی تابناک خیلی حرف تو خودش داره.
h
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اقایون این رو به عنوان یک نظر سنجی می تونند بزارن.نفراتی که مطلب رو خوندن یا نخوندن چقدر مخالف هست.وقتی نامزد انتخاباتی با زد و بند به پست رسیده از چند جا حقوق میگیره و میگه مهم نیست مردم بیان یا نه این هم بازخوردش هست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بر میگردیم به صحبت های آقای ممصباح یزدی که رای مردم رو بی ارزش خوند

از کی تا حالا رای دادن جبری شده(تکلیف)
ما می خواهیم از طریق صندوق رای اصلاحات انجام بدیم (اصلاحات بد نیست امام حسین هم فرمودند من برای اصلاح امت جدم قیام می کنم)
ولی آخه به کی رای بدیم
خودتون گزینش می کنید بعد می گید به یکی از اینا رای بدید بعد هم مردم رو به بد رای دادن محکوم میکنید.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من دور ه قبل گول خوردم و با فریب شعار انتخاب بد از بدتر رای دادم و پشیمانم دیگه گول نمی خورم و دیگه رای نمی دهم.
ناشناس
|
Canada
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اسندلال نویسنده بسیار سطحی و عامیانه بود, تا وقتی مردم و حرف مردم اهمیت نداشته باشد رای دادن صرفا به منزله تایید رویه کنونی می باشد , مشکل را نه اصلاح طلبی حل می کند نه اصولگرایی, مشکل فقط با برگشت به خواست مردم حل می شود, مشکل خیلی جاها در خود قانون است که بر خلاف عدالت اجتماعی است,
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نیاز به رفراندوم در مسائلی داریم که سالها باعث مشکلات کشور شدن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شرمنده تابناک جون ، رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تابناک 95 درصد کامنتها مخالف راید دادن است
حال، چه میگویی؟!
یاشار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این همه گفتی. ولی باز هم رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با این حساب اگر کمتر از 50 درصد رای دهندگان شرکت کنند آیا انتخاب شوندگان نمایندگان واقعی مردم خواهند بود ؟ و آیا اصلا مشارکت کمتر از 50 درصدی مردم انتخاب را زیر سوال نمی برد ؟ آیا اصلا در این صورت این انتخاب مفهومی و ارزشی خواهد داشت ؟
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
سالها همه جوره امتحان كرديم و نتيجه مشخص است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
فکر نمیکردید موضوع جدی باشه ولی اینبار واقعا رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بیییییییی رای
احمدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
لیست های ارائه شده اعم از کامل و نیم بند شامل دو گروه هستند گمنامان و شناخته شدها از گم نام ها که بگذریم شناخته شده ها میمانند کسانی که در این چهل سال هر چه بلد بودند رو کردند و نتیجه اش ویرانی اقتصاد کشور شده نمبدانم با چه رویی و به چه دلیلی کاندیدا شده اند شما که امتحان خود را پس دادید و بعد از چهل سال مشق کردند رفوزه شده اید دیگر دنبال چه هستید جایی مانده که خراب نکرده باشید لااقل بگوید کجا و چه چیزی را میخواهید ویران کنید که دلمان خوش باشد بالاخره کاری بغیر از ... و هم انجام دادید. مدیریت شما از پس یک برف معمولی هم بر نمی آید و عاجز است . این شامل چپ و راست است فرقی هم ندارد. چرا مردم باید وارد بازی قدرت و ثروت شوند که هیچ ربطی به آنها ندارد. کسانی که سالهاست به امید بهبود رای میدهند و هر روز خرابتر از دیروز است از خود می پرسند چرا باید شریک ویرانی و فس ... . و غیره باشیم و دنیا و آخرتمان را برای عیش عده ای تباه کنیم. خواهش دارم اگر نظر را منعکس نمیکنید لااقل به اطلاع آقای رضایی برسانید تا نظر مردم و شهروندان را و کسانی که از صندوق رای نا امید شده اند را بدانند هرچند دانستن ایشان هم تاثیری ندارد. خدا آخر عاقبت همه را بخیر کند. یا حق
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
چرا باید رای بدیم
این همه رای دادیم کدام مشکل کشور حل شد
همیشه مقصر اصلی هم ملت هستش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من رای نمیدهم تا خود را شریک کارهایی مثل ............ نکنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
امام علی ع می فرمایند
تجربه از علم بالاتر است

تجربه بی فایده بودن رای دادن برای رای ندادن کافیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای. وای برکسی که رای دهد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
فعلا که آقایی که پرونده باز فساد در شهرداری دارد تایید صلاحیت شد و مطهری و صادقی رد صلاحیت شده اند. مگر نااگاهم که رای بدهم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مطهری و صادقی دوتا حرف حساب میزنند و نترس بودند که تائید نشدند .... اگر قرا باشد یک عده ترسو وارد شوند شرکت در انتخابات مفهوم ندارد
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
کسی که قد ارزنی شعور سیاسی داشته باشد در انتخابات شرکت نمی کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
وقتی مجلس و دولت هیچ کاره هستند دیگر انتخابات برای این دو مفهومی ندارد و بهتر است جمع شوند و بی خوبی هزینه نشود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
.
