دولت غول بورسی را واگذار می کند؟
دولت قصد دارد تا در آبان ماه سال جاری سهام خود در دو شرکت بورسی را واگذار کند. دولت می خواهد سهام خود در فسبزوار و یک غول بورسی که سال گذشته با حاشیه هایی همراه بود را واگذار کند.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ | سه نماد با بیشترین ورود پول حقیقی
شاخص کل بورس دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۶۲۶۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۴۴۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ | سه نماد با بیشترین عرضه و تقاضا
شاخص کل بورس شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۲۷۰۵۸ واحدی بر روی کانال ییک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۸۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ | سه نماد با بیشترین ورود پول حقیقی
شاخص کل بورس چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۱۸۳۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۲۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | برترین صفوف فروش در آخرین روز معاملاتی شهریور
شاخص کل بورس سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۴۰۹۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۸۲۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | نقشه بورس امروز چگونه بود؟
شاخص کل بورس دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۴۰۹۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۸۲۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
ورود نقدینگی با افزایش جذابیت صورت‌های مالی ۶ ماهه
کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس تابناک مطرح کرد:
مصطفی محبی مجد کارشناس بازار سهام گفت: تحلیلگران بازار سهام متفق القول هستنند که بازار سهام بسیار ارزنده است و این امر موجب شده است تا جذابیت بازار سهام افزایش یابد. ضمن این که p.e بازار سهام نیز روند کاهشی دارد و به نقطه خیلی خوبی رسیده است، با این حال شاهد هستیم که ورود پول به بازار سهام کم است و این موضوع موجب شده است تا شاخص کل بورس درجا بزند.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | این نمادها در صدر تقاضای سهامداران
شاخص کل بورس یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۱۱۸۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۱۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | سه نماد با برترین صف خرید
شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۴۰۴۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
دلیل نزولی شدن بورس چه بود؟ | بورس کی رشد می کند؟
در گفتگوی بورس تابناک با کارشناس بورس پاسخ داده شد:
آراد پورکار کارشناس بازار سهام گفت: بازار سرمایه در حال حاضر در وضعیت بسیار ارزنده‌ای قرار دارد و در حال حاضر p.e بازار سهام به حدود ۶ تا ۷ می‌رسد.
ریزش قیمتی کامودیتی‌ها دلیل عمده افت بازار بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از عوامل تاثیر گذار بربازار سرمایه افت بازار جهانی ریزش شدید کامودیتی‌ها بوده است.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | سه نماد با بیشترین خروج پول حقیقی
شاخص کل بورس سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۱۵۶ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۲۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | ورود پول حقیقی چقدر بود؟
شاخص کل بورس دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۷۹۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۳۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | برترین های بورس امروز
شاخص کل بورس یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۶۶۵۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۸۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
خبر مهم برای پالایشی یکم و دارایکم
پالایشی یکم و دارایکم دو صندوقی بودند که دولت قبل به منظور تامین بخشی از بودجه خود و فروش سهام در اختیار خود آن ها را به مردم عرضه کرد. دو نمادی که کمتر روزی از معاملات توانستند در قیمت های فروخته شده معامله شوند! دولت فعلی تصمیم به بهبود وضعیت این دو صندوق گرفته است!
گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | سهامداران امروز فروشنده این نمادها بودند!
شاخص کل بورس شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۵۴۲۴ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۳۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کدام نمادها ورود پول حقیقی داشتند؟
شاخص کل بورس چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۷۹۷۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۸۵۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
افزایش دامنه نوسان رشد بازار سرمایه را در پی دارد
کارشناس بازار سهام مطرح کرد:
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان برای بازارهای کارا و بازارهای بزرگ بسیار مضر است و در فعالیت بازار سرمایه اختلال ایجاد می کند.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱| وسالت همچنان سنگین ترین صف خرید
شاخص کل بورس یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۹۳۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | خودرو تاثیرگذارترین نماد بر شاخص کل
شاخص کل بورس شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۲۴۶۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۹۳۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
پربحث ترین عناوین
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس