به گزارش تابناک ورزشی، محمدحسین کیاشمشکی سال ۱۳۹۲حین اسکی در پیست شمشک دچار ضایعه نخاعی شد. پس از این اتفاق کیاشمشکی از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که متولی پیست شمشک است، شکایت کرد و پس از بررسی‌ ماجرا، حکم قطعی این پرونده در سال ۱۳۹۷ صادر و بر اساس آن پیست حدود ۵۵ درصد مقصر شناخته شد. 

پس از اعلام حکم، از طرف شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی درخواست تجدید نظر می کند اما در دی ماه ۱۳۹۸ این درخواست رد و حکم نهایی بار دیگر تایید می‌شود تا تکلیف این پرونده پس از چندین سال مشخص شود.

نکته قابل توجه این است که شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی هنوز حکم را اجرایی نکرده و دیه این اسکی‌باز را نداده است. در حالی که مطابق با حکم قطعی مقصر شناخته شده و باید نسبت به اجرای حکم دستگاه قضایی اقدام لازم را انجام دهد و از تعلل خودداری کند. چرا که تعلل در این زمینه شائبه بی‌توجهی به قانون را ایجاد می‌کند.

محمدحسین کیاشمشکی شاکی پرونده در این مورد به ایسنا گفت: وقتی این اتفاق افتاد، پدرم تقریبا نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرد و بدهکاری زیادی بالا آمد به گونه‌ای که هنوز هم به خیلی‌ها بدهکاریم و اگر دیه‌ام را بدهند، ۱۰۰ درصد بدهکاری‌هایم را پرداخت می‌کنم.

او افزود: در ۲۲ سالگی این اتفاق برایم افتاد، سلامتی‌ و کارم را از دست دادم و  بعد از آن هم پدرم فدت شد و شرایطم خیلی سخت شده است.

منبع:ایسنا