رای بی رای.
گند زدین به کشور.گند زدین به زندگی مردم.
ذره بين
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
پيشنهاد من اين است كه بجاي اين انتخابات صوري، انتصابات منطقي برگزار شود و كساني كه باسران هم عقیده اند عنوان نماينده يا رئيس جمهور و ... برگزيده شوند و وارد مجلس گردند و هزينه تبليغات و ... را هم صرف امور ديگر مثل ساختن مسكن و جبران خسارت براي زلزله زدگان، سيل زدگان، برف زدگان، .... كنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای نه خودم نه خانوادم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هرگز رای نمیدم
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
جنتی در مصاحبه اش در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت مردم حواسشان باشد به کاندیداهایی که دروغ میگویند رای ندهید. یعنی ما حواسمون بود یه سری کاندیداهای دروغگو تایید صلاحیت ش دند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تا بازگشت قیمت بنزین #رای_بی_رای
کیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
وقتی نماینده در مجلس کاره ای نیست وسران قوا تصمیم میگیرن مثلا بنزین سه برابر بشود مردم سالاری و دموکراسی عملا وجود ندارد پس رای دادن واقعا چه تاثیری دارد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تازه وقتی همنی نمایندگان دست چین شده خواستن گرانی بنزین را دوباره بررسی کنند گفتند که حق ندارید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تفسیر جالب و زیبایی بود
پس نتیجه می گیریم که :
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
رای بی رای
...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تابناک جان
خیییلی سعی کردی علمی استدلال کنی. ولی موضوع ساده تر ازین حرفهاست .خسته شدیم ازین همه دروغ واختلاس واقازاده ورانت وفساد .همین .به همین روشنی.
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دیگر بس کنید.........خسته شدیم از این همه دروغ.......رای بی رای....................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ساختار کشور ایرادهای اساسی داره ولی هیچ انتقادی رو بر نمی تابه. به محض این که مردم در راهپیمایی حضور پیدا می کنند یا رای گیری میشه فکر می کنند مردم با همه ساختار موجود موافقند. متاسفانه ساختار به قدری ایراد داره که این که چه کسی به مجلس بره تاثیری نداره. اگر کسی هم در مجلس بره و فقط با صحبت انتقاد کنه نمیذارن دوره بعد در بیاد، چه برسه بخواد اصلاحی انجام بده که اصلا نهادهای انتسابی نمیذارن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای؟؟؟؟ انتخابات؟؟؟؟
مگه فرقی می کنه از بین کاندیداهاکی انتخاب بشه؟
آقای جنتی که تا این جا زحمتش رو کشیدن ،یه راست 290 نفر رو معرفی بکنن برن مجلس
واسه این که مجلس کاملا یه دست بشه یه دست لباس فرم واسشون تهیه کنن، موهاشون رو یه شکل کوتاه کنن (کچلا از این گزینه معاف هستن) و به ترتیب قد از پشت بچینن بیاد جلو تمام . این که انتخابات لازم نداره.
وزیر بهداشت قبلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خودتون رای دادید و انتخاب کردید میخواستین رای ندید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
چطور فکر کردی از تنها حق قانونیم که برام مونده برای رای ندادن میگذرم؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اگه رای ندادن بی تاثیره ، پس این همه التماس برا چیه ؟ضمنا اگه از نظر شما بی ناثیر هم باشه ، حداقل در مقابل وجدان خودمون راحتیم که ما باعث نشدیم چند نفر ناکارامد به نون و نوایی برسن
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
#رای_بی_رای
ناشناس
|
United States
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مردم فقط بازیچه هستن
reza
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
با سلام
41 سال است رای میدهیم اما هر دفعه می گویند دفعه قبل فلان بود و ممان بود
را نمیدیم دیگه به نمایندگانی که فقط فکر خودی های خودشون و اقازاده ها هستند
شرمنده رای بر رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اگه شورای نگهبان همه نامزدهای انتخابات از اصولگرا تا اصلاح طلب تا سلطنت طلب و ملی گرا و اپوزسیون داخل وخارج کشور رو تایید صلاحیت کنه من رای نمیدهم چون مجلس و ریاست جمهوری و نهادهای انتخابی هیچ قدرت وتاثیری در تصمیمات کشور ندارند وسمبلیک هستن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تو تمام انتخابات قبلی شرکت داشته ام والان مثل ......پشیمونم. این بار دیگه اشتباهات قبلیمو تکرار نمی کنم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
چطور فکر کردی از تنها حقی که برام مونده چشم پوشی خواهم کرد ؟من رای نمیدم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
فشار به خودت نیار رای بی رای نشانه عدم رضایت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من هیچ یک از کاندیدا ها را نمیشناسم و فرصت یک هفته ای که به انها برای تبلیغ داده شده برای شناخت آنها کافی نیست لذا رای نخواهم داد. رای بی رای
دهقانباشی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
وقتی یه ظرف پر از گلابی میذارن جلوت و میگن یه میوه از توش انتخاب کن تو هرچی برداری گلابیه .
تازه همون گلابی ها هم وقتی انتخاب شدن هیچ تاثیری توی تصمیمات کلان ندارن .
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
حالا باز شما حیی احترام گذاشتی گفتی گلابی!!!!
ناشناس
| United States |
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دقیقا
موحدی
|
France
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
چهل و یک سال در تمام انتخابات های شرکت کردیم و رای دادیم. اجازه بفرمایید نتیجه ی آخرین انتخابات (ریاست جمهوری 96) را با هم مرور کنیم:
ما به جناب روحانی رای دادیم که رییسی بالا نیاد، ما به روحانی رای دادیم که افکار افرادی مانند دکتر جلیلی قالب نشود. نتیجه چی شد؟ الآن بعد از سه سال ادبیات سیاسی جناب دکتر روحانی و جناب دکتر ظریف و بقیه کابینه ی وی تغییر پیدا کرد و شد همچون ادبیات سیاسی دکتر جلیلی، کوچک زاده و رسایی!!!! خداییش اینا تمامشون از یک طیف سیاسی هستند و مردم رو بازی می دهند! از آن گذشته جناب جنتی که قبل از ملت انتخاب کرد، رای ملت چه سودی داره؟! اجازه بفرمایید هر کسی را خودشون خواستند بفرستند مجلس فرمایشی
من رای نمی دهم
رای بی رای
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من هم در انتخابات شرکت نخواهم کرد و همه را هم به تحریم انتخابات تشویق خواهم کرد.
وسلام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من رای میدهم چون برای
اونای که روی صندلی های مجلس چرت میزنند دلم تنگ میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
این انتخاب نمایشی بیش نیست. افرادی که مورد نظر جریان حاکم هستند انتخاب خواهند شد
ناشناس
|
United States
|
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خیلی حرف زدی اما: رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای نمیدهم چون هیچ امیدی ندارم و هیچ امیدی نمانده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تابناك شما كه ميگي بالاي 50ميليون اومدن راهپيمايي , فلان و بهمان ... پس جلز و ولزت از چيه؟؟؟ اين همه داستان اولا و دوما سوما.. راه انداختي..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چطور الان كه اوضاع اقتصادي و سياسي مملكت آشفته ست تا يه جا دورهمي ميگيرين آواز ميخونين آي تقصير انتخاب اشتباه بوده؟؟؟!!! وزيرتون ميگه خودتون راي دادين حالا حالاها جورشم بكشين!!!!! خب ما چند صد هزار نفر راي نميديم!!!! شما 50ميليون نفر برين راي بدين....!!! ديگه اينهمه التماس و آناليز و جون من و مرگ من بياين نداره........ باي باي
فرامرز
|
United States
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مجلس فعلی آنقدر فرمایشی و گوش به فرمان بود که حتی جرات نکرد در مورد افزایش قیمت بنزین که دغدغه همه مردم بود سوال کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اینها مرثیه ای برای یک رویاست. و واقعا دیر شده با این وضع کاندیدا و مملکت من رای نمیدهم
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اگر رای منشا اثر بود انتخاباتی برگزار نمی شد.
رای بی رای
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
هرکس از اول رای نداده الآن هم ممکنه رای ندهد ولی کسانی که از اول رای داده اند به خاطر وظیفه ای که احساس می کنند حتما رای خواهند داد انشاء الله ما مردم ایران در انتخابات شرکت می کنیم و هیچ اهمیتی به کسانی که بی تفاوت هستند و یا عمدا حرفهای مایوس کننده می زنند نمی دهیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اشتباه شد مثبت دادم. رای بی رای!
مهدی
|
Canada
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اگرشورای نگهبان دامنه نظارت اش را از کاندیداها به رای دهندگان گسترش دهد اون موقع معلوم میشه که چند درصد مردم التزام عملی به....دارند . خودش یک همه پرسیه
پسرک فضول
|
Bulgaria
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آنقدر واضح است که افرادی کاملا معلوم الحال باید وارد مجلس شوند که شرکت کردن در انتخابات فقط مسخره کردن خودمان است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مدنی ترین شیوه اعتراض #رای بی رای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رای
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من رای نمی دم
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
داداج چیییییی؟ رای بی رای
بخای پیدام کنی میکنی
|
Netherlands
|
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
خوندم ولی بازم رای نمی دهم و هر کسی رو که بتونم بهش توصیه میکنم رای نده
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
همین که شما اینقدر به خودتون فشار آوردید و این متن را نوشته اید معلوم است که از رای ندادن خیلی می ترسید.
طاهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
....چه از دست می‌دهید و چه به دست می‌آورید ...
رای بدهیم چیزی بدست نمی آوریم و رای هم ندهیم چیزی از دست نمی دهیم پس کار بیهودی است سالهای که مجلس و دولت در دست افراد مورد نظر مردم می افتد نهادهای قدرت همیشه می خواهند و فشار می آورند آن را ناکارآمد و اشتباه انتخاب مردم جلوه دهند پس ثواب در رای ندادن و اصلا برگزار نکردن انتخابات است و پول و هزینه برگزاری صرف سیل زدگان ، زلزله زدگان ، برف زدگان و ... بشود هم مردم راضیند و هم خدا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای بی رأی . بنده اصولگرا هستم و تکلیف گرا. اما تکلیف امروز مردم رأی ندادن است. مگر گران کردن بنزین یادمان رفته که تمام اصولگرایان پای گران کردن بنزین ایستادند با زبان و عمل.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
رای دادن وقت تلف کردن است، رای ندادن اصلا و ابدا زاییده فضای اجتماعی نیست و اینبار حرف دل تک تک مردم ایران است. اما مردم از بیان آن عاجزند. ما شجاعتی جدیدنیاز داریم . به نمایندگانی شجاع نیاز داریم که در برابرسخت ترین اقدامات درخواستی مردم توانایی داشته باشند . سرشان را داخل برف نکنند. نماینده ای که انتخاب شود ونتواند پیگیری مطالبان مردمی را انجام بدهد بدرد نمیخورد . یک نماینده نباید در راه پیگیریها و مطالبات ملت سدی در مقابل خودش ببیند. فقط بایدمنافع مردم را در نظر بگیرد .
باور کنید که مردم تحت تاثیر حرفها و حدیث ها نیستند و با رای دادن هم مشکل ملت حل نمی شود اما مشکلات برخی ارگانها حل می شود. تابی جان پخش کن اینو.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
40 سال در انتخابات شرکت کردیم و در انتخابمون اشتباه کردیم و همواره چوب گناهکاریمون را خوردیم. میخواهیم شرکت نکنیم و همونای که خودشون تایید کردند بیارند تا کشور را سامان دهند. نمیخواهیم بار دیگر متهم شویم پس رای بی رای!
ساعد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من که دیگه رای نمیدم میخوای بده میخوای نده
ساعد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
من که دیگه رای نمیدم میخوای بده میخوای نده
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تابناک عزیز دلیل رای ندادن مردم چیز پیجیده ایی نیست . جایی که مردم حتی جرات بیان نظرات خود را در یک نشریه الکترونیکی مثل تابناک را ندارند و بیش از 99 درصد به عنوان "ناشناس" نظر خود را ابراز میکنند تازه یه شورای نگهبان هم تو نشریه هست که نظری رو که اصلح بدونه درج کنه و به بقیه بگه "نظر شما غیر قابل انتشار است".!
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
فقط به تیتر مقاله دقت کنید...
آره واقعا قضیه جدیه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقای مصباح یزدی گفتند رای مردم ملاک نیست ونافذ هم نخواهد بود ورییست جمهور هم گفتند انتخابات نیست انتصابات است پس اگر من رای بدهم شما آنوقت مرا احمق و.... فرض نمی کنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اصولا رای ندادن خودش یک نوع اعلان رای هست.
با رای ندادن شما اعلان می کنید که چه نظر و رای یی دارید.
یکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
امروز توی مطب پزشک بودم یه پوستر توی تابلو توجهمو جلب کرد با این مضمون:
انتقام سخت ما، حضور پرشور در انتخابات خواهد بود.
حتی این موضوعم انداختن گردن خود مردم آخرش.
واقعا تا کی باید مردم جور همه چیو بکشن؟ چرا همیشه باید مردم ثابت کنن انقلابی هستن؟
علی
|